Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Sarkofág pro královnu v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze

Sarkofág pro královnu
Sarkofág pro královnu
29.05.2019 00:06 | redakce ZaKulturou.cz

Unikátní projekt skleněného sarkofágu pro dánskou královnu Margrethe II. se završil už v loňském roce jeho osazením do poslední volné boční kaple v katedrále v Roskilde, tradičním pohřebním místě dánských králů. Genezi mimořádného sklářského díla přiblíží projekt Sarkofág pro královnu v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze, který zahrnuje stejnojmenný dokumentární film, výstavu fotografií Pavla Štingla a přednášky Zdeňka Lhotského, odborníka na tavené sklo.

Cesta za unikátním a složitým objektem začala už před 15 lety, kdy si Její Výsost královna objednala sarkofág u dánského sochaře Bjørna Nørgaarda. „Sarkofág svou ikonografií, účelem, významem a v neposlední řadě i rozměrem překročil dosud známé hranice umělecké sklářské realizace, a to nejen v rovině vizuální a ideové, ale také technologické,“ napsala PhDr. Sylva Petrová v předmluvě ke knize, která zachytila vznik tohoto unikátního projektu.

Bjørn Nørgaard tavbu skleněného těla sarkofágu několik let bez úspěchu zadával sklářským hutím v Japonsku, Číně a USA, ale uspěl teprve u Zdeňka Lhotského, českého umělce, skláře, sklářského technologa a podnikatele, který se ve své podnikatelské aktivitě specializuje především na tavení objemných objektů. Tento servis poskytuje desítkám světových výtvarníků již od roku 1994 v proslulé dílně v Pelechově u Železného Brodu, kde vznikaly od 50. do počátku 90. let všechny tavené plastiky i rozměrné realizace do architektury ikonické dvojice Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové. „Přesto se tato prestižní zakázka utavení sarkofágu stala historickým mezníkem v činnosti profesně zkušeného pelechovského střediska. S něčím takovým jsme se zde dosud nesetkali,“ říká Zdeněk Lhotský.

Na přelomu let 2014 a 2015 mohlo studio začít první zkušební tavby, stanovovat křivky tavení a chlazení. Na výrobě se podílelo kromě Zdeňka Lhotského dalších čtrnáct lidí zaměstnaných ve studiu. Čtyřtunový skleněný objekt začal vznikat ze šesti skleněných částí. Každý kus vážil po utavení zhruba 900 kilogramů, z nichž se 200 kilogramů odřezalo a odbrousilo. Po utavení musel každý z kusů zůstat několik měsíců v peci, aby dostatečně vychladl a neměl vnitřní pnutí. Postup prací autor návrhu kontroloval v průběhu výroby zhruba v pěti návštěvách.

O procesu vzniku unikátního skleněného díla vznikl celovečerní dokument Pavla Štingla a kameramana Miroslava Janka Sarkofág pro královnu, který je v současné době jeho jediným obrazem. Mimořádné dílo je totiž sice instalováno, ale obaleno dřevěnou etují čeká, až se naplní jeho poslání. Film bude uveden v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze vůbec poprvé.

Bjørn Nørgaard (* 1947)

Výrazně ovlivnil uměleckou scénu v Dánsku, a to jak prostřednictvím svých happeningů, tak soch realizovaných ve veřejném prostoru v různých dánských městech. Mezi jeho největší úspěchy patří spolupráce s dánským královským dvorem.

Zdeněk Lhotský (* 1956)

Český umělec a designér, který získal mezinárodní renomé mimo jiné tím, že se ujal zanikajícího střediska taveného skla na Pelechově u Železného Brodu. Stal se světoznámým technologem a realizátorem projektů v taveném skle. Pracuje pro přední umělce a investory. Je autorem nových technik tavení skla.

 

Pavel Štingl (* 1960)

Vystudoval katedru dokumentární tvorby na FAMU v Praze. Počátkem 90. let zahájil dlouhou sérii velkých politických dokumentů, oceněných na mnoha festivalech. Ve vlastní produkční společnosti K2 jako producent a režisér zrealizoval několik dokumentárních cyklů a koprodukčních dokumentů. Jeho snímky byly uvedeny na mnoha zahraničních i domácích festivalech, kde získaly řadu ocenění.

 

Doprovodný program:

6. 6., 17 h projekce filmu Sarkofág pro královnu, 19 h přednáška Zdeňka Lhotského Cesta k sarkofágu

7. – 9. 6., vždy v 17 h projekce filmu Sarkofág pro královnu

10. 6., 17.30 h autorská projekce filmu Sarkofág pro královnu

11. 6., 17. 30 přednáška Zdeňka Lhotského Cesta k sarkofágu

12. 6., 17.30 h autorská projekce filmu Sarkofág pro královnu s úvodem o natáčení sběrných snímků o zrodu uměleckých děl

13. 6., 17.30 přednáška Zdeňka Lhotského Cesta k sarkofágu

14. – 15. 6., vždy v 17 h projekce filmu Sarkofág pro královnu

 

Vstup na výstavu volný, vstup na přednášku nebo projekci 50 Kč.Tagy: sarkofág


Přidej komentář