Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Kampaň „Společně to dokážeme“ pomáhá romským studentů získat vysněné vzdělání

Baruvas - foto Petr Zewlakk Vrabec
Baruvas - foto Petr Zewlakk Vrabec
22.07.2019 12:38 | redakce ZaKulturou.cz

Organizace ROMEA dlouhodobě pomáhá romským studentům na středních, vyšších odborných a vysokých školách, které ohrožuje sociální a ekonomické vyloučení, v jejich cestě za vzděláním. Od roku 2016, kdy ROMEA spustila Romský stipendijní program, poskytla 198 stipendií studentům středních a vyšších odborných škol, umožnila studentům zúčastnit se tří stovek vzdělávacích kurzů, doučování nebo školních exkurzí a uspořádala 9 studentských setkání BARUVAS pro 215 studentů. Aby mohla organizace podpořit další talentované studenty, odstartovala fundrasingovou kampaň s názvem „Společně to dokážeme“ a pomoci můžete i vy!

„Jsme jednou z prvních romských organizací, která se vydala cestou online individuálního dárcovství. Proto jsme odkázáni na podporu jednotlivých dárců. Musíme se totiž vypořádat s tím, že podpora hlavního donora, dánské nadace VELUX Foundation, dle smlouvy postupně klesá a nakonec se budeme muset obejít bez ní," vysvětluje Monika Mihaličková, fundraiserka organizace ROMEA.

„V České republice je snaha pomoci romským studentům často nepopulární téma. Jsme proto nadšení, kolik lidí reaguje pozitivně na naši výzvu a chce se zapojit. Stipendijním programem podporujeme Romky a Romy s dobrými studijními výsledky, kteří by si kvůli špatné finanční situaci rodiny nemohli studium dovolit, nebo jejichž studium je ohroženo sociálním vyloučením," uvádí manažerka stipendijního programu Jitka Votavová.

Na realizaci projektu poskytuje do roku 2020 prostředky dánská nadace VELUX. Část finančních prostředků poskytuje také nadace Albatros či Bader Philantropies. Podstatnou část podporovatelů tvoří ale právě individuální dárci, mezi nimiž je také mnoho Romů.

"Potřebujeme do konce září 2019 dofinancovat chybějící část celkového rozpočtu ve výši 500 000 Kč tak, abychom byli schopni plně pokrýt 60 žadatelů o stipendia v následujícím školním roce, tj. 2019/2020," objasňuje hlavní motiv výzvy Monika Mihaličková.

Cílem stipendijního programu organizace ROMEA je podpora romských studentů v jejich cestě za vzděláním. To z dlouhodobého hlediska znamená zvyšování společenské, politické a ekonomické síly Romů jakožto jednotlivců i jako představitelů romské menšiny. Program podporuje studenty ve víře ve vlastní schopnosti a k zapojení do rozhodovacích procesů, díky kterým bude možné překonat strukturální nerovnosti a jejich důsledky.

"Věřte nebo nevěřte, i romské děti mají své sny. A my jim společně s Vámi můžeme v naplnění jejich studijních snů pomoci.  Více se o projektu můžete dozvědět na stránkách www.romskastipendia.cz," dodává na závěr Monika Mihaličková.

Romské studenty můžete podpořit zde https://www.romskastipendia.cz/darujte/?rclick=banner-romeacz


Romská stipendia - foto Petr Zewlakk Vrabec


Tagy: romský student, student, vzdělání


Přidej komentář