Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Veřejná sbírka na zvon

ilustrační obrázek - zvon
ilustrační obrázek - zvon
20.05.2015 23:18 | redakce ZaKulturou.cz

Náboženská obec CČSH v Děčíně vyhlásila k příležitosti blížícího se 600. výročí odsouzení a upálení M. J. Husa veřejnou sbírkou. Jejím cílem je shromáždit prostředky na 80 kg zvon, který ponese kazatelovo jméno.

Ten bude instalován na Husův sbor v Podmoklech, kde na střeše vznikne zbrusu nová zvonička.

Číslo účtu veřejné sbírky je (Unicredit Bank) 2110766612/2700.

Dárcům, kteří přispějí vyšší částkou a požádají o to na emailu zvon@husitidecin.cz nabízíme zajímavé “odměny”. Při částce nad 500 Kč nabízíme uvedení Vašeho jména na webu a na listině, která bude vložena do zvoničky. Pokud věnujete nad 5 000 Kč, necháme vylít Vaše jméno na zvon
a když přispějete částkou nad 10 000 Kč, dostanete k tomu všemu i bronzovou repliku (11 cm) nového zvonu.

Další informace a aktuální vybraná částka: http://www.husitidecin.cz/zvonPřidej komentář