Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Na co se můžete těšit v Muzeu hl. města Prahy - program na leden

muzeum hl. mesta prahy
09.12.2010 15:24 | Dokument bez názvu

MUZEUM HL. M. PRAHY – PROGRAM NA LEDEN 2011

MUZEUM HL. M. PRAHY
Ředitelství: Praha 1, Kožná 1, tel.: 224 227 490, e-mail: muzeum@muzeumprahy.cz
www.muzeumprahy.cz

 

HLAVNÍ BUDOVA MUZEA

Na Poříčí 52, Praha 8 – Florenc, tel.: 224 816 772–3, 606 859 951
Otevřeno: denně mimo pondělí od 9 do 18 hodin
Vstupné: základní 120 Kč, snížené (studenti, senioři) 50 Kč, rodinné 200 Kč, děti do 6 let
a invalidé zdarma, školní skupiny 30 Kč (pedagogický dozor zdarma)
Společná vstupenka do hlavní budovy muzea na Florenci a do bývalé Podskalské celnice
na Výtoni: základní 130 Kč, snížená 60 Kč, rodinná 220 Kč – lze zakoupit v obou objektech muzea. Každý první čtvrtek v měsíci otevřeno do 20 hodin, vstup pro žáky, studenty a seniory zdarma, ostatní 10 Kč.

STÁLÉ EXPOZICE

Praha v pravěku

Středověká Praha

Praha na přelomu středověku a novověku (1437–1620)

Barokní Praha (1620–1784)

Langweilův model Prahy z let 1826–1837 (unikátní model Prahy vyrobený ručně z papírové lepenky)

3D kino virtuální průlet Langweilovým modelem Prahy. Otevřeno: úterýneděle každou půlhodinu od 9.30 do 17.30 hodin, vstup: 30 Kč, snížené 15 Kč, první čtvrtek v měsíci
je nutná rezervace: 3Dkino@muzeumprahy.cz nebo na tel.: 221 709 674.

Muzeum pro děti vítejte ve středověkém domě
Stálá expozice pro děti slouží jako herna a je koncipována jako náznakový interiér pražského středověkého domu z období 14.–15. století.

Výstavy

Pražské výletní restaurace  22. 9. 2010–20. 3. 2011
Výstava všestranně přibližuje pražské výletní restaurace s jejich proměnami v prostoru
i čase – od míst za pražskými hradbami v devatenáctém století, přes „zelené útulky“
na periferii, až k vyhlášeným trampským a turistickým hospůdkám v okolí Prahy ve století dvacátém.
Přednáška k výstavě probíhá od 18 hodin v přednáškovém sále.
19. 1. 2011 Ven z dusné Prahy jižním směrem – Mgr. Tomáš Dvořák

Libeň – zmizelý svět 13. 10. 2010–6. 3. 2011
Výstava a publikace seznámí širokou veřejnost s historickým a kulturním dědictvím této svébytné a perspektivní pražské čtvrti. Libeň v minulých desetiletích prošla bouřlivými stavebními proměnami, které bohužel nebyly vždy ku prospěchu, a je proto žádoucí obrátit pozornost občanů k těm hodnotám, které zbyly, aby si uvědomili význam jejich zachování do budoucna.

 

Čtyřlístek – pětisté dobrodružství 1. 12. 2010–27. 2. 2011
Výstava je koncipována jako putování historií Čtyřlístku, které velkým i malým návštěvníkům nabízí možnost potěšit se příběhy legendárních hrdinů. Návštěvníci si budou moci vybrat z široké nabídky zábavných doprovodných programů, připravených zejména
pro děti, ale i jejich rodiče a prarodiče.
Doprovodný program pro školy:
termíny: 6. 1., 20. 1. 2011 v 9.15 hod
Doprovodný program pro rodiče s dětmi:
termín: 8. 1. 2011 v 10 hod

Výstava umístěná mimo prostory muzea

Královský sňatek – Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský1310  4. 11. 2010–6. 2. 2011
místo konání výstavy: Praha, Dům U Kamenného zvonuVýstava se koná při příležitosti sedmistého výročí nástupu Jana Lucemburského na český trůn následně po jeho sňatku s českou princeznou Eliškou Přemyslovnou. Dům U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí je možno považovat za součást městské královské rezidence, upravené pro mladé královské manžele po jejich příchodu do Prahy.

