Magazín kulturního dění v Praze a okolí

UMAKART = You Make Art - Workshop s umělcem

UMAKART
UMAKART = You Make Art - Workshop s umělcem
16.04.2010 14:46 | UMakArt: You Make Art je novou platformou pro setkávání se současnými umělci a současným uměním. Tento projekt je realizován skupinou mladých lidí za podpory programu EU Mládež v akci a je také určen lidem ve věku od 15 do 25 let, kteří se mohou do projektu aktivně zapojit. Workshopy jsou otevřeny všem mladým lidem bez ohledu na jejich zaměření či zkušenosti s uměleckou tvorbou. Cílem projektu je vytváření pozitivního vztahu k umění a kultuře a motivace k využívání vlastní kreativity. Všechny workshopy jsou pro účastníky zdarma.

Před sebou máme třetí z řady workshopů pořádaných skupinou UMakArt. Přítomným umělcem bude Matěj Smetana, který ke své akci využije členité prostory Futury – centra pro současné umění (Holečkova 49, Praha 5). Setkání s ním proběhne 24. 4. 2010 od 15.00. Matěj je absolventem brněnské FaVU, ateliérů malířství a intermedia a v současnosti doktorandem pražské Akademie výtvarných umění v ateliéru Jiřího Příhody. Věnuje se instalacím, tvorbě objektů, videu, ale také komiksu a animaci. Na workshopu se účastníci dozvědí například co to je Hradčanoid, proč a jak vznik, jak vypadají Matějovy animace objektů, které nechtěl realizovat, proč vytváří Schody vedoucí do nikam a mnoho dalšího. Postupy, prostřednictvím kterých Matěj vyrábí své objekty, budou přiblíženy účastníkům a ti si sami budou moci vytvořit svůj objekt, komiks nebo animaci.

Více informací na
www.youmakeart.cz
info@youmakeart.cz
produkce@youmakeart.cz

Přidej komentář