Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Vlastivědné vycházky Prahou v režii Pražské informační služby

straze
výměna stráží na Pražském hradě
19.06.2010 14:37 | PRAŽSKÁ VLASTIVĚDA


Pražská informační služba, oddělení vlastivědných vycházek, Vám nabízí novou službu – možnost zakoupení vstupenek v předprodeji na Turistických informačních centrech PIS ve Staroměstské radnici, v Rytířské ulici čp. 31, Praha 1 a na Malostranské mostecké věži.

Předprodej na jednotlivé akce končí ve všední den na TIC v 18 hodin předchozího dne a v případě víkendových akcí v pátek v 18.00 hodin. Vyprodané akce budou avizovány na www.pis.cz Nadále zůstává možnost dokoupit si vstupenky na místě akce. Vždy 25. dne v měsíci zahajujeme předprodej vstupenek na následující měsíc.PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK V ČERVENCI 20101. čt. Kostel sv. Norberta ve Střešovicích. Prohlídka kostela spojená s vycházkou po Střešovicích. Začátek akce v 15.00 na stanice tram č. 1, 18 „Ořechovka“. Cena 70/50 Kč. Alexandra Škrlandová.

3. so. Pražská nábřeží I. – Staré Město. Procházka po staroměstském nábřeží s povídáním o vlivu Vltavy na rozvoj Prahy, okolních stavbách, mostech, mlýnech a to těch současných i dávno zaniklých. Začátek akce ve 14.00 u vchodu do Laterny Magiky (budova Nové scény ND) na Národní třídě. Cena 70/50 Kč. Bc. Petr Kučera. Prázdniny začínají ve Stromovce. Vycházka pro děti v rámci cyklu „Děti poznejte Prahu“.Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). Povídání o historii Stromovky, bývalé Královské obory, spojené s prohlídkou Maroldova panoramatu. Na závěr čeká děti malý vědomostní kvíz se sladkou odměnou. Začátek akce ve 14.30 před vchodem na Výstaviště (u kašny) ) – stanice tram. č. 5, 12, 15, 17, 20 „Výstaviště“. Cena 70/50 Kč + vstupné do objektu 25 Kč. Pavla Bartásková.

4. ne. Staroměstská radnice. Celková prohlídka (historické sály, radniční kaple, románsko-gotické podzemí, věž). POZOR – v případě konání primátorské akce nelze vycházku uskutečnit. POZOR – omezený počet účastníků na 50 osob. Začátek akce ve 14.30 před vchodem do objektu. Cena 70/50 Kč + jednotné vstupné do celého objektu 20 Kč. Mgr. Karolína Chundelová. Břevnovský klášter. Celková prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. POZOR – omezený počet účastníků na 60 osob. Začátek akce v 15.00 před kostelem sv. Markéty (tram. č. 22 „Břevnovský klášter“). Cena 70/50 Kč + vstupné do objektu 50/30 Kč. Marie Vymazalová. Prohlídka bývalé synagogy v Michli. Původně renesanční synagoga, dnes modlitebna Alberta Schweitzera, zrekonstruovaná na konci 20. století pro potřeby Církve československé husitské. Začátek akce ve 14.00 na stanici tram č. 11 „Michelská“ . Cena 70/50 Kč. Mgr. Zuzana Tlášková.

5. po. Vyšehrad. Vycházka po areálu začíná prohlídkou kapitulního chrámu sv. Petra a Pavla, pokračuje připomínkou národního pohřebiště významných osobností české vědy a kultury a návštěvou kasemat, podzemních chodeb někdejší barokní pevnosti. Začátek akce v 15.00 před kostelem sv. Petra a Pavla. Cena 70/50 Kč + vstupné do kostela. Alexandra Škrlandová.

6. út. Prahou reformační. Vycházka po Novém Městě do míst, která připomínají období české reformace: od kostela P. Marie Sněžné k Novoměstské radnici. Začátek akce v 15.00 u pomníku Josefa Jungmanna na Jungmannově náměstí, Praha 1 – Nové Město. Cena 70/50 Kč. Alexandra Škrlandová.

8. čt. Šumné Libčice nad Vltavou. S prohlídkou vily dr. Julia Grégra. Začátek akce v 15.30 v hale Masarykova nádraží v Praze u bysty T. G. Masaryka. Návrat z Libčic do Prahy vlakem v 18.18. Cena 70/50 Kč + přívoz přes Vltavu 10 Kč. Ing. Jan Stěnička.

