Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Osmý ročník Festivalu muzejních nocí 2012 začne 18. května v Jičíně. Praha se dočká jako poslední

festival-muzejnich-noci-2012-inverze.png
festival muzejnich noci 2012
09.05.2012 15:01 | dnech 18. května až 9. června 2012. Celorepublikový festival, který pořádá od roku 2005 každoročně Asociace muzeí a galerií ČR ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národním muzeem, zastřešuje jednotlivé akce muzeí a galerií a poskytuje platformu pro společnou kooperaci, a také pro lepší informovanost veřejnosti o nabídce našich kulturních institucí. Festival se tak stal ojedinělou akcí – významným kulturním a společenským fenoménem, který nemá svým rozsahem v Evropě obdoby.
Narůstající úspěch jednotlivých ročníků festivalu dal vzniknout myšlence slavnostního Národního zahájení festivalu (podobně jako je tomu u Dní evropského kulturního dědictví), které se tak stalo dynamickým prvkem Festivalu muzejních nocí v České republice. A nejen jeho, ale celé soustavy mediálních kampaní, které pořádá Asociace muzeí a galerií ČR ve snaze zviditelnit a přiblížit veřejnosti obor muzejnictví. Tato zahajovací slavnost se stala každoroční tradicí konanou vždy pod záštitou jednoho z krajů a ve spolupráci s Asociací krajů České republiky.
 
V pořadí již páté slavnostní Národní zahájení Festivalu muzejních nocí proběhne dne 18. května 2012 od 16.00 hodin v prostorách Žerotínského zámku v Novém Jičíně. Akce se uskuteční pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Jaroslava Palase a starosty města Nového Jičína PhDr. Jaroslava Dvořáka. Partnerem národního zahájení je Asociace krajů ČR. Národního zahájení Festivalu muzejních nocí se zúčastní zástupci Ministerstva kultury ČR, Asociace muzeí a galerií ČR, Českého výboru ICOM, krajů a krajských úřadů a další hosté z celé České republiky včetně zástupců členských institucí Asociace muzeí a galerií ČR, zejména těch, kteří předchozího dne převzali v Národním muzeu Ceny Gloria musaealis. Toto slavnostní zahájení je pro ně příjemnou příležitostí prezentovat výsledky své práce a také prostorem pro setkání a vzájemný dialog s dalšími kolegy i se širokou laickou veřejností, pro niž jsou aktivity sbírkotvorných institucí – muzeí a galerií – určeny především.
Na slavnostní Národní zahájení festivalu naváží muzejní noci po celé České republice a festival vyvrcholí v sobotu 9. června 2012 devátým ročníkem Pražské muzejní noci.

Program Národního zahájení Festivalu muzejních nocí 2012

Oficiální zahájení v Nové galerii Žerotínského zámku v Novém Jičíně 15.00 – 16.00 prezence účastníků 16.00 – 16.45 slavnostní zahájení VIII. ročníku Festivalu muzejních nocí 2012 16.45 – 17.00 prezentace vítězů X. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2011 17.00 – 17.30 vernisáž výstavy Karel I. – poslední český král 17.30 – 20.00 raut v prostorách muzea
V rámci Národního zahájení Festivalu muzejních nocí 2012 bude zdarma návštěvníkům zpřístupněn areál Žerotínského zámku v Novém Jičíně včetně výstav a expozic.
Program Muzejní noci 2012 v Žerotínském zámku v Novém Jičíně
16.00 hodin – Nová galerie a Rytířský sál Národní zahájení Festivalu muzejních nocí a vernisáž výstavy KAREL I. – POSLEDNÍ ČESKÝ KRÁL u příležitosti 100. výročí návštěvy arcivévody Karla a princezny Zity v Novém Jičíně
17.30 hodin – Předsálí Nové galerie Prezentace 3D projektu unikátního letadla Viléma Žurovce
18.00, 20.00 hodin – 2. zámecké nádvoří „DUEL“ – vystoupení vojenského historického klubu Husarské akademie a program pro děti
19.00 – 23.00 hodin – Rytířský sál Fotografická soutěž o nejkrásnějšího prince a princeznu
20.00 hodin – Nová galerie Módní přehlídka u příležitosti 125. výročí založení muzea v Novém Jičíně
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 hodin – Pokladna muzea Komentované prohlídky expozicemi muzea v Žerotínském zámku
16.00 – 23.00 hodin Další doprovodný program, jízda dětí na ponících

 Přidej komentář