Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Soul – město obehnané hradbami

Soul
Soul
30.09.2013 16:42 | Lenka Šebestová

25. 9. – 10. 11. 2013

Muzeum hlavního města Prahy pořádá ve spolupráci s Historickým muzeem města Soulu v hlavní budově Muzea na Florenci výstavu „Soul – město obehnané hradbami“. Výstava bude probíhat od 25. 9. do 10. 11. 2013. Prostřednictvím obrazového materiálu, 3D exponátů i historických map představuje tato výjimečná výstava blíže město Soul, vznik městských hradeb ve 14. století a jejich historický vývoj. Důležitou součástí výstavy jsou fotografie českého cestovatele a fotografa Enrique Stanka Vráze. Ten zachytil město ještě před zbouráním části hradeb, v době, kdy tam teprve začínaly pronikat vlivy západní kultury.

U příležitosti výstavy proběhnou Korejské dny, od 19. 9. do 20. 9. 2013, kdy budou mít návštěvníci díky bohatému programu možnost blíže poznat korejskou kulturu.

Městské hradby představují pro Soul významný kulturní odkaz minulých generací a jsou symbolem historické identity. Po dlouhá staletí poskytovaly především obranu, dnes jsou důležitým klíčem k pochopení Soulu v širších souvislostech. Prostřednictvím historie hradeb je nám představen zároveň i život uvnitř a vně hradeb a můžeme porovnat rozdíly západní a východní části Soulu.

Výstavu doplňují krátké filmy o historii a současnosti města a fotografie od českého cestovatele a fotografa Enrique Stanka Vráze (1860–1932). Ten Soul navštívil v roce 1901 a strávil tu téměř měsíc. Více než 80 fotografií ze souboru je dnes uloženo v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur v Praze, odkud jich bylo 10 zapůjčeno na tuto výstavu. Vrázovy fotografie jsou cenným zdrojem pro vytvoření skutečného obrazu o korejském hlavním městě na začátku 20. století.

První hradby se začaly stavět v roce 1396, tvořily hranici oddělující hlavní město Soul od okolního světa a navíc symbolizovaly středověké uspořádání království Čoson, spravovaného v souladu s konfuciánskou ideologií. V roce 1910 Koreu anektovalo Japonsko, čímž městské hradby ztratily v procesu nuceného zavádění moderního pořádku svoji původní obrannou úlohu a začaly být postupně ničeny. Po osvobození v roce 1945, v rámci nové městské výstavby, bezděčné bourání pokračovalo. Do 70. let byla z celkové délky 18,6 km zbourána zhruba jedna třetina (6,7 km) městských hradeb. Pro opevnění chránící hlavní město tak nastalo období těžké zkoušky. Po osvobození a korejské válce zůstala země v troskách. Díky nové výstavbě došlo k rychlé modernizaci a rozvoji města a ničení městských hradeb se bez zvláštní překážky ještě zrychlilo. Hradby však byly vybudovány i na hřebenech čtyř horských hřbetů obklopujících hlavní město a právě v těchto horských částech si zachovaly svoji původní podobu.

Proces rekonstrukce městských hradeb, jenž započal v 70. letech, trvá až dodnes. Městské opevnění tak začalo být opět považováno za symbol historického města Soulu, jehož dějiny přetrvávají od minulosti až do současnosti. Tato místa byla před nedávnem znovu zpřístupněna veřejnosti, a 18,6 km dlouhé opevnění se tak celé vrátilo jeho obyvatelům. I dnes je oblíbenou turistickou destinací a významným kulturním dědictvím Jižní Koreje.

Ve dnech 19. a 20. září 2013 proběhnou v rámci výstavy Korejské dny. Během těchto dnů je připraven bohatý doprovodný program, který umožní návštěvníkům poznat další aspekty korejské kultury, místních tradic a zvyků.


Soul 2
Soul 3


Tagy: historické muzeum města Soul, muzeum hlavního města Prahy, výstava


Přidej komentář