Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Magna Děti v tísni představuje výstavu Ztracené životy

magna
magna
27.02.2010 18:06 | Respektovaná humanitární organizace Magna Děti v tísni se poprvé aktivně představuje v České republice. Tuzemská pobočka Magna Děti v tísni o.p.s. vznikla sice už v roce 2006, ale až nyní oficiálně otevřela kancelář a připravuje řadu pozoruhodných akcí a kampaní s jediným cílem: oslovit českou veřejnost, seznámit ji se současnými i budoucími aktivitami Magny. První příležitostí na vlastní oči nahlédnout do osudů lidí, kterým se organizace snaží pomoci, je výstava fotografií spoluzakladatele Magny Martina Bandžáka nazvaná Ztracené životy. Strhující fotky vznikly v letech 2002 až 2008 v Kambodži, zemi už několik desetiletí pronásledované traumaty a utrpením.

Magna v indickém jazyce Tamil znamená „ta, která má sílu pomáhat“ a Magna Děti v tísni tak činí už v osmi zemích třetího světa: Keni, Kambodži, Nikaragui, Indii, Kongu, Barmě, Vietnamu a Haiti. Zaměřuje se především na poskytování lékařské a sociální pomoci lidem a dětem v nouzi, realizuje dlouhodobé projekty na pomoc dětem s AIDS, trpícím podvýživou anebo jinými závažnými nemocemi. Před devíti lety organizaci založil mladý slovenský pár Denisa Augustinová a Martin Bandžák, kteří stále stojí v jejím čele. Především jejich zásluhou, a samozřejmě díky podpoře týmu Magny, který každý den pomáhá právě tam, kde je třeba, se Magna Děti v tísni stala důvěryhodnou a vysoce prospěšnou organizací. „V Kambodži, Keni, Vietnamu, Kongu a Nikaragui máme zřízené své vlastní mise, pracují tam pro nás místní zaměstnanci i lékaři či zdravotní sestry ze zahraničí, vše ve spolupráci s tamními nemocnicemi a institucemi. Ve výsledku to znamená, že finálním distributorem pomoci v terénu je přímo Magna, žádný nečitelný zprostředkovatel nebo třetí osoba...,“ vysvětluje Denisa Augustinová.

Magna Děti v tísni je závislá výhradně na příspěvcích, sponzorských darech a dotacích – na rozdíl od jiných neziskových organizací jde ale devadesát procent vybraných peněz skutečně na konkrétní místo určení a jen deset procent na administrativu a fundrasing.

Pohled na trpící, nemocné dítě nenechává v klidu snad nikoho. Díky Magně může pomoci kdokoliv a velmi jednoduše. Stačí jen přispět na její konto – konkrétní formy pomoci a číslo účtu najdete na stránkách www.magnadetivtisni.cz. Vítán je také každý dobrovolník, lékař, zdravotní sestra... ochotný pracovat na misiích přímo v místě působení Magny.
Výstavu Ztracené životy si může veřejnost prohlédnout od 19. 3. do 6. 4., denně od 16 do 20 hodin v sále Spírium Hudební a taneční fakulty AMU (Malostranské náměstí 13, Praha 1). Slavnostní vernisáž se koná 18. března v 19 hodin v Písecké bráně - s úvodním slovem zakladatelů organizace Magna Děti v tísni Denisy Augustinové, Martina Bandžáka a rektora AMU doc. Iva Mathé, který nad expozicí převzal záštitu. Návštěvníkům budou po celou dobu trvání výstavy k dispozici informační letáčky o aktivitách organizace a také zapečetěná pokladnička na dobrovolné příspěvky. K zakoupení bude také kniha fotografií Martina Bandžáka Stratené životy, kompletní zisk z jejího prodeje je určen rovněž na podporu aktivit humanitární organizace Magna Děti v tísni.

Přidej komentář