Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Srpen v Novoměstské radnici

Srpen v Novoměstské radnici
Srpen v Novoměstské radnici
21.07.2014 13:01 | redakce ZaKulturou.cz

PROGRAM  - S R P E N   2 0 1 4

 

VÝSTAVY:

 

OZVĚNY – Jaroslava Pírková

Obrazy Jaroslavy Pírkové jsou výpovědí, pocitem, postřehem, představou, okamžikem přeneseným na plátno. Zastavte se a naslouchejte ozvěnám, ozvěnám pocitů, ozvěnám myšlenek, které ve vás obrazy vyvolají.

3 7. - 3. 8. – Galerie, otevřeno út - ne 10 - 18 hodin, vstupné plné 60 Kč, snížené 30 Kč

 

Pavel Forman a Jindřich Štreit – MOŽNOSTI DIALOGU

Možnosti dialogu je název výstavy fotografií Jindřicha Štreita a maleb Pavla Formana. Forman používá detaily ze Štreitových fotografií pro své malby, protože ho baví a jsou mu obsahově blízké. Oba jsou z česko polského pohraničí a vizualitu, kterou Štreit vytvářel jako dospělý a zralý umělec, Forman nasával jako dítě. Od roku 2007 se tito dva umělci, fotograf a malíř, setkají jednou za rok na společné výstavě, která je pro ně hrou a zároveň zábavným dialogem. Dialogem mezi dvěma přáteli a zároveň dialogem mezi fotografií a malbou.

4. 7. - 17. 8. – Galerie věže, otevřeno út - ne 10 - 18 hodin, vstup viz věž

 

Stopy židovské přítomnosti v Praze 2

Výstava, kterou pořádá Městská část Praha 2, si klade za cíl představit široké veřejnosti vybrané kapitoly z historie městské části spojené s těmi jejími obyvateli, kteří byli židovského vyznání či pocházeli ze židovských rodin nebo byli za židy označeni rasistickými zákony. Jejich příběhy jsou spojeny s historií města Královské Vinohrady, nového a moderního města za hradbami Prahy.

Výstava se konala v Mázhauzu a nyní pokračuje v přízemí věže.

24. 6. - 31. 8. – přízemí věže, otevřeno út-ne 10 - 18 hodin, vstup zdarma

 

Labyrintem pražského tajemna

Výstava zdrojových obrazových materiálů ke knize Pavla Růta Labyrintem pražského tajemna, která se od května do června konala v Galerii ve věži pokračuje a je rozšířena o další exponáty. Vystavené materiály mapují jednotlivá uskupení umělců z přelomu století, zaobírajících se náměty na hranici reality a fantaskního světa a pražskou literaturu od druhé poloviny 19. století do 2. světové války. Krom těchto „prvotních“ pramenů pokrývají i „sekundární“ zdroje, tedy knihy reflektující Prahu v daném období. Komplet nabízí dostatečně reprezentativní sondu do literární a výtvarné podoby fantaskní a romantické Prahy.

6. 8 . - 31  8. – Galerie, otevřeno út - ne 10 - 18 hodin, vstupné plné 50 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 100 Kč

 

Elzbieta Grosseová – Povrch je obrazem vnitřního světa

Výstava soch, objektů a obrazů z pálené hlíny, bronzu a písku, která blíže představí práci autorky, jež je založena na vzájemných vztazích stavby a destrukci, na nestabilitě, na neustálém balanci mezi tím, co bylo, je a bude, na rozdíl od celku s ohledem na prvky, které to tvoří, na přirozeném procesu transformace v přírodě, na stárnutí, smrti a obnovy. Její inspirace pramení z vlastních prožitků, hlavně z přírody, z katastrofických úkazů, jevů, jako tornádo, tsunami, tajfuny, gejzíry apod.  Snaží se zachytit, zmrazit tento úžasný úkaz v daném okamžiku. Zároveň cítí ohrožení života na této planetě. Autorka získala na výstavu grant od MČ Praha 2.

20. 8. – 28. 9. Galerie věže, otevřeno út - ne 10 -18 hodin. Vstupné viz věž.

 

KONCERTY:

 

Novoměstský letní festival 2014 – „Česká hudba a jazzové inspirace“ 3. KONCERT Let´s Swing It!

