Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Kamila Ženatá bude vystavovat v novém prostoru pro aktuální umění v Bohnicích

kamila zenata
09.09.2011 22:31 | Kamila Ženatá: Roll Over All, Roll All Over, Lilith

Prádelna Bohnice

do 30. 10. 2011, otevřeno středa a sobota 14:00 – 19:00 hodin
vernisáž: 7. 9. 2011 od 18:00 www.pradelnabohnice.cz


Videa, malby a texty tvoří unikátní instalaci Kamily Ženaté Roll Over All, která se ohromně hodí do výstavních prostorů bývalé prádelny v areálu Psychiatrické léčebny Bohnice. Expozice bude ke zhlédnutí od 7. září do 30. října letošního roku.

Autorka si zvolila deset základních archetypů (Mág, Zamilovaní, Císařovna, Velekněz, Poutník, Ďábel, Velekněžka, Lilith, Vesmír, Smrt), jejichž prostřednictvím vyjádřila svoji představu o koloběhu života. Přestože Kamila Ženatá pracuje s aktuálními výrazovými prostředky, její projekt zůstává srozumitelný i pro ty, kdo tvrdí, že současnému umění pro jeho komplikovanost nerozumí.

Roll Over All se odehrává v prázdném prostoru netradiční galerie, která se v přeneseném slova smyslu stává mimoprostorovou a mimočasovou veličinou, jejíž smyslová podstata je prázdná. Tak jako lidská mysl zaplňuje svými obsahy prostor „prázdna“ a promítá do něj svoji psychickou realitu, tak i sedmnáct vizuálně zvukových zdrojů postupně zaplňuje prostor na stěnách místnosti příběhem složeným z nevědomých komponentů, jakýchsi stínů, postav archetypálních charakterů, emocí, snových útržků, nadčasových principů, které se pohybují v kruzích.

„Kamila Ženatá překračuje místa, kterými vedou hranice výtvarného umění, výsledkem však není konceptuální práce, ale specificky pojaté dílo. Pro jeho přesné pojmenování neexistuje české slovo, do jisté míry by se dalo přirovnat k netradičnímu scénografickému počinu. Ženatá řeší prostor jako celek a využívá k tomu všechny dostupné prostředky včetně zvuku či světla. Proto je nemožné ducha její tvorby reprodukovat, doprovodné texty, snímky z videí, či reprodukce obrazů mohou jen částečně popsat osobní zážitek,“ vysvětluje kurátorka výstavy Silvie Šeborová.

Kamila Ženatá působí na pražské umělecké scéně již od roku 1980, kdy ukončila své umělecké vzdělání na Akademii výtvarných umění. V osmdesátých a devadesátých letech se prezentovala převážně svým grafickým dílem. Svou první malířskou výstavu uspořádala v roce 2001 v Nové síni. Vystavovala rovněž v zahraničí, v Německu, Švýcarsku, Holandsku a ve výstavních síních Českých center. Od roku 2005 rozšířila své výrazové pole působnosti a začala se zabývat rovněž fotografií, videi a instalacemi. V roce 2007 připravila koncepčně náročnou a mediálně různorodou instalaci ve výstavní síni Mánes s názvem Nauč se stát na jedné noze, v níž umělecky ztvárnila své osobní porozumění čínské Knize Proměn. V roce 2009 kurátorsky připravila společně s Milenou Slavickou výstavu „Čtrnáct S“ pro Centrum současného umění DOX, prezentující díla čtrnácti současných českých umělců včetně její videoinstalace. Vedle své výtvarné tvorby se Kamila Ženatá rovněž věnuje psychoterapii.Tagy: Kamila Ženatá


Přidej komentář