Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Multižánrový Galerijní víkend představí i méně známé pražské galerie

galerijni vikend
Galerijní víkend
08.10.2011 10:26 | „Galerijní víkend“ je projektem, který bude mít premiéru ve dnech 14. – 16. října 2011 ve více než 17 vybraných pražských galeriích. Inspirací mu byly například berlínská Galerijní noc, či pražská Muzejní noc nebo Noc kostelů. Primárně je akce zaměřena na výtvarné umění, svým programem však přesahuje i do dalších uměleckých žánrů (hudba, divadlo, film nebo literární čtení). Na jednotlivá stanoviště budou mít návštěvníci vstup zdarma nebo za snížené vstupné.

Galerijní víkend reaguje na absenci prezentačního celopražského projektu v oblasti vizuálního umění, který by integroval kvalitní galerie, nahlížející prezentaci současného umění různou optikou a komunikoval najednou s různorodými úrovněmi cílových skupin – sběratelé, návštěvníci galerií, generační okruhy i ti, kteří cestu do galerií zatím ještě neobjevili. Galerijní víkend chce prezentace galerijního umění ozvláštnit dalšími uměleckými či zážitkovými aktivitami, které již některé galerie využívají již nyní a jiné o nich zatím uvažují. Určitým předobrazem jsou projekty, jako třeba Muzejní noc, Noc kostelů, čerstvá Zámecko hradní noc a podobně. Nebo také některé příbuzné zahraniční akce, jakou je například Galerijní víkend v Berlíně.

Cílem je mj. navázání kvalitnější komunikace s návštěvníky galerií a oslovení nových diváků, jakož i potenciálních sponzorů. Projekt je určen především nestátním neziskovým, ale i prodejním galeriím, které jsou zárukou kvalitního profesního standardu, ale které nemají dostatečný ekonomický potenciál na rozsáhlejší marketingové akce. Projekt rovněž slouží ke kultivaci a rozvoji zainteresované veřejnosti i uměleckého trhu. Rozvinutý umělecký trh přispívá k větší nezávislosti na veřejných zdrojích.

Galerijní víkend je otevřenou platformou, která zahrnuje široké spektrum současného vizuálního umění, jakož i mezioborové či multižánrové přesahy. Návštěvníci se tak budou setkávat nejen s výtvarným uměním, které samozřejmě tvoří těžiště projektu, ale i s klasickými či experimentálními formami ostatních uměleckých druhů (hudba, divadlo, film, literární čtení).


Galerijní víkend bude multicentrickým projektem, kdy kolem jednoho ohniska, jímž bude (A)VOID Gallery a celá náplavka pod Rašínovým nábřežím v Praze 2, vznikne několik multioborových center spojených s dominantním galerijním zařízením v té či oné části Prahy. V našem případě to budou tito partneři:
DOX – Praha 7, Trafačka – Praha 9, Meetfactory – Praha 5, Futura – Praha 5, NTK – Praha 6, Karlín Studios – Praha 8, Chodovská tvrz – Praha 4, Národní divadlo (Nová scéna) – Praha 1, Langhans Galerie – zaměření na fotografii – Praha 1, galerijní veletrh Art Prague

Ohnisko je tak obklopeno a propojeno s prstencem okrajových center, kolem nichž oscilují další lokace, které jsou propojeny navzájem mezi sebou i ohniskem. Zvolení víkendového formátu umožňuje větší flexibilitu pro návštěvníky, kteří nemusejí litovat, že jim něco uteklo a účastníci galerijního víkendu se nepřetahují o návštěvníky. Program „běží“ od pátečního odpoledne do nedělního večera.

V ohnisku a centrech je připraven kontinuální víkendový program, kam mají diváci vstup zdarma nebo za snížené vstupné a nacházejí v nich propojení výtvarného umění s ostatními uměleckými druhy (hudba, divadlo, film).

Ve vybraných centrech i ohnisku probíhají panelové diskuse o cílech a postupech současného vizuálního umění, o jeho prolínání a ovlivňování se s ostatními uměleckými druhy i myšlenkovými proudy ve společnosti. Dramaturgie doprovodných programů je koncipována tak, aby si pokud možno nekonkurovaly (např., aby v případě koncertů proti sobě nestály ve stejném čase stejné žánry) a naopak, aby na sebe, pokud možno, navazovaly.
V menších galeriích, jichž budou po Praze desítky, se pak bude odehrávat komornější program postavený na setkáváních a besedách s umělci, komorními koncerty (nabízí se partnerství mezi konzervatoří a HAMU, aby akce byla rovněž propagací těchto hudebních učilišť), degustacemi vín tuzemských vinařů (vždyť vernisáže a víno jsou téměř siamská dvojčata) či ochutnávkami malých gastronomických specialit z blízké partnerské restaurace (vhodné především pro Prahu 1, podpora turismu, respektive poskytovatelů služeb v této oblasti – synergické efekty). Komunikaci s menšími galeriemi bude zajišťovat dle své databáze organizační tým galerijního veletrhu Art Prague, který bude mít v příštím roce 10. výročí konání. U příležitosti veletrhu Art Prague bude také Galerijní víkend - i jeho mise a program - oficiálně představen.

Dopravu mezi jednotlivými centry navzájem a také s centrem městským bude zajišťovat autobus DOXu a také předpokládáme spolupráci s DP HMP. Zahájení jednání plánujeme na druhou půlku září. Vzhledem k velkému časovému odstupu nemůžeme být v tomto okamžiku dostatečně konkrétní, ale zárukou úrovně a proveditelnosti programu i celého projektu jsou zúčastněné subjekty, kdy každý z nich má za sebou několikaletou praxi i okruh spolupracujících umělců i potenciálních návštěvníků.

Více informací naleznete na webu www.galerijnivikend.cz


Tagy: Galerijní víkend


Přidej komentář