10. so. Ze Stromovky do staré čistírny v Bubenči. Procházka Stromovkou kolem Císařského mlýna k Ekotechnickému muzeu v bývalé čistírně odpadních vod s prohlídkou této unikátní technické památky. Začátek akce ve 13.00 na stanici tram č. 15, 25 „Letenské náměstí“. Cena 70/50 + vstupné do muzea 50 Kč. Pavla Lešovská.

11. ne. Poutní místo Loreta. Prohlídka areálu (ambity, kostel Narození Páně, Svatá chýše, klenotnice). POZOR – omezený počet účastníků na 35 osob. Začátek akce ve 14.00 před vchodem do objektu na Loretánském náměstí. Cena 70/50 Kč + jednotné snížené vstupné do Lorety 90 Kč. Alena Plíšková. Domovní znamení na Starém Městě. Na trase z Dlouhé Masnou, Malou Štuparskou, přes Ungelt do Týnské se setkáme s domy U Zeleného stromu, U Zlaté štiky, U Božího oka, U Černého medvěda a U Zlatého prstenu. Začátek akce v 15.00 na nároží Revoluční a Dlouhé třídy před domem čp. 724. Cena 70/50 Kč. Zdeňka Kobylková.

13. út. Havlíčkovy sady neboli Grébovka. Vycházka v rámci cyklu „Kouzlo pražských zahrad a parků“ přiblíží sady z botanického hlediska. Seznámíte se zde např. s nepříliš známým dubem bílým či neobvyklým ořešákem drobnoplodým i dalšími cizokrajnými druhy. Začátek akce v 16.00 u vstupní brány z Rybalkovy ulice (stanice tram. č. 4, 22 „Jana Masaryka“ a dále do Rybalkovy ulice). Cena 70/50 Kč. Ing. Věra Válová.

15. čt. Elegance geometrie - funkcionalismus a další meziválečná architektura. Vycházka z cyklu „Prahou tisíciletou“ připomene stavby 20. století, které se staly pojmy v architektuře: obchodní dům ARA, palác Chicago, Lindtův dům, Baťa, pojišťovna Praha - Dětský dům, Dům moderních hraček, Brodway. Začátek akce v 17.00 u pomníku Josefa Jungmanna na Jungmannově náměstí, Praha 1. Cena 70/50 Kč. PhDr. Jarmila Škochová.

17. so. Pražská nábřeží II – Nové Město. Procházka po novoměstském nábřeží s vyprávěním o současných i dávno zaniklých stavbách v okolí, o mostech, mlýnech a vodárenských věžích. Začátek akce ve 14.00 u vchodu do Laterny Magiky (budova Nové scény ND) na Národní třídě. Cena 70/50 Kč. Bc. Petr Kučera. Závist u Zbraslavi. Vycházka nás povede ze Zbraslavského náměstí, přes Vltavu na Keltské oppidum Závist. Začátek akce ve 14.00 na stanici „Zbraslavské náměstí“ po příjezdu aut. č. 129 a 243 (jedou od stanice metra B „Smíchovské nádraží“ - č. 129 ve 13.27 a č. 243 ve 13.39). Cena 70/ 50 Kč. Pavla Lešovská.

18. ne. Poutní cestou do Hájku. Vycházka do jednoho z prastarých poutních míst, do hájeckého kláštera. Začátek akce na železniční stanici Praha-Zličín, který odjíždí v 9.08 do stanice Hostivice–Litovice. Pěší trasa cca 5 km. Cena 70/50 Kč. Ing. Bohumil Kocourek. Růžovým sadem na Petříně. Vycházka v rámci cyklu „Kouzlo pražských zahrad a parků“ přiblíží Růžovou zahradu z botanického hlediska. Na vycházce poznáte mimo jiné exotický zmarličník či naopak v českých písních opěvované klokočí. Začátek akce v 15.00 u horní stanice lanovky na Petříně. Začátek akce v 15.00 u horní stanice lanové dráhy na Petřín. Cena 70/50 Kč. Ing. Věra Válová.

21. st. Královskou zahradou na Masarykovu vyhlídku. Renesanční a barokoní zahradní stavby, zpívající fontánu, ale i moderní oranžerii a průchod pod Prašným mostem poznáme na vycházce z cyklu „Kouzlo pražských zahrad a parků“. Začátek akce v 16.00 na stanici tram. č. 22 „Královský letohrádek“. Cena 70/50 Kč. Monika Koblihová.

24. so. Naučná stezka povodím Botiče. Vycházka začíná u Toulcova dvora a pokračuje ke kostelu Stětí sv. Jana Křtitele s původní románskou apsidou a dále údolím Botiče do Petrovic k ruinám vyhořelého Fantova mlýna a do Pitkovického údolí. Začátek akce v 10.00 u vchodu do Toulcova dvora, ulice Kubatova 1 (poblíž stanice aut. č. 175 a 177 „Toulcův dvůr“). Pěší trasa 6.5 km. Cena 70/50 Kč. Jiřina Urbanová.

