Magazín kulturního dění v Praze a okolí

První ročník festivalu Fotograf připomene tvorbu 80. let

Josef Moucha
Josef Moucha Rychnov 1988
09.09.2011 22:19 | Fotografie 80. let – Nekonečné čekání je název prvního ročníku Festivalu Fotograf, který bude od 4. do 31. října okupovat desítku pražských galerií. Podtitul rozsáhlé přehlídky tak nabízí dvojí výklad: jednak připomíná tehdejší očekávání spjatá se změnou poměru a režimu, zároveň ale nepřímo poukazuje na fakt, že od 80. let česká fotografie nenašla silnější společnou ideu nebo původní směr. Festival připomene významné české i slovenské autory – Jano Pavlíka, Rudo Prekopa, Petera Župníka, Jana Svobodu, Iren Stehli, Josefa Mouchu, Jiřího Hankeho a řadu dalších. Představí ale i tvorbu nejmladší generace umělců, jejichž rukopis nebo tematickou profilaci 80. léta ovlivnila. Atmosféru, umělecký diskurs a další umělecké žánry i artefakty doby nedávno minulé mohou návštěvníci festivalu načerpat i díky bohatému doprovodnému programu. Hlavním organizátorem festivalu je občanské sdružení Fotograf 07, které u této příležitosti vydává tematické číslo časopisu FOTOGRAF #18, osmdesátá léta. To bude sloužit zároveň jako širší tématická publikace a katalog festivalu. Více informací na www.fotografestival.cz.


„S uvolněním přítoku informací a možnosti svobodně cestovat do západní Evropy a USA, do té doby nedostupných zemí, se na počátku devadesátých let česká fotografie dostala do zcela jiné situace,“ vysvětluje volbu tvorby 80. let pro první ročník festivalu jeho umělecký ředitel Pavel Baňka. „Tak jako i v jiných oblastech tehdejšího života nastala horečná globalizace, snaha rychle se přizpůsobit soudobým trendům. Fotografie ztratila mnoho ze svých původních motivací, ale nalezla místo nich zcela jiné nové inspirace. Zpětně nahlíženo se proto paradoxně jeví osmdesátá léta jako poslední období sice zakonzervované, avšak tím právě velmi autentické české a slovenské fotografie,“

Jednotlivé výstavy, které budou v průběhu října veřejnosti přístupné v pražských galeriích, obsáhnou jak konceptuální fotografii, dokumentární tvorbu, inscenovanou fotografii slovenské nové vlny, tak i například téma vizualismu ve fotografii. Například Galerie 5. patro uvede výstavu Pocta Janu Pavlíkovi – dialogy mimo čas, jež představí tvorbu tří slovenských fotografů – Jano Pavlíka, Rudo Prekopa a Petera Župníka, která vznikala v období jejich studií v Praze. Výstava se snaží nabídnout psychologickou sondu do pulzujícího období společně strávených studentských let prostřednictvím jejich prvotin, plných upřímného obrazového neklidu.

Ve Fotograf Gallery proběhne výstava s názvem Osmdesátá, kde Fotografie a krajina nemusí nutně znamenat jen hledání krásného obrazu či jeho výseku. Putování krajinou může být citlivým romantickým hledáním vlastních kořenů, jako je tomu v případě Jaroslava Anděla nebo pokorným voláním po záchraně krajiny a touze po harmonickém splynutí s ní jako v případě spřízněného slovenského umělce konceptuální povahy Michala Kerna.

Pod názvem Fotografie jako fotografie v Komunikačním prostoru Školská 28 budou přiblížena díla Karla Kameníka, Josefa Mouchy a Bořka Sousedíka, které spojuje racionální introspekce, obrazová invence a vizuální citlivost. A hlavně snaha zachovat na snímku okamžik prvotní inspirace. V Centru současného umění DOX připravil Archiv výtvarného umění kolekci fotografií dokumentujících neoficiální výtvarné akce 80. let. Tři výrazné osobnosti osmdesátých let – Iren Stehli, Jaroslav Beneš a Jiří Poláček – představí výstava galerií Roxy/NoD pod názvem Tichá rezistence. Koncepce výstavy se výběrem děl i volbou autorů zaměřuje na reflexi reálií, atmosféry a života pozdního československého socialismu.