www.kralovskysnatek.cz

 

PROGRAMY PRO ŠKOLY
Programy v hlavní budově na Florenci
Podrobné informace: www.muzeumprahy.cz
Na programy se objednávejte minimálně 10 dní předem, tel.: 224 815 850, 721 330 470
nebo e-mail: edu@muzeumprahy.cz
Domovní znamení
Interaktivní prohlídka muzejních expozic se zaměřením na domovní znamení.
Víte, co jsou domovní znamení? Co domovní znamení určovala? Víte, kde všude se dnes můžete setkat s podobnými symboly?
Program je určen pro: děti z MŠ a 1. tříd ZŠ.
Délka programu: cca 45 minut, objednání dle domluvy
Vytvoř si svou rodinu aneb usedněte u jednoho stolu
Jak se žilo pražským rodinám a jejich dětem v renesanční a barokní době? S čím si děti hrály a na co umíraly? Žáci a studenti jsou herní formou vedeni k získání konkrétních údajů z expozic, aby jich mohli využít k vytvoření konkrétní „historické“ rodiny, kterou pak v drobných dramatických etudách představují ostatním. Součástí projektu jsou pracovní listy.
Program je určen pro: 2. stupeň ZŠ a SŠ.
Délka programu: cca 90 minut, objednání dle domluvy
Vyber si řemeslo
Řemeslníci a kupci zapomněli svoje zboží na tržišti. Víte, komu co patří? Umíte si vymyslet a namalovat svůj řemeslnický znak? Přijďte do Muzea pro děti a zahrajte si s námi na řemeslníky.
Program je určen pro: děti z MŠ a 1. tříd ZŠ.
Délka programu: cca 45 minut, objednání dle domluvy

 

Anežka Česká a hodnoty středověké společnosti
Dramatický výukový program. Pomocí příběhu Anežky České se děti hravým a zážitkovým způsobem stručně seznámí s dobou posledních Přemyslovců a hodnotami středověké společnosti. Program je určen pro: žáky 3. a 4. tříd ZŠ.
Délka programu: cca 90 minut, objednání dle domluvy
Moje královská cesta                     
Proč se jmenuje královská a kudy vedla? Kudy vedou tvoje královské, ale i ty každodenní cesty? Poznáš v papírovém Langweilově modelu kašnu, morový sloup, strom nebo Karlův most? Program rozvíjející pozorovací a prostorové schopnosti dětí. Děti se seznámí stručně s Langweilovým modelem a podrobněji s důležitými body královské cesty a uvědomí si detaily své každodenní cesty do školy, na nákup, na hřiště, apod.
Program je určen pro: děti z MŠ a 1., 2., 3. tříd ZŠ. 
Délka programu: cca 60 minut, objednání dle domluvy
Komentované prohlídky
Pro expozici pravěk a středověk jsme připravili komentované prohlídky. Součástí prohlídky jsou pracovní listy.
Program je určen pro: 1. a 2. stupeň ZŠ. Délka prohlídky cca 45 minut.
Termín dle domluvy, objednávky na tel. 224 815 850, 721 330 470 nebo e-mailem: edu@muzeumprahy.cz
Archeologické programy pro školy
Podrobné informace: www.muzeumprahy.cz
Na programy se objednávejte minimálně 10 dní předem, tel.: 221 012 921
nebo e-mail: bednarova@muzeumprahy.cz 
Seznamte se s archeologií 25. 1.–28. 1. 2011
Co je to archeologický výzkum? Proč a jak probíhá? Co se skrývá pod zemí? Co se děje se získanými nálezy? Podle čeho se pozná stáří nalezených střepů? Odpovíme vám na tyto i další otázky a nebudou chybět ani nádoby starší než egyptské pyramidy. Po programu doporučuje-me pokračovat prohlídkou stálé expozice pravěku.                   
Délka programu:45 minut                                                                    
Multikulturní programy
Na programy je nutné se předem objednat na tel.: 224 815 850 nebo e-mailem: suska@muzeumprahy.cz.
Žijí s námi, žijeme s nimi
Nepravidelné programy využitelné pro rámcově vzdělávací programy k průřezovému tématu Multikulturní výchova.

