Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Dům U Kamenného zvonu hostí London Twelve, výstavu současného britského umění

London12
London Twelve Současné britské umění
23.07.2012 13:28 |

Galerie hlavního města Prahy pořádá ve spolupráci s kurátorem Tobym Clarkem výstavu současného britského výtvarného umění London Twelve.

 

London Twelve / Současné britské umění

29. 6. – 23. 9. 2012

Dům U Kamenného zvonu

 

Londýnská umělecká scéna je neobyčejně rozmanitá a proměnlivá, nevévodí jí žádná konkrétní snadno zařaditelná a definovatelná škola či skupina. Oplývá talentovanými tvůrci, neustále se vyvíjí a obměňuje. Pokroky dosahované v oblasti techniky vytvářejí spolu se společenskými a kulturními změnami rámec pro rozšiřování pole působnosti tvorby a otevírají nová východiska pro umělecké hledání. Současně s tím přicházejí i nové podněty pro tradiční námětové okruhy, jakými jsou například umělecké uchopování přírodních témat a otázek identity, jež umělci vřazují do nových kontextů, a to jak esteticky vytříbených, tak provokativně podvratných.

 

Výstava London Twelve neusiluje ani o prezentaci tohoto tvůrčího prostředí v jeho úplnosti, ani o zmapování jeho vrcholů. Její kurátor místo toho zvolil subjektivní přístup spočívající v představení skupiny výtvarníků, jejichž tvorba ho v uplynulém roce zaujala. Přehlídka tak nabízí individuální pohled na současné dění, jakousi momentku zachycující dynamickou a subjektivně rozrůzněnou množinu rozptýlených, a přesto vzájemně propojených tvůrčích dějů.

 

Výstava vedle sebe řadí jednak různé generace umělců, jednak tvůrce již zavedené a nastupující. Jednotlivá díla jsou prezentována s estetickým záměrem co nejlépe využít jedinečného ducha a přirozených dispozic Domu U Kamenného zvonu. Zároveň ovšem tvoří pojivo expozice linie sledující stěžejní témata, jimiž tu jsou abstrakce, identita, technika, historie a příroda. Výstava London Twelve navazuje na dvojici dřívějších přehlídek britského výtvarného umění.


Výstava Close Echoes představila řadu vynikajících britských výtvarníků. Mimo jiné na ní byli zastoupeni Dinos & Jake Chapman, Abigail Laneová, Mat Collishaw, Mona Hatoumová, Richard Billingham, Douglas Gordon či Christine Borlandová. Druhá z přehlídek, nazvaná Other Times, pak nabídla díla Tacity Deanové, Petera Doiga, Sam Taylor-Woodové, Cornelie Parkerové a dalších.

 

Současná výstava dokládá neslábnoucí zájem Galerie hlavního města Prahy o prezentaci soudobého britského výtvarného umění v České republice. Představuje práce třiceti tří britských výtvarníků a stejně jako obě předešlé přehlídky ji doprovází katalog. Výstava bude zahájena 28. června 2012 v prostorách Galerie hlavního města Prahy v Domě U Kamenného zvonu, architektonickém skvostu a jedné z nejprestižnějších pražských výstavních síní, v místě konání výstav mnoha slavných umělců, od Maria Merze po Johna Cage.

Toby Clarke

 

 

Místo konání výstavy: Dům U Kamenného zvonu, Staroměstské náměstí 13, Praha 1

Termín konání výstavy: 29. 6.–23. 9. 2012

Otvírací doba: út–ne 10.00–20.00

Vstupné: 120,– Kč plné (dospělí) / 60,– Kč snížené (studenti, senioři)

Další informace: www.ghmp.cz

 

DOPROVODNÝ PROGRAM:

Lektorské prohlídky: čt 26. 7., 23. 8. v 16.30 h

 

Interaktivní prohlídky pro školy

Možnost interaktivních prohlídek spojených s experimentální výtvarnou reakcí na výstavu, vhodné pro všechny typy škol. Rezervace: lucie.haskovcova@ghmp.cz, +420 608 216 418, +420 606 612 987

 

Tvořivé dialogy s uměním

Pro děti, ale i pro všechny další věkové kategorie výtvarné dílny s lektorkou Lucií Haškovcovou přímo v expozici nebo ve výtvarném ateliéru – animační program se speciálními doprovodnými materiály, připravený a realizovaný edukačním oddělením. Po interaktivních prohlídkách výstav následuje výtvarná reakce – vlastní tvorba návštěvníků. Účastníci akcí se mohou seznámit s tradičními i netradičními technikami z oblasti kresby, malby, experimentální fotografie i prostorové, intermediální, akční a konceptuální tvorby.

 Rezervace do 16.00 předchozího dne – lucie.haskovcova@ghmp.cz, +420 608 216 418, +420

606 612 987

 

so 30. 6. 13:00–18:00, Dům U Kamenného zvonu, „London Calling“

so 15. 9. 13:00–18:00, Dům U Kamenného zvonu, „V zrcadle“

 

Výtvarné reakce na výstavu budou vycházet z jejího výrazného potenciálu, který je mj. v její pestrosti a šíři – témat, technik, stylů, materiálů, forem i médií… Kromě nejrůznějších interpretací zde prezentovaných prací bude zajímavým inspiračním momentem např. i konfrontace s tvorbou H. Krokatsise, který do svých výtvorů zapojuje zrcadla, díky nimž se divák stává v určitém smyslu spolutvůrcem díla vlastní přítomností – svým odrazem v zrcadle. Protože jedním z častých témat některých zastoupených umělců je identita a s ní související portrét, stanou se tyto náměty i východiskem našich výtvarných reflexí. V rámci

workshopů bude tedy mj. možné vytvořit si svůj autoportrét (i v abstraktním pojetí), kde kromě vlastních invencí se lze inspirovat i nejrůznějšími prvky a detaily představených děl nebo čerpat podněty a impulzy z myšlenek i stylů autorů. Důležitou součástí bude zakomponování speciální samolepicí zrcadlové fólie, která dodá dílu náznaky „interaktivnosti“ a může tak zapojit svého tvůrce dalším způsobem „do hry“.


Heywood and Condie, Shimmer, 207
James Capper, Rota Carve, 2009
Zak Ove, Nubian Princess, 2010


Tagy: Dům U Kameného zvonu, London twelve, výstava


Přidej komentář