Magazín kulturního dění v Praze a okolí

ROMEA: Stipendijní program pro romské studenty na školní rok 2019-2020

Romská stipendia - foto Petr Zewlakk Vrabec
Romská stipendia - foto Petr Zewlakk Vrabec
12.07.2019 17:03 | redakce ZaKulturou.cz

Romští studenti středních a vyšších odborných škol mohou posílat žádosti o stipendium na školní rok 2019/2020. Stipendijní program realizuje organizace ROMEA od roku 2016 a stejně jako v předchozím roce může stipendium poskytnout 50 středoškolákům a 10 budoucím diplomovaným specialistům. Pro zájemce je otevřena elektronická žádost na www.romskastipendia.cz až do 19. července 2019.

Stipendium je primárně určené romským studentům maturitních oborů, nástavbového studia nebo VOŠ, kteří mají dobré výsledky ve škole a zároveň bojují se špatnou finanční situací a sociálním vyloučením, které ohrožuje dokončení jejich studia.

Stipendijní program nabízí mnohem víc než jen finanční pomoc během studia. Stipendisté se zúčastní řady vzdělávacích aktivit, v průběhu roku se setkávají s dalšími romskými studenty z celé republiky a získají kontakty na profesionály z oborů, kterým se chtějí v budoucnu věnovat.

Součástí stipendijního programu je např. pravidelné setkávání „Baruvas", kde kromě dalšího vzdělávání klademe velký důraz i na posilování zdravého sebepojetí a budování přátelských vazeb mezi studenty. Nabízíme studentům doučování nebo práci s mentory, kteří stipendistům pomáhají s případnými obtížemi, které je mohou na střední škole potkat. Nedílnou součástí stipendijního programu je i absolvování dobrovolnické služby v různých organizacích, například v nízkoprahových klubech pro děti a mládež.

V loňském roce se do stipendijního programu přihlásilo zhruba sto padesát uchazečů. Letos realizátoři programu očekávají ještě větší zájem. Rostoucí zájem o studium na středních a vysokých školách mezi Romy nás moc těší. Věříme totiž, že vzdělání vyzbrojuje člověka nástroji, jak účinně čelit například diskriminaci a sociálnímu vyloučení.

Do programu se mohou hlásit studenti ze státních i soukromých škol, z denního i dálkového studia. Pokud student střední školy splní podmínky výběrového řízení a bude zařazen do stipendijního programu, získá 14 000 Kč na školní rok, student na vyšší odborné škole pak 21 000 Kč. O stipendium se mohou hlásit také lidé, kteří se až v dospělosti rozhodli dodělat si maturitu.

Více informací o výzvě v rámci Romského stipendijního programu pro studenty SŠ a VOŠ naleznete na www.romskastipendia.cz.

PŘISPĚT na stipendijní podporu 60ti romských studentů v novém školním roce 2019/2020 můžete svým darem i VY https://www.romskastipendia.cz/darujte/


Stipendijní program pro romské studenty
Romská stipendia - foto Petr Zewlakk Vrabec
Romská stipendia - foto Petr Zewlakk Vrabec
Baruvas - foto Petr Zewlakk Vrabec


Přidej komentář