Magazín kulturního dění v Praze a okolí

BETLÉMY Z LATINSKÉ AMERIKY v Náprstkově muzeu

betlemy v naprstkove muzeu
Betlémy v Náprstkově muzeu
13.12.2010 13:37 | Výstava (2.12.2010–9.1.2011)
BETLÉMY Z LATINSKÉ AMERIKYvýstava 15 exotických betlémů z oblasti Latinské Ameriky


Prostor: Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Betlémské nám. 1, Praha 1


Výstava se koná v přednáškovém sále Náprstkova muzea je doplněna o tradiční vánoční ozdoby této oblasti.

Oslava Vánoc je v Latinské Americe provázena obřady a zvyky, jejichž evropský křesťanský základ je propojen se svérázem zámořských krajů. V tomto pojetí se prolínají domorodé i evropské prvky, které mají kořeny v různých historických dobách.

Betlémové figurky, které se vyrábějí v řemeslnických dílnách a prodávají na tržištích, odrážejí v mnoha směrech běžný život prostých obyvatel.


V Mexiku jsou betlémy součástí soukromých rodinných obřadů, které se nazývají „posada“ – hospoda, protože připomínají cestu P.Marie a sv. Josefa do Betléma a jejich hledání noclehu. Těchto obřadů, které začínají 16. prosince a končí na Štědrý večer se zúčastňuje rodina s širokým příbuzenstvem i přátelé, dospělí i děti. Každou noc se účastníci střídavě navštěvují ve svých domech, kam přinášejí jesličky bez Jezulátka, aby zde společně slavili očekávání Kristova narození. 24. prosince putování končí, do jesliček, u nichž stojí děti převlečené za pastýře, se vkládá figurka Jezulátka a boží narození je oslavováno písněmi. Po půlnoční mši nazývané „kohoutí“ mše se ve městech konají ohňostroje doprovázené vyzváněním kostelních zvonů.


Součástí mexických vánočních zvyků jsou „piňaty“- zavěšené hliněné nádoby ozdobené květinami a girlandami z barevného papíru, které jsou naplněny sladkostmi. Symbolizují Kristovu kolébku. Děti soutěží, které z nich piňatu rozbije klacíkem, aby se obsah za všeobecného veselí vysypal na zem a děti si jej mohly rozebrat. I v ostatních zemích Latinské Ameriky se 24. prosince v domácnostech staví betlémy, u nichž se schází široká rodina, která pak odchází na půlnoční mši do kostela.

Tagy: Výstava betlémů


Přidej komentář