Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Hyperrealistické fotografie Věry Stuchelové a abstraktní malby Amandy Church

amanda church
Organické tvary na malbách Amandy Church
17.05.2009 22:16 | Věra Stuchelová – Cyklus Hyperreality
20.5.- 27.6., (vernisáž 20.5., 18.00), Galerie Vernon

Věra Stuchelová (CZ)

Fotografka Věra Stuchelová (1973, Prachatice) vystudovala AVU v Praze. Po celé její studium jí formovaly výrazné umělecké osobnosti. Prošla ateliérem malby Antonína Střížka, studovala v ateliéru vizuální komunikace Jiřího Davida i v ateliéru nových médií a fotografie Veroniky Bromové. V roce 2007 dokončila doktorandský studijní program u Milana Knížáka. Samostatně vystavuje od roku 1999.
Ve své tvorbě se zabývá genderovými tématy. Je členkou a spoluzakladatelkou ženské fotografické skupiny JO (Jihoženským okem) a pracuje jako odborná asistentka v Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni.
Již v komentáři ke své diplomové práci z roku 2004 s názvem Soukromý prostor poznamenává umělkyně: „Zdůrazňuji intimitu vnitřního světa, který je tak zranitelný a křehký. Jedná se o autoportrét rozšířený o portréty věcí, vztahů a prostředí…hrajeme různé role…, a věci, které nám patří, nesou otisk nás samých.“ Do svého soukromého prostoru nás Věra Stuchelová zve i v nejnovější expozici Cyklus Hyperreality.

CYKLUS HYPERREALITY

Ve fotografickém celku Cyklus Hyperreality pracuje Věra Stuchelová nápaditě s neukončeností a fragmentací prostoru, příběhu a času. Zobrazuje obyčejná místa, zátiší ve svém domě hyperrealistickým způsobem. Samo zobrazení se nakonec stává skutečnějším než samotná realita, stalo se hyperreálným. Vzniká nový hybridní formát, ve kterém je primární prvek recepce posunut od vyprávění k okouzlení samotným obrazem.
Fragmentovanost pohledů na určité vytržené výseky skutečnosti skládá dohromady mozaiku příběhů míst důvěrně známých, ale nově viděných. Dějový syžet se vztahuje k otázkám: kdo jsem, jak mne určuje a charakterizuje můj soukromý svět, jsem vidět nebo jsem neviditelná žena, skrytá za hromadou drobností a ritualizovaných úkonů …
V Cyklu Hyperreality nám Věra Stuchelová předává fascinaci prostorem, jeho detaily a každodenní matérii,často banální, citlivě abstrahuje do umělecké formy.


Věra Stuchelová – Cyklus Hyperreality

20.5.- 27.6, (vernisáž 20.5., 18.00), Galerie Vernon, Janovského 23, Praha 7, otevřeno: út,čt 12-16, další dny po telefonické domluvě: www.galerievernon.cz


Amanda Church – Lovely, Dark and Deep

20.5.- 27.6., (vernisáž 20.5., 18.00), Galerie Vernon
Amanda Church (USA)

Americká umělkyně Amanda Church (1960, Vancouver) vystudovala The Emily Carr Institute Of Art And Design ve Vancouvru. Vystavuje od roku 1997, zejména v Americe, ale také v Anglii, Francii, Rakousku, Itálii, Belgii ad. Její díla jsou součástí několika soukromých i veřejných sbírek, jako např. Deutsche Bank či Chambers Hotel. Tvorba Amandy Church je jedním velkým prostorem pro imaginaci. Inspirací jí jsou tropické a přímořské oblasti, které navštívila - Puerto Rico, Florida and Long Island. Snad proto jsou její osobité abstraktní olejové malby na plátno charakteristické plastickou až tekutou linií a jemnými hravými odstíny barev. Amanda Church žije a pracuje v New Yorku.

LOVELY, DARK, AND DEEP

Amanda Church se v galerii Vernon představuje kolekcí menších obrazů nazvanou Lovely, Dark, and Deep. Díla z této výstavy by se jednoduše dala rozdělit do několika sekcí: krajina, pornografie, vzor a dekorace a biomorfní abstrakce. Všechny malby vznikly přepracováním barevných skic, které umělkyně pořídila na cestách. Amanda Church mluví specifickým uměleckým jazykem. Zcela nekonkrétní antropomorfní tvary a pastelové barvy v jejích pracích asociují až zvláštním způsobem zcela konkrétní obrazy.

Amanda Church – Lovely, Dark, and Deep
20.5.- 27.6, (vernisáž 20.5., 18.00), Galerie Vernon, Janovského 23, Praha 7, otevřeno: út,čt 12-16, další dny po telefonické domluvě: www.galerievernon.cz

Tagy: Výstava


Přidej komentář