Vyšehradský hřbitov a jeho slavní. Procházka s podrobným výkladem o historii hřbitova a osobnostech doby dávné i nedávno minulé, které jsou zde pohřbené (s mimořádnou příležitostí návštěvy interiéru Slavína). POZOR- omezený počet účastníků na 30 osob. Začátek akce ve 14.00 před kostelem sv. Petra a Pavla. Cena 70/50 Kč + vstupné do Slavína 20 Kč. Eva Sokolová Palácové zahrady pod Pražským hradem (Ledeburská, Malá Pálffyovská, Velká Pálffyovská, Kolowratská, Malá Fürstenberská). Vycházka z cyklu „Kouzlo pražských zahrad a parků“. Začátek akce v 15.00 u vchodu do zahrad z Valdštejnské ulice (proluka ve Valdštejnské ulici č. 12-14). Cena 70/50 Kč + vstupné do zahrad 90/50 Kč. Monika Koblihová.

25. ne. Internacionál/Crowne Plaza. Prohlídka interiérů hotelu - vlajkové stavby socialistického realismu, s kvalitními příklady dobového českého uměleckého řemesla v rámci cyklu „Prahou tisíciletou“. POZOR – omezený počet účastníků na 30 osob. Začátek akce ve 14.00 před vchodem do hotelu Crowne Plaza, Koulova 15, Praha 6. Cena 70/ 50 Kč. PhDr. Jarmila Škochová.
Modřany, aneb tam, kde kvetl modrý luh. Vycházka za minulostí a současností této městské části. Začátek akce ve 14.00 na stanici tram. č. 3, 6, 17 „Modřanská škola“. Cena 70/50 Kč. Ing. Bohumil Kocourek.
Hradčanské a malostranské opevnění. Na trase projdeme místy, kudy procházela bastionová fortifikace, kde dodnes zůstala zachována Písecká brána a zbytky bašt sv. Jiří, sv. Ludmily a sv. Tomáše. Budeme pokračovat ulicemi U Písecké brány, Badeniho a Pod Bruskou na Klárov. Začátek akce v 15.00 před Královským letohrádkem (stanice tram. č. 22 „Královskáý letohrádek“). Cena 70/50 Kč. Zdeňka Kobylková.

28. stř. Prohlídka kostela sv. Voršily na Národní třídě. Začátek akce v 15.00 před kostelem (Národní 8, Praha 1). Cena 70/50 Kč. JUDr. Stanislav Antonín Marchal.

31. so. Prázdninový výlet z Vinoře do Ctěnic. Procházka Ctěnickým hájem do areálu zámku, který se z ruiny změnil v půvabné místo, nabízející poučení, s možností návštěvy zámecké expozice Habsburkové v českých zemích a kočárovny s unikátními exponáty. Začátek akce na stanici aut. č. 378 „Vinořský hřbitov“, který jede od konečné metra C „Letňany“ v 9.45 (POZOR – sledujte případné změny v prázdninovém jízdním řádu). Pěší trasa cca 2 km. Cena 70/50 Kč + jednotné vstupné do zámku Ctěnice 20 Kč. Eva Sokolová Klášter Na Slovanech neboli v Emauzích. Celková prohlídka zahrnuje návštěvu ambitu s gotickými freskami, refektáře, Císařské kaple a kostela Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů. Začátek akce v 11.00 před vstupem do objektu z Vyšehradské ulice č.49. Cena 70/50 Kč + vstupné do kláštera 30/20 Kč. Mgr. Helena Mandová.

Vycházky se konají, sejde-li se nejméně deset účastníků. Maximální počet je 70 účastníků ve skupině (není-li uvedeno jinak nebo neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti se vstupenkou zakoupenou v předprodeji. Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Dětem do patnácti let, studující mládeži, seniorům a invalidům poskytujeme slevu. Maximální kapacita sálu PIS je 30 osob. Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit na tel. 296 19 18 17 nebo na http://www.dpp.cz.OTEVÍRACÍ DOBA INFORMAČNÍCH STŘEDISEK PIS

Informační středisko - Staroměstská radnice - po – so 9 – 20, ne 10 - 19
(Staroměstské náměstí 1, Praha 1 – Staré Město)
Informační středisko - Rytířská - po – so 10 – 19, ne zavřeno
(Rytířská 31, Praha 1 – Staré Město)
Informační středisko – Malostranská mostecká věž – po – ne 10 - 18

Přidej komentář