Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Roadshow konající se v rámci projektu screeningových programů na podporu boje s rakovinou zahajuje v září svou druhou etapu a zavítá do dalších měst

Roadshow - vizual
Roadshow - vizual
08.09.2014 12:48 | redakce ZaKulturou.cz

Začátkem letošního roku Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami zahájilo projekt „Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR – screeningové programy“, který potrvá do 30. června 2015. Jeho cílem je zvýšení návštěvnosti preventivních vyšetření tří nejrozšířenějších nádorových onemocnění v České republice – rakoviny tlustého střeva a konečníku, rakoviny prsu a rakoviny děložního čípku. V rámci projektu bylo na preventivní prohlídky doposud všemi zdravotními pojišťovnami adresně pozváno více než 1,4 milionu občanů z cílových skupin, které jsou onemocněními nejvíce ohrožené. Projekt podporuje celorepubliková informační kampaň, jejíž součástí je osvětová roadshow. V září kampaň vstoupí do své druhé etapy, v rámci níž roadshow navštíví další města České republiky. Roadshow dává projektu nový rozměr díky přímému kontaktu s lidmi a prostoru pro jejich individuální dotazy týkající se rakoviny a její prevence. Hlavním mediálním partnerem projektu je Česká televize.

Roadshow jsou informačními a osvětovými akcemi, které se v rámci tří etap konají v 25 městech České republiky a zvyšují tak povědomí veřejnosti o prevenci rakoviny. První etapa skončila v červnu. Navštívila devět měst a napřímo oslovila více než 10 000 lidí. Na pódiu vystoupili lékaři spolu se zástupci neziskových organizací a představiteli místních samospráv. Důležitost prevence a potřebu maximální možné informovanosti si uvědomují i známé osobnosti, jako je např. Boris Hybner, který projekt podpořil svou účastí a vystoupením na roadshow v Chebu. V září odstartuje druhá etapa, v rámci níž roadshow zavítá do Prahy (9. 9.), Znojma (15. 9.), Kladna (25. 9.), Liberce (16. 10.) a Ústí nad Labem (21. 10.). Další informace k roadshow budou uveřejněny na webu MZ ČR www.bezrakoviny.cz. Roadshow v Praze, Znojmě a Kladně se uskuteční ve spolupráci s Ligou proti rakovině Praha, která dlouhodobě pomáhá v boji s rakovinou a informuje
o možnostech její prevence. Třetí etapa roadshow pak proběhne v první polovině roku 2015 v dalších městech.

Roadshow za účasti významných lokálních osobností a odborníků z řad lékařů nabízí osvětový program, který všem přítomným poskytne informace o možnostech prevence vybraných nádorových onemocnění a návštěvě screeningových programů. Návštěvníci budou moci s přítomnými odborníky konzultovat své individuální dotazy. Každý také bude mít příležitost napsat svým blízkým vlastní vzkaz a motivovat je tak k návštěvě preventivního vyšetření stejně tak, jako to v informační kampani dělají Chantal Poullain, Ilona Svobodová a Jan Čenský. Aliance žen s rakovinou prsu během roadshow nabízí poradenství vyškolených pracovnic z partnerských organizací Aliance. Návštěvnice si také mohou samy vyzkoušet a naučit se samovyšetření prsu na speciálních modelech. Roadshow se těší aktivní podpoře řady neziskových organizací, které se osobně účastní, zapojují své odborníky či o projektu SCREENINGOVÉ PROGRAMY informují v rámci svých vlastních aktivit. Roadshow podporují Aliance žen s rakovinou prsu, Dialog Jesenius/Ruce na prsa, Liga proti rakovině, České ILCO a Onkomaják.