Tématem letošního již 4. ročníku festivalu NLF jsou „česká hudba a jazzové inspirace“. Festival pokračuje koncertem plným swingu v podání bratislavského swingového orchestru Fats Jazz Band v dobovém oblečení s bohatým programem: (Fats Waller, Benny Carter, Porter Grainger, Jerome Kern, George Gershwin aj.)

12. 8. . Velký sál, začátek ve 20 hodin. Vstupné plné 300 Kč, snížené 150 Kč, děti do 15 let zdarma.

 

Novoměstský letní festival 2014 – „Česká hudba a jazzové inspirace“ 4. KONCERT Rhapsody in Blue

Jazzové inspirace jsou tématem i čtvrtého koncertu festivalu. Recitál klavíristy Karla Košárka vyvrcholí slavnou Rhapsody in Blue v málo hrané verzi pro sólový klavír. Na programu jsou skladby Bohuslava Martinů a George Gershwina. 

26. 8. Velký sál, začátek ve 20 hodin. Vstupné plné 300 Kč, snížené 150 Kč, děti do 15 let zdarma.

 

AKCE:

 

Irský večer na Novoměstské radnici

Mimořádné setkání s irskou tradiční hudbou a tancem je doprovodnou akcí letní školy Bernard’s Summer School 2014 zaměřené na irskou kulturu, která v Česku letos probíhá už po čtrnácté. O hudební zážitek se postará čtveřice irských muzikantů z hrabství Mayo na severozápadě Irska (David Doocey, Stephen Doherty, Kevin Corbett a Gerard Butler), kteří jsou zároveň lektory letní školy. Vychutnáte si melodičnost a podmanivost irské tradiční hudby a aktivně se budete moci zapojit do tance.  

20. 8. Velký sál, začátek v 19:30 hodin. Vstupné 200 Kč


VĚŽ

 

Věž Novoměstské radnice je opět otevřena.

Vyhlídková věž, vysoká téměř 70 m je otevřena od jara do podzimu. Po 221 schodech vystoupíte na její ochoz, kde se můžete pokochat překrásným výhledem na Prahu. V bytě věžníka pod ochozem se nachází naše stálá expozice a ve věžní galerii probíhají po celý rok výstavy.

Otevřeno út – ne 10 – 18 h. vstupné Kč 50,--, snížené Kč 30,--, rodinné Kč 120,--.

 

STÁLÁ EXPOZICE

 

Historie Nového Města a Praha panoramatická

Stálou expozici o historii Nového Města, jeho radnice a přilehlého Karlova náměstí tvoří kopie historických rytin z archivu Muzea hl. m. Prahy. Představuje i nejstarší pražská panoramata, která zachycují podobu Prahy z vyvýšených míst ohraničujících celou pražskou kotlinu.

Stálá expozice -  Byt věžníka

Otevřeno: út - ne od 10 do 18 hodin, vstupné v ceně vstupenky na věž

 

 

KAVÁRNA:

CAFÉ NEUSTADT

V kavárně na Novoměstské radnici se konají zajímavé akce hlavně pro mladé. V souvislosti s projektem kavárníka Ondřeje Kobzy „Piáno na ulici“ je jedno piáno umístěno i na nádvoří NR. Otevřeno denně 8 - 24 hod, vstup z nádvoří NR. Všechny informace o konání akcí na FB stránkách Café Neustadt.

 

  DLOUHODOBÁ VÝSTAVA:

 

Neviditelná výstava

Výstava se snaží návštěvníkům ukázat svět nevidomých lidí, jaký je život bez smyslu, díky kterému získává člověk nejvíce informací, a to bez zraku. Nezapomenutelná hodina v naprosté tmě s nevidomým průvodcem.

Dlouhodobá výstava otevřena od 1. dubna. 2011 – výstavní prostory II. patro NR

Otevřeno po – pá od 12:00 do 20:00 h, so-ne, svátky od 10:00 do 20:00 hodin, vstupné na tel. č. 777 787 064


 

NEVÁHEJTE NAVŠTÍVIT

NĚKTEROU VÝSTAVU,

AKCI ČI KONCERT

NA NOVOMĚSTSKÉ RADNICI



Tagy: Novoměstská radnice


Přidej komentář