Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Sbírka grafiky a kresby představuje nový grafický kabinet ve Veletržním paláci - Na účetním lístku

tichy
František Tichý - Studie ženy kouřící cigaretu 1928
31.05.2010 20:25 | Kotěra, Tichý, Boettinger v privátní kresbě – momentce


8.6.-19.9.2010


Grafický kabinet představuje osobnosti českého umění, architekta Jana Kotěru, malíře Františka Tichého, Vincence Beneše a Hugo Boettingera z jedinečného úhlu pohledu. Nejedná se o zde o jejich definitivní mistrovská díla nebo skici k obrazům, ale spontánní nápady a autentické záznamy na obyčejném „ošklivém“ papíře - na účetním lístku, divadelním programu, dopisním papíru z místa pohostinského zařízení, tedy ve chvíli, kdy nebylo nic lepšího po ruce. Kresby „momentky“ blízké si svým námětem mají u každého z umělců jiný charakter, uchovávají však suverénní projev a často karikaturní nadsázku. Vystavené kresby Jana Kotěry pocházejí z let 1911-1917, získané od paní Kamily Heverochové, manželky Antonína Heverocha, jednoho ze zakladatelů české psychiatrie, s nimiž Kotěru pojilo osobní přátelství. Jan Kotěra se v zde projevuje jako důvtipný bravurní kreslíř a pozorovatel, mimo jiné v zachycení samotné paní Heverochové nebo na účetních lístcích z Restaurace Na Žofíně, kde v roce 1917 probíhalo slavnostní setkání po propuštění Karla Kramáře z vězení, a kde si Kotěra zachycoval tváře zúčastněných. Podobný pozorovací talent se schopností rychlé zkratky měl i František Tichý. Jeho kresby z let 1927-1928 zobrazují vedle vtipně karikovaných přátel také bezejmenné povaleče a kriticky nahlížené kavárenské prostředí. Tichého kresby mají výrazný grafický charakter, šetří množstvím čar, jsou minimální a výstižné. Kresby Vincence Beneše a Hugo Boettingera doplňují výstavu o veskrze dokumentační pohled, kdy se kresby „momentky“ nezávisle komentují prostředí, kterým byly inspirovány; ať už se jedná o Benešovy valérové kresby z let 1908-11 nebo Boettingerovy záznamy oficiálních i privátních setkání Mánesa a Akademie. Výstava se pokouší poukázat na schopnosti média kresby jako autonomního vyjadřovacího prostředku a zároveň na každodenní propojení dvou světů, čistě uměleckého projevu na jedné straně a reklamy a značky použitého papíru na straně druhé. Jejich propojení může sloužit samozřejmě jako svérázný kulturní a historický dokument. K výstavě vychází minikatalog.


DOPROVODNÝ PROGRAM:
Informace a rezervace: Lektorské oddělení Sbírky moderního a současného umění, Národní galerie v Praze, tel. 224 301 003, email: vzdelavani@ngprague.czPROGRAMY PRO INDIVIDUÁLNÍ NÁVŠTĚVNÍKY

PROGRAMY PRO STUDENTY A DOSPĚLÉ
Komentované prohlídky ke krátkodobým výstavám
19. 9. NE 16.00 Na účetním lístku
Cena: základní 80 Kč / snížená 50 Kč (v ceně je zahrnuto vstupné a poplatek za lektorský výklad) / Doba trvání: 30–60 min. / Místo setkání: pokladny Veletržního paláce.

SPECIÁLNÍ AKCE
Doprovodné akce ke dnům volného vstupu (15.00–20.00)
7. 7. ST 18.00 Na účetním lístku, komentovaná prohlídka výstavy v grafickém kabinetu
Cena: zdarma / Doba trvání: 30–60 min. / Místo setkání: přízemí za pokladnami.
Grafické kabinety tvoří vždy dočasnou součást stálé expozice, vzhledem k citlivosti vystavovaného materiálu musí být exponáty pravidelně po třech 2009 měsících obměňovány.

S výjimkou pravidelných hodin volného vstupu (každou první středu v měsíci od 15 – 20 hodin) zaplatí návštěvník vstupné do celé stálé expozice ve Veletržním paláci s možností individuální prohlídky:

Vstupné: 200,- Kč / základní
100,- Kč/ snížené
300- Kč/ rodinné


Od 16 hodin snížené vstupné: 100/ 50/ 150Kč v jednotlivých kategoriích.

Přidej komentář