Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Rembrandt & Co. – Příběhy umění ve století blahobytu

Nicolaes Gillis
Nicolaes Gillis, Zátiší na stole, 1614, inv.č. O 1478 (Zdroj: ng.cz)
11.02.2012 16:59 |

 

Rembrandt & Co. – Příběhy umění ve století blahobytu

Výstava se uskuteční od 10. 2. do 27. 5. 2012 ve Šternberském paláci.

Ve zprávách, které podávali návštěvníci Holandska v 17. století, se opakovaně dočítáme o mimořádném množství obrazů, zdobících stěny příbytků tamních obyvatel bez ohledu na jejich společenské postavení. Podle moderních odhadů vytvořilo v této malé zemi 650 až 700 malířů každoročně asi sedmdesát tisíc obrazů. Malby nevznikaly pouze na zakázku, ale běžně se s nimi obchodovalo na volném trhu. Obchodní strategie ve spojení se vzájemnou konkurencí mezi malíři i prodejci vedla k tomu, že obrazy sloužily například jako ceny ve veřejných loteriích a hazardních hrách a běžně se prodávaly na výročních trzích i při venkovských posvíceních. Na každého Holanďana připadaly v 17. století v průměru dva až tři obrazy.

 

Sítem času pronikl do dnešní doby pouze zlomek někdejšího obrovského bohatství holandské malby „zlatého věku.“ I toto relativně malé množství dochovaných děl obráží širokou, do té doby nepoznanou rozmanitost témat a žánrů. Prakticky každé větší holandské město se pyšnilo lokální malířskou školou, nebo alespoň významnou uměleckou osobností. Mnozí nizozemští malíři nalezli odbyt pro svá díla za hranicemi vlasti a někteří v cizině zdomácněli.

 

Více než 130 obrazů a na 80 grafických listů, které budou mít návštěvníci možnost v průběhu výstavy spatřit, představuje reprezentativní přehlídku vrcholných děl holandského umění 17. a počátku 18. století. Jádro souboru tvoří díla z kmenového fondu Národní galerie v Praze, významně obohacená zápůjčkami dvanácti obrazů z prestižních zahraničních i domácích sbírek.

 

Vývoj kolekce holandského umění v Národní galerii v Praze lze sledovat už od konce 18. století. Její kořeny sahají až do uměleckých sbírek české aristokracie doby baroka. V průběhu 19. století soubor rozšířily četné nákupy, odkazy a dary. Vynikající ukázky holandské malby 17. století věnoval někdejší Obrazárně Společnosti vlasteneckých přátel umění MUDr. Josef Hoser, který také poprvé použil pro její označení slovního spojení „národní galerie“. Ve 20. století se sbírka dále rozrostla díky působení tehdejšího ředitele Obrazárny Vincence Kramáře  a znaleckému přístupu významného českého malíře Emila Filly, který byl zasvěceným vykladačem zejména holandských krajin a zátiší. Souběžně vstupovaly do fondů galerie také grafické listy holandských umělců, často jako donace významných sběratelů.

 

Vrcholem současné výstavy jsou díla Rembrandta van Rijn a jeho okruhu. Expozice přibližuje českým divákům provoz dílny tohoto velkého umělce, kterou prošlo mezi lety 1628 až 1663 odhadem více než padesát žáků. Vedle slavné dvojice Učence v pracovně (Národní galerie v Praze) a Muže v orientálním kostýmu (Rijksmuseum Amsterdam), obrazů, na nichž Rembrandt zachytil jeden a tentýž model, zde visí pozoruhodné Zvěstování P. Marii (Národní galerie v Praze), připsané dnes sice Rembrandtovu pozdnímu žákovi, ale opatřené nesporně autentickou signaturou mistra. Další obrazy nabízejí mimo jiné vhled do života Rembrandtovy rodiny. Jde například o Rembrandta jako pastýře a Saskii jako pastýřku (zápůjčky z muzeí v Amsterdamu a v Brunšviku), obrazy, které souvisejí s dobovou pastorální módou a literární tradicí. Bližší poznání osobnosti nejslavnějšího holandského malíře všech dob poskytují excelentní Rembrandtovy grafické listy, na mnohých z nichž umělec zachytil svou vlastní podobu. Rembrandt byl jedním z největších experimentátorů v oboru grafiky. Vlastní bravurní kresby převáděl do grafické podoby jak technikou leptu, tak i suché jehly. Jeho projev, suverénní a současně niterný, ovlivnil svou originalitou řadu současníků i následovníků. Rembrandtovy rytiny, z nichž bude na výstavě zpřístupněno postupně 24 listů, náležejí k nejcennějším grafikám ve sbírkách Národní galerie v Praze vůbec.

