Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Josef Čapek v Jízdárně Pražského hradu do půlky ledna

capek-jizdarna
Děvče s korálky
02.12.2009 01:50 | Josef Čapek představuje mimořádnou osobnost české kultury dvacátého století, která originálním způsobem zasáhla do řady tvůrčích odvětví. Jako výtvarník se výrazně uplatnil v oblasti malby, grafiky a ilustrace, karikatury, typografie a scénografie. Paralelně se věnoval i literární tvorbě a psal povídky, novely, dramata, moderní pohádky pro děti i reflexivní prózu mimořádné myšlenkové závažnosti a hloubky. Před první světovou válkou patřil ke klíčovým představitelům české avantgardy a jeho tvorba výtvarná i teoretická byla zaměřena k osobité adaptaci expresionismu a kubismu. Od dvacátých let stál jako solitér mimo dobové kolektivní programy, i když nové výtvarné tendence stále sledoval a kriticky komentoval. Z avantgardní lekce přijal důsledně jen požadavek vnitřní svobody a autentické tvorby a od otázek moderní umělecké formy se postupně propracoval k pojetí umění jako závažné výpovědi vztahující se k zásadním otázkám lidské existence. Zdůrazňoval především etická kritéria umělecké tvorby, nezajímala ho formální kvalita, řemeslná úroveň či progresivita díla, ale poctivost a pravdivost umělcova vyjádření a hloubka jeho životního poznání. Jeho tvorba a etický příklad jsou mimořádně aktuální především v současné kulturní situaci, kdy se redefinuje pojem umění a mění kritéria hodnocení modernistické tvorby.
Výstava v Jízdárně Pražského hradu je vedena snahou představit osobnost Josefa Čapka co nejplastičtěji, poukázat na šíři jeho aktivit a zdůraznit jeho osobitý přínos českému umění. Zahrne v odpovídajících proporcích všechny oblasti Čapkovy výtvarné tvorby, a naznačí navíc i paralelní vazby na Čapkův odkaz literární a myšlenkový. Chce nejen znovu shromáždit Čapkova klíčová díla z fondů českých veřejných galerií, ale především uvést práce, které jsou rozptýleny v soukromých sbírkách. Mnohé z nich byly naposledy vystaveny roku 1946 na Čapkově posmrtné výstavě v Umělecké besedě, některé dokonce nebyly dosud evidovány nebo byly považovány za nezvěstné. Představí cca 200 Čapkových olejů, dále zahrne výběr z Čapkových kreseb, grafik, karikatur, ilustrací, knižních obálek a scénografických návrhů.

Pořadatel: Správa Pražského hradu a Východočeská galerie v Pardubicích, s podporou Ministerstva kultury ČR

Komisařka výstavy: Simona Vladíková

Kurátorka: Pavla Pečinková


Návštěvnické informace:

otevřeno denně 10-18h


tel.: 224 372 306
pavla.tomsikova@hrad.cz


Vstupné na výstavu:
plné 180,- Kč
snížené 110,- Kč
rodinné 250,- Kč

školní skupina (ZŠ/SŠ) 20,- Kč/osoba


Pondělní akce:
plné 110,- Kč
snížené 90,- Kč


(snížené: mládež od 6 do 16 let, studenti středních a vysokých škol po předložení platného průkazu o denním studiu do 26 let, důchodci starší 65 let)
(rodinné: 1 až 5 dětí do 16 let a max. 2 dospělé osoby)
(skupinové pro školy: maximálně 30 žáků, 2 osoby pedagogického doprovodu zdarma)
(pondělní akce: každé pondělí snížené vstupné)


Doprovodný program k výstavě:
Komentované prohlídky s kurátorkou projektu (zdarma k platné vstupence):
čtvrtek 3. prosince 2009, 16:30 - z důvodu nemoci se NEKONÁ! Děkujeme za pochopení.
Dětský program "Čáry Josefa Čapka" pro děti a studenty od 9 do 15 let:
úterý 24. listopadu 2009, 14:00 a 16:30
úterý 1. prosince 2009, 14:00 a 16:30


(dětský program pouze po předchozí rezervaci na tel.: 466 510 003 nebo e-mail: dvorakova@vcg.cz, kapacita omezena na max. 25 účastníků)

Tagy: Josef čapek


Přidej komentář