Programy v Podskalské celnici na Výtoni
Podrobné informace: www.muzeumprahy.cz
Na programy se objednávejte minimálně 10 dní předem, tel.: 224 815 850, 721 330 470
nebo e-mail: edu@muzeumprahy.cz
Jak jsem „ploul” se strejdou Františkem
Prohlídka muzea Výtoň se zaměřením na historii plavení dřeva. Chtěli byste také plout? Víte, jak postavit vor? Víte, co je to houžev a poříz? Malý Vašek v podobě loutky vás provede těžkým řemeslem plavců a se strejdou Františkem si zazpíváte plaveckou píseň. Nakonec šťastně doplujete a získáte plaveckou knížku.
Program je určen pro: děti MŠ a 1. a 2. třídy ZŠ, objednání dle domluvy

Plnou parou vpřed!
Víte, kdy poprvé vyplul první český parník a jaký panovník v té době v Čechách vládl? Jak dlouho trvala cesta parníkem z Prahy do Drážďan? Proč parník uvízl v plavební dráze
u Střekova? V doprovodném programu si zahrajete na posádku lodě, seznámíte se zákonitostmi paroplavby a okolím řeky Vltavy a Labe.
Program je určen pro: žáky 3. a 4. tříd ZŠ, objednání dle domluvy

 

PROGRAMY PRO VEŘEJNOST 
Archeologické programy pro děti a dospělé
Podrobné informace najdete na: www.muzeumprahy.cz
Na programy se objednávejte minimálně 10 dní předem, tel: 221 012 921
nebo e-mail: bednarova@muzeumprahy.cz
Seznamte se s archeologií 29. 1. 2011 v 10 hodin
Co je to archeologický výzkum? Proč a jak probíhá? Co se skrývá pod zemí? Co se děje se získanými nálezy? Podle čeho se pozná stáří nalezených střepů? Odpovíme vám na tyto i další otázky a nebudou chybět ani nádoby starší než egyptské pyramidy.
Po programu doporučujeme pokračovat prohlídkou stálé expozice pravěku.                   
Akademie volného času
– cyklus odborných přednášek
Cyklus Pražské čtvrti od A do Z
13. 1. Smíchov, Košíře, Motol, Hlubočepy, Radlice, Jinonice–Butovice – PhDr. Hanuš Jordán
Cyklus Pražské usedlosti
3. 1. a 6. 1. Příměstské usedlosti – PhDr. Jiří Bartoň
CyklusPražský industriál
20. 1.  Smíchov, Košíře – PhDr. Lukáš Beran
Více informací na: www.muzeumprahy.cz nebo na tel.: 224 815 850 nebo na e-mailu: suska@muzeumprahy.cz

PODSKALSKÁ CELNICE NA VÝTONI
Stálá expozice: Historie zaniklého Podskalí, voroplavba na Vltavě
Rašínovo nábřeží 412, Praha 2, tel.: 224 919 833. Otevřeno: denně mimo pondělí
od 10 do 18 hodin
Vstupné: základní 30 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 50 Kč, školní skupiny 20 Kč
(pedagogický dozor zdarma), děti do 6 let zdarma, každý první čtvrtek v měsíci vstup 5 Kč

MÜLLEROVA VILA, národní kulturní památka
Nad Hradním vodojemem 14/642, Praha 6 – Střešovice
Světově proslulé dílo významného avantgardního architekta Adolfa Loose (1870–1933).
Otevřeno: út, čt, so, ne. Prohlídky: 10.00, 12.00, 14.00 a 16.00 hodin.
Vstup jen po předchozí rezervaci v návštěvních dnech na tel.: 224 312 012 nebo e-mailu: vila.muller@muzeumprahy.cz
Prohlídka objektu pouze s lektorským výkladem, max. počet návštěvníků ve skupině: 7 osob 
Vstupné: základní 300 Kč, snížené (studenti, senioři, invalidé) 200 Kč, děti do 6 let zdarma (pouze v doprovodu dospělé osoby), příplatek za cizojazyčný výklad: 100 Kč za osobu Možnost zakoupení dárkové vstupenky.
Studijní a dokumentační středisko pro badatele: vstup možný denně, avšak pouze po předběžné objednávce na tel.: 224 816 773, příp. e-mailu: vila.studium@muzeumprahy.cz

 Přidej komentář