Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Český Stradivari, Ľudovít Bari, představí v Emauzích kolekci světově unikátních hudebních nástrojů

Housle Bari
Český Stradivari, Ľudovít Bari, představí kompletní kolekci světově unikátních hudebních nástrojů
09.05.2012 14:53 |

Český Stradivari, Ľudovít Bari, představí kompletní kolekci světově unikátních hudebních nástrojů

Poprvé v celosvětové historii představí český výtvarník Ľudovít Bari úplnou kolekci světové umělecké rarity. Na výstavě pod názvem Díla tvořená láskou představí poprvé kompletní vlastní uměleckou tvorbu dvaceti kusů originálních moderních klasických hudebních nástrojů v pražském opatství Emauzy.

Průkopník, tvůrce a propagátor nových moderních tvarů polyfonických hudebních nástrojů teprve před několika měsíci rozhodl svou uměleckou tvorbu představit nejenom odborné, ale i široké veřejnosti.

Výstava bude slavnostně zahájena 15. června 2012 v pražském opatství Emauzy za přítomnosti nejvýznamnějších osobností nejenom z českého kulturního života.

Z českých umělců si v minulosti na tyto jedinečné hudební nástroje zahrál známý rockový multiinstrumentalista Jan Hrubý, či jeden z nejvýznamnějších českých houslistů Jan Talich. Bari prozradil, že není vyloučena ani zahraniční účast významné hudební populární osobnosti, její jméno však výtvarník zatím tají.

Na výstavě budou prezentována i další umělecká díla pana Bariho z oblasti sochařství a malířství. Vybraná umělecká díla: sošky, obrazy či reliéfy budou součástí veřejné dražby a převážnou část z výtěžku věnuje výtvarník Jedličkovu ústavu na Vyšehradě.  

Filozofické pojetí umělecké tvorby a samotný originální zvuk každého kusu hudebního nástroje unikátní kolekce nebyl doposud světově nikým překonán. Sám výtvarník říká: „Jsme stromem, který plodí...Jsem strom jako Jasan, cítím se tak... a také tak se snažím žít. Mé větve jsou ruce... které berou materii, ze které se dá tvořit...díla jimi stvořená to jen potvrzují“ Ľudovít Bari je tvůrcem nových moderních tvarů polyfonických hudebních nástrojů, které se již v současné době stali v mnoha oblastech hry na klasické hudební nástroje určitým standardem. V počátcích jeho umělecké tvorby, tomu však tak nebylo a představa, že by bylo možné hrát na atypické polyfonické hudební nástroje klasickou hudbu byla naprosto nemyslitelná.

Ľudovít Bari je srovnáván s Antoniem G.Stradivarim, jehož tvorba klasických hudebních nástrojů také nebyla doposud nikým překonána. Stradivariho hudební nástroje se těší obrovské popularitě a prodávají se za extrémně vysoké ceny. Unikátní hudební nástroje Ľudovíta Bariho také doposud, v oblasti nových moderních polyfonických hudebních nástrojů nebyla překonána, stejně tak jako u Stradivariho. Bariho unikátní nástroje však na rozdíl od těch „stradivarských“ ale nejsou na prodej. Vážný zájem o vlastnictví těchto hudebních kousků projevila i slavná houslistka Vanessa Mae, či kontroverzní americký právník Ed Fagan. Některá Bariho umělecká díla mají ve svých soukromých sbírkách světově známé osobnosti. Jednu ze sošek má ve své sbírce také známý iluzionista David Copperfield.

Celková hodnota Bariho uměleckých děl je odhadována až na několik desítek milionu korun. Přísně střežené originály budou proto fyzicky vystaveny pro návštěvníky výstavy pouze v den jejího slavnostního zahájení. Originální hudební nástroje jsou neprodejné a sám výtvarník je má pečlivě uschovány na různých místech Evropy. Slavnostní zahájení výstavy, kde budou vystaveny originální hudební nástroje tak budou zároveň světovou premiérou.

Výtvarníkovi sošky, reliéfy a obrazy budou k vidění od 15. června 2012 do 15. července v pražském opatství Emauzy pro širokou veřejnost zdarma. Světově unikátní hudební nástroje však budou fyzicky vystaveny pouze v den slavnostního zahájení výstavy.

 

Ľudovít Bari, nar. 21.1.1949

Český sochař, malíř, občasný básník a bývalý herec divadla Pod Palmovkou. Pražský výtvarník studoval u akademické sochařky Aleny Burešové figurální techniku a jeji projev v keramice a porcelánu. Absolvoval několik soukromých konzultací na akademické půdě u akademického malíře Patery, Frauknechta a akademického sochaře Večeři. Snaha vyjádřit ve své tvorbě "něhu, hudbu a poezii" v realisticky pojatem detailu přechází jeho projev k uvolněné formě daného rozměru a zasahuje až do imprese formy, kde nechává prostor pozorovateli, aby svým vlastním cítěním našel a dotvořil celkový dojem jeho díla. Ľudovít Bari je sochař, malíř a designer nových tvarů strunných nástrojů jako jsou housle, violy a cella. Jeho díla s hudebními nástroji byla roku 1995 prezentována v hodinového pořadu Australské TV stanice BEYOND 2000, a která byla odvysílána v 82 státech světa. Australská televizi BEYOND 2000 označila jeho tvorbu za technické novinky 21 století. V posledních 3 letech napsal o těchto nástrojích svou pravdivou výpověď, kterou aktuálně vydal v elektronické verzi, a kde popisuje své prožitky při tvorbě a vzniku těchto světově prezentovaných nástrojů, aby tak upozornil na ojedinělé a doposud nepopsané dílo, které doposud publikuje pouze na svých webových stránkáchPřidej komentář