Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Liquid Time

Liquid Time
Liquid Time
31.01.2014 00:07 | redakce ZaKulturou.cz

Výstava Liquid Time / Tekutý čas (30. 1. – 30. 3. 2014) zrcadlí více než dvě desetiletí činnosti ateliéru Kov a šperk na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Ateliér založil v roce 1991 slovenský sochař a šperkař Anton Cepka. Od poloviny devadesátých let v jeho čele stojí architekt Karol Weisslechner, jehož koncepci vystihuje současný název ateliéru S+M+L_XL.

Již samotný název nese poselství o tom, že oblast šperkařské tvorby nevymezují žádné hranice. Práce studentů směřují od nositelných objektů k instalacím přesahujícím měřítko lidského těla. Na půdě ateliéru vznikají jedinečná díla i návrhy designérské povahy.


Tvorbu pedagogů ateliéru představují samostatně instalované kolekce autorských šperků a kreseb. Prostor v úvodu výstavy je vyhrazen zakladatelské osobnosti moderního evropského šperku Antonu Cepkovi, jehož dílo mapují více než tři desítky šperkařských objektů z šedesátých až osmdesátých let. Práce studentů ateliéru naopak vytvářejí plynulý proud objektů – jakýsi depozitář myšlenek a konceptů, doplňovaný v průběhu let. Instalace v otevřené policové konstrukci vypovídá o „tekutém“ čase studia a setkávání, během něhož mladí umělci urazí dlouhou cestu od dětství k dospělosti.


Pořadatelé: Vysoká škola výtvarných umění, Bratislava (VŠVU), Ateliér S+M+L_XL KOV a ŠPERK, Uměleckoprůmyslové museum v Praze (UPM)
Koncepce výstavy: Karol Weisslechner (VŠVU)
Kurátoři: Karol Weisslechner (VŠVU), Petra Matějovičová(UPM)
Odborná spolupráce: Kristýna Španihelová (VŠVU), Matúš Cepka (VŠVU)
Architektonické řešení: Karol Weisslechner
Grafický design: Marcel Benčík
Poděkování za spolupráci patří kurátorkám Viere Kleinové (Slovenská národná galéria, Bratislava) a Aleně Krkoškové (Moravská galerie v Brně).


dialog.cz-sk
30. 1. – 30. 3. 2014
doprovodná instalace – stálá expozice UPM
Po dobu trvání výstavy Liquid Time: sperk.sk>cz vstupuje do prostoru stálé expozice UPM deset českých a slovenských šperkařů. Nadčasová témata expozice je inspirovala k reakcím vážným i nevážným. Současné šperky fungují jako nositelé obsahů; pojaté jako volné objekty dokáží zároveň hrát i role se šperkem tradičně spojované. Úzká vazba k lidskému tělu, byť pouze naznačená, jim dává kvalitu navíc. Dialog.cz-sk připomene, že šperk nezná hranic nejen v oblasti umění, ale i ve smyslu geografickém. Moderní český a slovenský šperk dosáhl výrazných úspěchů v období Československa, především v šedesátých letech. Dnes se rozvíjí díky otevřenosti, jež je vlastní evropské šperkařské tvorbě.
Pořadatel: Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Koncepce projektu, text: Petra Matějovičová
Spolupráce : Karol Weisslechner, Kristýna Španihelová, Matúš Cepka
Grafický design: Štěpán Malovec
Výstavní koncepce UPM v oblasti)
Projekt Liquid Time je druhým zastavením v rámci dlouhodobé výstavní koncepce UPM v oblasti uměleckého šperku. Jejím cílem je prostřednictvím tvorby evropských vysokoškolských ateliérů šperkařského zaměření přiblížit širokému publiku obor velmi inspirativní, a přesto často opomíjený, jakým šperk, osvobozený od svazujících kritérií, bezesporu je.
Úvodní výstavou této koncepce se stal projekt Treasure Hunt, který na podzim roku 2011 představil práci ateliéru K.O.V. na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, vedeného Evou Eisler. Další prezentace na toto téma bude možné připravit až po otevření hlavní budovy Uměleckoprůmyslového musea po plánované rekonstrukci. Po ateliérech z Prahy a Bratislavy patrně zamíříme dál...
Doplňující informace)


Speciální akce: Ohřejte se v UPM!
do 30. března 2014 je vstupné do hlavní budovy muzea pouze 80 Kč (snížené 40 Kč). Zahrnuje vstup na výstavu Liquid Time (sperk.sk>cz) a doprovodnou instalaci Dialog.cz-sk i do celé stálé expozice Příběhy materiálu.


Uměleckoprůmyslové museum v Praze hlavní budova UPM:
adresa) ulice 17. listopadu 2 110 00 Praha 1 kontakt) T) +420 251 093 111 E) info@upm.cz) W)www.upm.cz
otevírací doba) pondělí: zavřeno úterý: 10—19 hodin středa — neděle: 10—18 hodin
komentované prohlídky)
s kurátorkou výstavy PhDr. Petrou Matějovičovou: 25. 2. a 11. 3. 2014 v 17 hodin)
komentované prohlídky pro školní skupiny a program pro školy jsou na objednání-251 093 295, education@upm.cz


Liquid Time


Tagy: Výstava


Přidej komentář