Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Právě vychází „Vzpoury“ Karla Hvížďaly - rozhovory s Václavem Havlem, Pavlem Landovským a Jiřím Such

Hvizdala_Vzpoury_obalka_mail.jpg
Hvizdala_Vzpoury_obalka_mail.jpg
10.02.2010 18:16 | 25. února přichází na pulty knihkupectví pod názvem „Vzpoury“ první souborné vydání původních rozhovorů publicisty Karla Hvížďaly s Václavem Havlem („Dálkový výslech“), Pavlem Landovským („Soukromá vzpoura“) a Jiřím Suchým („Povídání“). „Od samého počátku jsem tituly, které vznikly na konci osmdesátých a na samém začátku devadesátých let, cítil jako celek. Mapují stejnou dobu a představují podobné lidi, kteří navzájem o sobě v knihách hovoří a tímto spojením vytvářejí plastičtější obraz mapované doby,“ říká Karel Hvížďala. Jde o osobnosti, které výrazně ovlivnily české nekamenné divadlo v době jeho největšího rozmachu koncem padesátých a v průběhu celých šedesátých let minulého století. Zároveň byli protagonisty tří malých, ale dominantních divadel: Divadla Na zábradlí, Činoherního klubu a Semaforu. „Nikdo z nich v té době neměl vystudovanou divadelní fakultu. Přesto tato malá divadla, jejich hlavní představitelé a jejich svobodný, ani školami, ani ideologií neprefabrikovaný kreativní duch neinovovali jen divadlo šedesátých let, ale v roce 1989 i politiku,“ doplňuje Karel Hvížďala. „Tyto tři rozhovory představují tři typy vzpoury: Václav Havel bojoval s vládnoucí nenormalitou životem v pravdě, Pavel Landovský klaunstvím a Jiří Suchý prací.“ Více informací o knize, která má celkem 472 stran, na www.galen.cz.


Kniha, v níž se poprvé propojují tři rozhovory, které v minulosti již vyšly odděleně v různých nakladatelstvích u nás i v zahraničí, je opatřena novou, obsáhlou předmluvou Karla Hvížďaly a doslovem Petra Fischera. „Spojení těchto tří hovorů je jedinečná příležitost, jak se přiblížit energetickému náboji šedesátých let a jeho proměnám v čase. Kniha spojující tři v jednom tak připomíná kubistický artefakt; ve chvíli, kdy se díváme na Havla, vidíme zároveň všechny ostatní; sledujeme-li příběh Jiřího Suchého, je v pozadí Havlův i Landovského osud; Landovského divoká svobodomyslnost odstiňuje rozumem relativně hodně svázaného Havla a uměřeného Suchého,“ vyzdvihuje význam vydání souborného díla Petr Fischer.

„Dálkový výslech“ vznikl na konci roku 1985, kdy Václav Havel namluvil přes čtrnáct hodin magnetofonových pásků s odpověďmi na padesát otázek, které mu Karel Hvížďala poslal z Bonnu, kde žil. V květnu 1986 Václav Havel zredigoval poslední verzi a téhož roku vyšlo první české a německé vydání. Dodnes má tento titul přes dvacet cizojazyčných vydání včetně čínštiny a japonštiny. Je to nejprodávanější kniha Václava Havla u nás i v zahraničí a toto je její desáté české vydání, počítáme-li i ta samizdatová.

„Soukromá vzpoura“ vznikla v listopadu 1987 při návštěvě Pavla Landovského v Bonnu. Karel Hvížďala převtělil živelný projev Landovského do jazyka, který však pro něj bylo potřeba vymyslet: udělat ho košatější, koncentrovanější – a tím se přiblížit jeho skutečnému živému projevu. Tak se zrodila „Soukromá vzpoura“, parafráze názvu filmu „Soukromá vichřice“. Poslední redakce proběhla ve Vídni v červnu roku 1988. Kniha vyšla v Německu a po listopadu 1989 i v Praze.
Napsat třetí rozhovor s Jiřím Suchým napadlo Karla Hvížďalu již v době, kdy dokončoval rozhovor s Václavem Havlem. Natočit kupu pásků se povedlo ale až v červenci 1990, opět v Bonnu. Kniha, které autoři dali název „Povídání“, vyšla v roce 1991 k šedesátinám Jiřího Suchého.

Souborné vydání všech tří rozhovorů se zrodilo z nápadu Pavla Landovského doplnit a znovu vydat „Soukromou vzpouru“. „Mně se ten nápad moc nezdál, ale vzpomněl jsem si, že jsem uvedené tři tituly cítil jako celek,“ uvádí Karel Hvížďala a dodává: „Všechny tři ale patří do ještě většího celku, jemuž říkám ‚Skladiště věčnosti‛.“ V rámci něj těch knih vyšlo již dvacet sedm a patří sem například rozhovory s Václavem Bělohradským, Karlem Janem Schwarzenbergem, Karolem Efraimem Sidonem či Jacquesem Rupnikem.

Přidej komentář