Magazín kulturního dění v Praze a okolí

PLAY v Mánesu – hra, která nekončí

play
PLAY v Mánesu – hra, která nekončí
09.07.2010 01:17 | Na kulturní událost roku 2010 v jeho závěru aspiruje nové pokračování úspěšného interaktivního projektu, koncipovaného uznávaným umělcem Petrem Niklem a Ondřejem Smeykalem, Orbis pictus aneb... s názvem PLAY. Hravá expozice na tři měsíce, od 3. listopadu 2010 do 31. ledna 2011, zaplní všechny prostory pražské výstavní síně Mánes. Zúčastní se jí přibližně dvacet českých i zahraničních umělců a kromě herních instalací nabídne mnoho koncertů, divadel a happeningů. PLAY v Niklově podání je hrou, která nekončí s uzavřením výstavních sálů, hrou pro děti i rodiče, pro každého z návštěvníků, hrou, jejímž smyslem je kreativní tvorba. V hlavní části Mánesa bude růst unikátní Krystalíza – kolektivní krajina představ, krystalizující přímým zásahem a tvorbou všech návštěvníků výstavy. „Na zemi budou ležet materiálová termitiště s drobnými předměty, sypké, pevné i hnětoucí materiály ponechané k volné manipulaci návštěvníkům. Ti z nich v průběhu tří měsíců sestaví, poskládají, slepí a vzájemně propojí rozvíjející se organismus. Každý si může přinést a umístit do krajiny jakýkoliv předmět, ne větší než 10 cm krychlových. V prostředí krajiny se tak budou scházet předměty zastupující svým výběrem návštěvníky. Tomuto nekončícímu vývoji je ponechána co největší svoboda. Proces bude fotograficky i filmově nepřetržitě mapován, děj se tak přenese do virtuálního světa a neskončí spolu s výstavou,“ vysvětluje Petr Nikl.

Dolní část výstavní síně ovládne Spodní proud. Petr Nikl upřesňuje: „Oproti živelně se vyvíjející horní části, bude spodní část galerie z větší části zatemněna a rozčlení se do komorních koncentrovaných vjemů. V norách vznikne labyrint světelných, zvukových a hmatových nástrojů. Obě úrovně aktivují jiným způsobem komunikační hry, iniciující představivost a fantazii bez věkového omezení. Střídání pobytu v těchto dvou částech je metaforou světa nad a pod povrchem, kontrastem odlišných tvořivých prostředí...“

Projektu Orbis pictus aneb... autorů Jiřího a Radany Waldových předcházely interaktivní výstavy Hnízda her a Zahrada fantazie a hudby pro český pavilon na Expo 2005 v japonském Aichi. V současné době jej tvoří expozice Brána do světa tvořivé lidské fantazie, Labyrint světla a Leporelohra. Tvůrci konceptu jsou Petr Nikl a Ondřej Smeykal. Realizace je společným dílem mezinárodního týmu umělců. Putovní výstavy a doprovodné akce vzbudily mimořádný zájem a nevídaný ohlas, zatím je navštívilo neuvěřitelných 2 500 000 lidí na celém světě! Orbis pictus aneb... totiž rozvíjí imaginaci, fantazii a tvořivost, módnímu přívlastku „interaktivní“ dává skutečný obsah. „Koncept exponátů přímo stojí na tom, že se jich budou lidé dotýkat, vstupovat do nich, hrát si s nimi a vlastně je dotvářet. Exponáty jsou nástroje, z nichž tvůrčí dílo vzniká teprve po zapojení tvořivé fantazie diváka,“ vysvětluje Jiří Wald z občanského sdružení Audabiac, které spolu s Nadací českého výtvarného umění výstavu PLAY v Mánesu pořádá. Martin Pavala, předseda správní rady Nadace k tomu dodává: „Krajina snů a imaginací, kterou v rámci expozice budeme vytvářet, má mnoho blízkých pojítek s tvorbou Karla Zemana. Na jeho počest jsme se rozhodli světovou premiéru PLAY uvést slavnostní vernisáží 3. listopadu, v den 100. výročí narození tohoto klasika českých filmových kouzel.“ Partnery projektu jsou Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha a Informační centrum OSN v Praze.

Přidej komentář