Rakovina tlustého střeva a konečníku, rakovina děložního čípku a rakovina prsu jsou dlouhodobě nejrozšířenějšími typy rakoviny. Každoročně si jejich diagnózu vyslechne 16 000 obyvatel České republiky, 6 400 z nich zemře. Screeningové programy jsou cestou, jak snížit číslo maminek, tátů, babiček a dědů, kamarádek a kamarádů, které si nemoc vzala. Včasné odhalení nádorového onemocnění totiž markantně zvyšuje šanci na uzdravení pacienta. Roadshow motivuje občany, aby se postavili vlastnímu strachu z případného pozitivního výsledku vyšetření, právě to je totiž prvním krokem k uzdravení.  Všechny pojišťovny po celou dobu trvání projektu adresně zvou lidi z nejvíce ohrožených skupin. Celkový počet oslovených by měl dosáhnout až 3,6 milionu osob. Informační kampaň včetně roadshow významně podporuje proces adresného zvaní a zvyšuje osvětu občanů České republiky. „Rád bych osobně požádal občany, aby nepodceňovali prevenci rakoviny a využili možnosti screeningových vyšetření. Pokud dojde k včasnému zachycení nemoci, znamená to i vysokou šanci na záchranu života. Věřím, že probíhající projekt pomůže zvýšit návštěvnost screeningových center a že občané využijí tuto jedinečnou možnost, jak důkladně pečovat o své zdraví,“ řekl ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA. 

Vyhodnocení první etapy adresného zvaní potvrdilo, že projekt SCREENINGOVÉ PROGRAMY má smysl a lidé na něj reagují svou zvýšenou účastí na vyšetřeních. Jedním z pozitivních výstupů projektu je fakt, že všechny zapojené zdravotní pojišťovny sladily metodiku sledování
a hodnocení, tudíž máme k dispozici plně reprezentativní populační data. Jejich závěry jsou pozitivní, 5 – 11 % pojištěnců pozvaných v lednu 2014 zareagovalo a do screeningu se zapojilo. Pozitivní je, že největší nárůst (11%) byl zaznamenán u screeningu tlustého střeva
a konečníku, který potřebuje největší podporu vzhledem k relativně malému pokrytí cílové populace. Tato data pocházejí ze samotného počátku adresného zvaní a jsou tedy pilotní; v dalším období můžeme očekávat jejich nárůst.

 Z analýzy dat adresného zvaní největší zdravotní pojišťovny v ČR, Všeobecné zdravotní pojišťovny, vyplývá, že kampaň pomohla zejména v prevenci rakoviny tlustého střeva
a konečníku a karcinomu prsu. Největší nárůst screeningových vyšetření byl zaznamenán
u rakoviny tlustého střeva a konečníku, kdy se návštěvnost pojištěnců VZP ČR zvýšila
o 30,9 %  v porovnání se stejným obdobím roku 2013. Počet screeningových  vyšetření rakoviny prsu vzrostl od ledna do dubna letošního roku oproti roku 2013 téměř o 11 %. Relativně nejmenší počet screeningových vyšetření byl zaznamenán u screeningu rakoviny děložního čípku (nárůst o 0,4 %). Od ledna do dubna přivedl projekt adresného zvaní na preventivní vyšetření všech tří karcinomů celkem 673 647 klientů VZP. Tedy o 53 098 lidí více než ve stejném období roku 2013.

U klientů Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR se počet vyšetření rakoviny tlustého střeva a konečníku v prvním čtvrtletí roku 2014 zvýšil oproti stejnému období roku 2013 o celých
66 %. Zatímco v prvním čtvrtletí 2013 absolvovalo toto vyšetření 8 248 klientů, letos ve stejném období to bylo již 13 697 klientů. U screeningových vyšetření rakoviny děložního čípku se jedná
o nárůst vyšetření za srovnatelná období 2013/2014 o 37 % a u screeningu rakoviny prsu se jedná o nárůst vyšetření za srovnatelná období 2013/2014 o 67 %.

Obdobný trend potvrzují i ostatní zdravotní pojišťovny.

Více informací o projektu a problematice nádorových onemocnění celkově je k dispozici na www.bezrakoviny.cz anebo na webových stránkách jednotlivých onemocnění www.mamo.cz, www.cervix.cz a www.kolorektum.cz.  Přidej komentář