Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Interaktivní výstava Labyrint světla v Ekotechnickém muzeu

O.Smeykal.Svet.Hranol
O.Smeykal.Svet.Hranol - I takovéto hry světla Vám nabízí tato nevšední výstava...
12.05.2009 16:13 | David Vondruška Pozor: Informace se týkají výstavy, která proběhla v roce 2009
Nevšední interaktivní expozice Labyrint světla, koncipovaná Petrem Niklem a Ondřejem Smeykalem, je od 12. května do 14. července denně k vidění ve výjimečných prostorách Ekotechnického muzea v Praze 6 – Bubenči. Na výstavě se podílí mezinárodní skupina výtvarníků.

Expozice je interaktivní instalací vizuálních a světelných nástrojů a objektů, založených na principu vnímání světla a jeho objevování prostřednictvím hry. Při prohlídce návštěvníky neodrazují obvyklé cedulky Pozor, nedotýkejte se. Právě naopak. Návštěvníci všech věkových kategorií jsou vyzýváni k aktivní spoluúčasti. Mohou tak zažívat vzrušující pocit spolutvůrce, který rozhýbe, rozezvučí, oživí vystavené nástroje a objekty, a tím vytvoří unikátní prostor pro vzájemnou komunikaci a tvořivost. Návštěvník se ocitne ve scenérii světelných interakcí ve ztišeném prostoru, s měnícími se světelnými proudy barev a tvarů. Stane se tak prostřednictvím vlastní fantazie tím nejdůležitějším prvkem, nástrojem i obsahem projektu. „Nabízíme prostor pro přímou a spontánní komunikaci, fyzický kontakt s nástrojovými objekty. Smyslem expozice je uvést lidi do aktivního procesu tvorby. Vcházejí do živého, proměnlivého prostředí a v různých časech při rozdílných konstelacích mohou zažívat nejrůznější asociativní řetězce. Proto se návštěvníci do prostředí expozice často vracejí, vždy znovu objevují a spoluvytvářejí nové souvislosti,“ vysvětluje Petr Nikl.

Fascinující památkově chráněná průmyslová architektura bývalé čistírny vod v Praze – Bubenči se stala spoluhráčem unikátních světelných her. „Tento nevšední prostor byl vybrán proto, že souzní s obsahem výstavy,“ dodává Daniela Gadasová, ředitelka projektu. „Protože naším záměrem bylo vytvořit objekty vizuální, jevil se prostor Ekotechnického muzea absolutně kongeniální k tomuto tématu. Už v samotném muzeu se i bez objektů odehrávají úžasné vizuálně-zvukové vjemy, takže mu s naší výstavou vlastně jen stěží můžeme konkurovat. I kdybychom tam nedali jediný objekt, bude muzeum v tomto ohledu krásně samo fungovat.“

Své světelné či zvukové objekty vystavují: Milan Cais, Dan Hanzlík, Pavel Mrkus, Quido Sen (Švýcarsko), Luboš Fidler, Patrik Kovačovský (Slovensko), Marie Jirásková, Ingrid Višňovská (Slovensko), Jiří Konvrzek, Miloš Vojtěchovský, Čestmír Suška, Ueli Seiler (Švýcarsko), Martin Janíček, Petr Nikl, Ondřej Smeykal a další.

Hlavním tématem všech expozic Orbis pictus aneb… je podporovat fantazii, rozvíjet tvořivost a podněcovat ke zlepšování vlastního života i okolního světa. Projekt nejenže zrcadlí sílu tvořivé touhy po poznání, ale dokazuje, že fenomén tvůrčí hry dokáže fungovat jako univerzální komunikační prostředek bez ohledu na národnost, náboženství či věk, a tím zhmotňuje a rozvíjí nadčasové myšlenky J. A. Komenského, jehož dílem Labyrint světa a ráj srdce byl inspirován.

Projekt získal statut oficiální doprovodné akce v rámci českého předsednictví Evropské unie v prvním pololetí roku 2009 a je rovněž oficiální doprovodnou akcí Evropského roku tvořivosti a inovací.

Výstavu během jejího trvání doplní řada doprovodných akcí, které se uskuteční buď v samotném muzeu nebo v Divadle Archa. Tam proběhne již 17. května performance Luboše Fiedlera, Petra Nikla, Milana Caise a Jaroslava Kořána Schodiště kloktajících. Vše o jejich programu se dozvíte na www.orbis-pictus.com.

Generálním partnerem výstavy je KB, a.s., hlavním partnerem MUCOS Pharma CZ, s.r.o., partnery výstavy CANON CZ s.r.o., AV Media, a.s. a časopis Sanquis.