Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Mutující médium stále láká návštěvníky do Rudolfina

mutující médium
24.03.2011 09:34 | "Výstava zachycuje proměny fotografie jako uměleckého média v dynamickém prostředí dvou posledních dekád, ovlivněných prudkými politickými změnami i technologickým vývojem mířícím k masové digitalizaci a demokratizaci obrazových médií...." Tak charakterizuje výstavu Mutující médium její kurátor Pavel Vančát v oficiálních materiálech.

V pražském RUDOLFINU lidé obdivují mutaci fotografického umění již od února, pokud jste si ještě nenašli čas výstavu navštívit, vězte, že tak můžete učinit do 1. května, kdy tato zajímavá událost končí.O VÝSTAVĚ (z oficiálních zdrojů)

Klíčovou otázkou výstavy je to, co se vlastně za těch 20 let s „fotografií“ jako uměním stalo. Soustředí se tak nikoliv na průzkum všech přežívajících žánrů fotografie, ale naopak na výskyt všech jejích nových mutací, často sahajících za její dosavadní hranice.

Použití fotografie v současném umění se od devadesátých let zásadně demokratizovalo: fotografie se postupně jako umělecké médium vysvobodila z izolace dané její technicistně profesní podstatou. V posledních dvou dekádách tak můžeme pozorovat odklon od modernistické vize fotografie k postkonceptuálně formulované tvorbě. Na poli námětů a syžetů se důraz přesouvá od zrcadlení (ať vnější či vnitřní) skutečnosti k jejímu strukturovanějšímu popisu: fotografie přejímá jazyky poesie, sociologie, psychologie i samotných masmédií. Výstava tak zachycuje postupné proměny a variace fotografie: od postmoderní nadsázky přes konceptuální přístupy 90. let až po nejsoučasnější díla zkoumající samu podstatu fotografického média. I z hlediska ostatních uměleckých přístupů (malba, instalace, performance) naznačuje výstava proměny vnímání fotografie jako nositele sociálního a kulturního obsahu.Výstava představí kolem 150 děl od dvaceti autorů a dvou autorských dvojic, pracujících přímo i nepřímo s fotografií a příbuznými médii.

Kteří umělci vystavují?
Zbyněk Baladrán, Pavel Baňka, Veronika Bromová, Jiří Černický, Milena Dopitová, Lukáš Jasanský a Martin Polák, Václav Jirásek, Michal Kalhous, Alena Kotzmannová, Jiří Kovanda, David Možný, Markéta Othová, Michal Pěchouček, Ivan Pinkava, Daniel Pitín, Štěpánka Šimlová, Václav Stratil, Antonín Střížek, Jiří Surůvka, Jiří Thýn, Filip Turek, Aleksandra Vajd a Hynek Alt

vstupné

Mutující médium – Fotografie v českém umění 1990 – 2010
Plné vstupné: 120 Kč
Snížené vstupné: 70 Kč
Školní skupiny s pedagogickým doprovodem (Galerie Rudolfinum): 30 Kč/osoba
zdroj:http://www.galerierudolfinum.cz