V Ateliéru Josefa Sudka vzdají poctu dílu a odkazu Jana Svobody, k němuž se hlásili mnozí pokračovatelé. Ve svém díle dospěl od postřehů ze svého okolí k obrazovým komentářům média, jímž se vyjadřoval. Nové promyšlení jím stvořeného světa posilovalo dojem, že hlavní motivací mu byla osobní cesta tvůrčího poznání. V Leica Gallery Prague budou vystaveny dosud nepublikované fotografie Jiřího Hankeho vytvořené v rozpětí let 1980–1990 na Kladně. Na výstavě se objeví pohledy na město v době, která v sobě nesla jak devastaci totalitním režimem, tak i jistou naději na změnu, jež se koncem tohoto desetiletí naplnila. Další výstavy se uskuteční v Galerii Ferdinanda Baumanna, která během festivalu vystaví fotografie Lukáše Jasanského a Martina Poláka, a ve Francouzském institutu.

Neméně důležitou součástí festivalu je dvoudenní sympozium, které se uskuteční ve dnech 14. a 15. října na půdě Francouzského institutu. Přední čeští a slovenští historici, teoretici a kritici fotografie, umění a filozofie zde nabídnou možnost reflektovat hlavní téma festivalu – fotografii osmdesátých let. Účast významných zahraničních odborníků poskytne odlišné pohledy na tehdejší dobu, společenskou situaci a uměleckou tvorbu v jiných zemích. Sympozium je veřejnosti přístupné zdarma. Podrobný program a seznam přednášejících bude zveřejněn na www.fotografestival.cz.


Doprovodný program festivalu Fotograf nabídne svým návštěvníkům komplexní exkurzi do osmdesátých let. Zaměřuje se na další audiovizuální oblasti, které tuto dobu reflektují odlišným způsobem. Součástí programu bude poslechový podvečer redaktora České televize a hudebního publicisty Petra Viziny orientovaný na hudební scénu “osmdesátek”. Komu se zasteskne po artefaktech osmdesátých let, může zavítat na tematickou burzu s dobovým designem, uměleckými publikacemi a archivním materiálem. Program dále nabídne architektonickou procházku po skvostech 80. let s Vendulou Hnídkovou nebo artové promítání v kině Světozor či přednášku o módě 80. let Yasmin Keshmiri Hejduk z agentury Minty.
________________________________________________________________ PŘEHLED VÝSTAV:

Fotograf Gallery
www.fotografgallery.cz
název výstavy: Osmdesátá
kurátorka: Katarína Uhlířová

Komunikační prostor Školská 28
www.skolska28.cz
název výstavy: Fotografie jako fotografie
Hledání vizualismu na příkladu tvorby Karla Kameníka, Josefa Mouchy a Bořka Sousedíka
kurátor: Tomáš Pospěch
autoři: Karel Kameník / Josef Moucha / Bořek Sousedík

Leica Gallery Prague
www.lgp.cz
název výstavy: Jiří Hanke Kladno – 80. léta
kurátor: Vladimír Birgus

Galerie 5. patro
www.artkunst.cz
název výstavy: Pocta Janu Pavlíkovi – dialogy mimo čas
Jano Pavlík / Rudo Prekop / Peter Župník
kurátorka: Lucie L. Fišerová

Archiv výtvarného umění (DOX, Centrum současného umění)
www.artarchiv.cz
název výstavy: Paralelní prostory
překlad: Parallel Spaces
Dokumentace neoficiálních výtvarných akcí 80. let
kurátor: Jiří Hůla, Jan Kuntoš

Ateliér Josefa Sudka
www.sudek-atelier.cz
název výstavy: Jan Svoboda (1934–1990)
kurátor: Josef Moucha

Galeire NoD
www.nod.roxy.cz
název výstavy: Tichá rezistence
kurátor: Petr Vaňous
autoři: Iren Stehli, Jaroslav Beneš, Jiří Poláček

Francouzský institut
www.lfp.cz
název výstavy: Retroaktivní interference
(negativní, rušivé působení právě naučené látky na látku naučenou před ní)
kurátorky: Veronika Daňhelová, Markéta Kinterová

Galerie Ferdinanda Baumanna
www.fbgallery.cz
název výstavy: Ředitel a zakladatel
kurátor: Matouš Mědílek
autoři: Lukáš Jasanský, Martin Polák


Festival organizuje platforma FOTOGRAF v rámci partnerství s Magistrátem hlavního města Prahy. Více informací najdete již brzy na www.fotografestival.cz, na stránkách galerie Fotograf www.fotografgallery.cz a na stránkách www.fotografnet.cz.

Tagy: festival Fotograf


Přidej komentář