Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Tříkrálový průvod na velbloudech k Betlému

trikralovy pruvod
Tříkrálový průvod 2011
04.01.2011 12:38 |
Praha – Hradčany, středa 5. ledna 2011, od 15:30 hod.

Trasa: z Hradčanského na Loretánské náměstí.
Pořádá: Mládež Idente, www.pruvod.cz
(ve spolupráci s Arcidiecézní charitou Praha)

V Praze přivítáme Tří Krále, kteří přijedou na velbloudech a budou doprovázeni svými pážaty. Navštíví nás už po šesnácté, ve středu 5. ledna 2011, v 15:30 hodin, kdy tento Tříkrálový průvod vyjde z Arcibiskupského paláce na Hradčanské náměstí. Tam mons. Dominik Duka, arcibiskup pražský, nejdříve pozdraví a požehná všechny účastníky a potom se Kašpar, Melichar a Baltazar, za hudebního doprovodu (bubnů, pišťal a dud), se zástupci českého lidu v obdobných kostýmech, s pastýři a koledníky, vydají k Loretánské ulici, kde se zastaví u krále Heroda. Dále před Černínským palácem odbočí dolů na Loretánské náměstí, kde se u živého Betléma pokloní malému Ježíškovi a předají mu zlato, kadidlo a myrhu. Následně se mohou k Ježíškovi přiblížit i děti, pozdravit se s ním i s Třemi králi a přinést mu své dárky, kterými pak budou obdarovány děti ležící v Thomayerově nemocnici v Praze 4 – Krči, na chirurgickém oddělení, kam jim je následujícího dne, 6. ledna ve 14:00 hod, přinesou samotní Tři králové.

Tří Králové se moc těší na pražské děti, které budou při průvodu také obdarovány sladkostmi a prožíjí příjemnou tříkrálovou atmosféru s lidovými a vanočními zpěvy.


Přidej komentář