Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Mezinárodní konference Počítáme s vodou 2018 na Novoměstské radnici

Mezinárodní konference Počítáme s vodou
Mezinárodní konference Počítáme s vodou
04.10.2018 11:40 | redakce ZaKulturou.cz

Konference POČÍTÁME S VODOU řeší déšť, který chybí i přebývá

Mezinárodní konference POČÍTÁME S VODOU umožňuje již čtvrtým rokem zviditelnit určitou oblast týkající se hospodaření s dešťovou vodou. Letošní ročník se bude na nakládání se srážkovými vodami dívat jako na nástroj k rozvoji měst. Může to být příležitost pro vytváření lepšího místa pro život, nikoli další povinnost, kterou je třeba plnit. Příklady, kdy tatáž plocha města může být využita jak pro rekreaci, tak k hospodaření s vodou, jsou již známé z jiných evropských měst. Jedno a to samé opatření řeší sucho i povodeň. Co brání tomu, abychom taková opatření realizovali ve větším měřítku v České republice?

Klíčovým momentem konference je mezioborová spolupráce. Každý mluvčí zastupuje jiný rozměr celé problematiky, mírně rozdílný přístup, každý přináší rozmanité zkušenosti z odlišného prostředí. Provázanost podmínek prostředí při vzniku problému vyžaduje podobnou provázanost při jeho řešení. Koho s kým je potřeba propojit? Jak se dopracovat ke skutečně koncepčnímu přístupu pro plánování města, kde se dobře žije, a které funguje po technické, ekologické i společenské stránce?

Konferenci POČÍTÁME S VODOU 2018 má v Praze 23. října vytvořit příležitost tyto otázky jednak diskutovat, ale zároveň chce být prostorem, který umožňuje navázat spolupráci a začít pracovat na koncepčních řešeních.

Konání konference: Velký sál Novoměstské radnice / 23. 10. 2018 / 9:30 - 16:00 hod

Mezinárodní konference je přednostně zaměřena na pracovníky veřejné správy, avšak je přístupná i široké veřejnosti.

Registrace předem a účastnický poplatek na www.pocitamesvodou.cz

Orga­ni­zá­tor konfe­rence:  http://www.ekocentrumkoniklec.cz/Tagy: konference, mezinárodní konference, voda


Přidej komentář