Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Festival Za vodou 2010 v Portheimce

Nela Boudová
Nela Boudová
24.07.2010 11:26 | redakce ZaKulturou.cz

Ve spolupráci občanského sdružení Aréna a MČ Prahy 5 proběhne v Galerii Portheimka v létě 2010 již čtvrtý ročník Festivalu za vodou. První tři ročníky festivalu v r.2007, 2008 a 2009 ukázaly, že jde o správný, umělecky hodnotný a divácky ceněný projekt, který dokázal v letním období představit publiku ojedinělé, netradiční či původní projekty, jež využily specifiky krásného prostředí Vily Portheimka a neformální atmosféry vytvořené mj. i tím, že se festival koná uprostřed vystavených výtvarných děl, takže je navzájem konfrontováno více emotivních zážitků.

Festival byl a je určen pro rozmanité publikum, a to jak lidi, kteří zůstávají přes léto ve svém bydlišti – na Praze 5 a přilehlých částech hlavního města, tak návštěvníky Prahy, studenty a obecně mladé lidi, projíždějící v průběhu léta hlavním městem a nabídka podobného festivalu je pro ně vítanou alternativou k obvyklým turistickým kulturním akcím a atrakcím v centru Prahy. Nic podobného, žádná podobná aktivita se nikde jinde v Praze dosud nekoná, Praha 5 tak založila kulturní a společenskou tradici, která je ojedinělá v kontextu všech pražských kulturních aktivit.

Snaha odlišit Festival Za vodou od jiných jednorázových akcí je vtělena do dramaturgie akce, která opět i ve čtvrtém ročníku vychází z ústředního tématu, které bude vyjadřovat dominantní téma doby a společnosti. Letos je to téma „Hledání pevného bodu“, vyjadřující neklid postmoderní doby, nejistotu perspektiv, a přitom samozřejmou, mimoděčnou touhu po jistotě, pevném bodu, od něhož se lze odrazit, ale k němuž je vždy možné se vrátit.

Co tedy letošní ročník Festivalu Za vodou nabízí? Tak jako každý rok, i letos nebude chybět světová divadelní premiéra. Osvědčený tým tvořený režisérkou Irenou Žantovskou, hudebním skladatelem Tomášem Reindlem a scénografkou Danou Hávovou připravil koláž z textů ruské básnířky Mariny Cvetajevové (po své emigraci z Ruska žila počátkem 20.let minulého století právě na Praze 5). Představení nese v názvu citát z jedné ústřední básně: „Ale především společnou postel – Nechtěl jste říci propast?“

V divadelní linii bude pokračovat retrospektiva loňské a předloňské festivalové premiéry – uvidíme baletně-poetickou montáž Zahrada soch a komorní tragikomedii M.Gowa Evropa (oběma projektům dominuje herecký projev Nely Boudové). Nebude chybět ani série hudebních zážitků. Podobně jako v předchozích ročnících se Festival Za vodou věnuje objevování méně známých, ale navýsost zajímavých osobností z kulturní scény. Letos to bude například šansoniér Viktor Cais, oživující zapomínanou tradici téměř okudžavovského „bardství“, a kapela Rí Ra, která hraje skočné i jímavé lidovky ze zelených plání Irska.

Festival završí opět taneční workshop, který bude dvoudenní, jeden den bude věnován muzikálovému tanci, druhé den veskrze aktuálnímu street dance.

A to vše na pozadí výstavy, naplňující svým osobitým estetickým způsobem motto Festivalu Za vodou 2010. Výstava nese název „Hádala se duše s tělem“ a jedná se o soubor tří desítek vynikajících děl soudobých českých výtvarníků. Výstava navazuje na obdobně koncipovanou soubornou expozici Kráska a zvíře (konala se v Portheimce na podzim 2008) a je opět reprezentativním průřezem toho nejlepšího, co nabízí dnešní české výtvarné umění.

(nt)

Tagy: Festival Za vodou


Přidej komentář