Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Michal Trpák - Hledání štěstí

Hledání štěstí - Michal Trpák
Hledání štěstí - Michal Trpák
26.11.2013 09:13 | redakce ZaKulturou.cz

Sochařská výstava ve veřejném prostoru města Prahy před hotelem Mozaik house se nesnaží šokovat, ani být vulgární, aby vyjádřila určitý názor nebo poselství. Každá socha má svůj nosný příběh, téma, formu a mění se v čase. Sochy jsou nainstalovány v několika úrovních a prostupují vnitřní i vnější prostory hotelu Mozaik house v dialogu s jeho architekturou i diváky. Pro tuto výstavu Michal Trpák proměnil také fasádu hotelu a rozpohyboval nástěnnou malbou původní design fasády z 30. let 20. století. Barevné organické křivky, které doplnily fasádu, tak přináší do architektury více života oproti strohým ostrým a rovným linkám.

Název výstavy hledání štěstí, vychází z jednoho z vystavovaných děl – 6 m vysokých lysohlávek. Každý hledá štěstí, někdo hledá houbičky pro jejich látku Psilocibin, který snad navozuje pocit štěstí, jiný pouze hledá a další nenachází a nebo třeba najde někoho pod sochami hub nebo sám sebe když usedne u jejich nohou. Jiní štěstí možná ztratili v nejisté politické situaci nebo v nekončící ekonomické krizi a tak se snáší na deštnících v lehké nejistotě z dopadu nebo zda-li najdou pevnou zem pod nohama. Možná i o tom přemýšlí Myslitel, usazený na stříšce nad vchodem, poskládaný z postav snad celé společnosti, aby domyslel to, co jiní nestihli, nebo proč se ztrácíme ve virtuálním světě a navazujeme digitální dialogy. Digitální dialog je téma sousoší umístěného u recepce hotelu - z poloviny lide, z poloviny stroje, ke kterým je možné přistoupit a ztratit se ve virtuálním dialogu.


Sochy:

Hledání štěstí 2013 (houby)

Lehká nejistota 2013 (sochy s deštníky)

Myslitel 2010

Dialog 2009

Proměna 2013(fasáda hotelu)


Výstava bude zahájena 3.12. od 18:30 hodin Michal Trpák -sochy ve veřejném prostoru:

Sochy, které vytvářím, jsou většinou zamýšleny pro veřejný prostor nebo architekturu. Věřím, že sochy patří do architektury, veřejného prostoru měst nebo do volné krajiny. Alespoň tak to bylo po staletí. Teprve až v minulém století výtvarník nebo sochař přestal být řemeslníkem a začal vystavovat své umění v galeriích, kam je možné umístit cokoliv. To nemusí být nutně špatně, ale nemělo by to být jediným cílem. Výtvarník je kreativec, který se může výjimečným způsobem podílet na utváření prostoru, architektury a měst a dodat jim osobitou a jedinečnou tvář.

Životopis

Michal Trpák se narodil v Českých Budějovicích v roce 1982. Jeho studium umění začalo na SUPŠ v Č. Krumlově obor kamenosochařství. V roce 2007 byl přijat na VŠUP v Praze do atelieru prof. J. Beránka. Průběhu tohoto studia absolvoval roční stáže ve finském Lahti a kanadském Vancouveru. Dále v roce 2012 dokončil doktorandské studium na Akademii umění v Banské Bystrici pod vedením prof. B. Jirků

Michal Trpák žije a tvoří v Č. Budějovicích, mimo jiné je organizátorem a kurátorem sochařské výstavy Umění ve městě, která se v roce 2013 konala již po 6. v ulicích Č. Budějovic. Sochy a obrazy Michala Trpáka jsou zastoupeny v soukromých sbírkách nebo veřejných prostranství měst v Č. Budějovicích, Praze, Německu, Kanadě, Francii a Rusku. Kromě tvorby se Michal Trpák věnuje různým sportům a cestuje do vzdálených a odlehlých koutů světa jako Kamčatka, Aljaška Himaláje a nebo se potápí do hlubin moří a jezer, aby načerpal novou inspiraci a odpoutal se od hektického evropského způsobu života.Hledání štěstí - Michal Trpák
Hledání štěstí - Michal Trpák
Hledání štěstí - Michal Trpák


Tagy: výstava, výstava soch


Přidej komentář