 

Další části výstavy jsou věnovány jednotlivým žánrům holandského malířství. V oddíle nazvaném Ctihodní patriciové a veselí kavalíři dominuje znamenitá Podobizna Jaspara Schadeho od Franse Halse, považovaná za jedno z nejzdařilejších děl tohoto velkého portrétisty ve světových sbírkách vůbec. V současné podobě toto Halsovo dílo dosud neměli diváci možnost spatřit. Prošlo totiž náročnou restaurací, díky níž je nyní můžeme vidět v původních zářivých barvách. Návrat mnoha obrazů k někdejší svěžesti zásahem restaurátorů je významným přínosem výstavy. Restaurátorský průzkum navíc pomohl u mnoha děl určit skutečné autory či identifikovat  náměty.

 

Holandské malířství 17. století umožňuje vidět svět obyvatel tehdejšího Nizozemí v nebývalé škále a pestrosti témat. Podnikavou Východoindickou společnost připomínají mariny, výjevy s námořní tematikou, detailně zachycující dobová plavidla a život na nich. Do lesních zákoutí a na okraj holandských vesnic nás zavádějí četné krajinomalby, zobrazující každodenní život od úsvitu do soumraku. Meditativní stránku lidské povahy dobře dokreslují četná zátiší, mezi nimiž vyniká např. Zátiší s knihami a lebkou (Vanitas) z roku 1629 od Jana Davidszoona de Heem, zapůjčené z Oblastní galerie v Liberci. 

 

Zahraniční a tuzemské zápůjčky byly pečlivě vybrány, aby doplnily mimořádně kvalitní pražský soubor a daly vyniknout konkrétním mistrovským dílům. Zapůjčené obrazy mají vždy přímou souvislost s jednotlivými díly ze sbírek Národní galerie v Praze a dotvářejí celistvý obraz a jedinečnou žánrovou i autorskou skladbu jedné z nejvýznamnějších evropských kolekcí holandského malířství „zlatého věku“ mimo Nizozemí.

 

Výstava Rembrandt & Co., Příběhy umění ve století blahobytu je zhodnocením pětileté badatelské práce historiků umění a restaurátorů. Jejím nejvýznamnějším výsledkem pro budoucnost zůstane monumentální soupisový katalog, vydaný v angličtině, jehož přínos ocení odborníci a milovníci umění na celém světě. Návštěvníkům výstavy bude určen především její podrobný průvodce s bohatým ilustračním doprovodem. Národní galerie v Praze ovšem nezapomněla ani na děti, pro něž vydává pracovní sešit, který jim umožňuje seznámit se nenásilnou formou se stěžejními obrazy této výjimečné přehlídky holandského umění 17. a počátku 18. století.

 

 

 

 

Pořadatel výstavy

Národní galerie v Praze

 

Hlavní partneři

ING Bank, Ministerstvo kultury České republiky

 

Čestní partneři

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Ministerstvo zahraničních věcí Nizozemského království, Velvyslanectví Nizozemského království v ČR

 

Partneři výstavy

Magistrát hlavního města Prahy, Dopravní podnik hlavního města Prahy, Philips

 

Mediální partneři výstavy

Seznam.cz, O2 Extra

 

 

Technologický partner NG v Praze

Samsung

 

Partner NG v Praze

Neternity Group

 

Mediální partneři NG v Praze

Rádio Česko, Vltava ČRo 3, Anopress IT, Classic FM, Sanquis, Prager Zeitung

 

PUBLIKACE

Soupisový katalog

Stefan Bartilla - Hana Seifertová - Anja K. Ševčík (ed.), anglicky

Dutch Paintings of the 17th and 18th Centuries

Cena: 700 Kč

 

Průvodce výstavou

Anja K. Ševčík (ed.), česky a anglicky

Rembrandt & Co.: Příběhy umění ve století blahobytu

Cena: 250 Kč

 

Pro děti

Jitka Handlová-Eva Zíková, Rembrandt & Co. Otázky a hádanky pro starší žáky

Cena: 50 Kč

 

 

 

ŠTERNBERSKÝ PALÁC

Hradčanské nám. 15
118 00  Praha 1

 

 

 

DOPRAVA

tram č. 22 – Pražský hrad

 

 

 

VSTUPNÉ

základní:                      150 Kč

snížené:                      80 Kč

rodinné:                      200 Kč

školní skupina:                        20 Kč / 1 student

 

Jednotné vstupné zahrnuje vstup na výstavu Rembrandt & Co. a vstup do stálých expozic Šternberského a Schwarzenberského paláce na Hradčanském náměstí v Praze. Základní cena této jednotné vstupenky je po dobu výstavy Rembrandt & Co. snížena z 240 Kč na 150 Kč.



Přidej komentář