Magazín kulturního dění v Praze a okolí

TOP z českého streetartu v centru DOX!

METROPOLIS-STREETART
Výstava Metropolis
14.10.2010 17:01 | Výstava českého streetartu a graffiti Metropolis se z čínské Šanghaje vrací zpět do Čech. S díly předních představitelů scény českého streetartu a graffiti se mohou návštěvníci seznámit v Centru současného umění DOX. Masker, Pasta, Tron, Skarf, Cryptic 257 a Point předvedou své monumentální instalace od 15. října do 31. prosince.


Po úspěchu v českém pavilonu na výstavě EXPO 2010 v čínské Šanghaji se výstava Metropolis vrací zpět do Čech. V mírně upravené variaci, šité na míru prostoru centra DOX, tak budou moci čeští diváci posoudit úroveň, kvalitu a vývoj těchto šesti umělců, jejichž jména jsou ve veřejném povědomí již dobrých 15 let.

Streetart a graffiti je pro společnost na celém světě poměrně dobře čitelný, jasný a zřetelný umělecký projev a to i bez hlubší znalosti výtvarného umění. Díky tomu získává snadno své fanoušky i bez znalostí jazyka, politické situace či jiných souvislostí a to hlavně pro svou vizuální útočivost a výstižnost, umocněnou místy, kde se nečekaně vyskytuje nebo která neobvykle a často i vtipně dotváří.

Umělci se při vytváření jednotného konceptu zaměřili na zobrazení města existujícího v jejich představách. Zbořili v očích návštěvníků galerijní prostor o čtyřech stěnách a nahradili jej zhmotnělým graffiti v neobvyklém městském prostředí. Vznikla tak fantaskní vize budoucnosti, která ve svých kořenech zároveň lpí na neodmyslitelných architektonických prvcích českých měst, dotvářející jeho osobitý ráz.

Výstava streetartu a graffiti si pohrává s měřítky, realitou a sněním. Do výstavního prostoru je umístěna malá městská koláž, do které návštěvníci vstoupí pod mostní konstrukcí rovnou do vestibulu pražského metra s typickými mramorovými stěnami, informačními cedulemi a novým českým vynálezem graffomatem - automatem, který bude místo nápojů servírovat spreje a roušky (Cryptic 257).


Na podzemní instalaci navazuje surrealistická vize socialistických paneláků, kterou prorůstá barevná organická hmota – ničí jejich strukturu nebo je naopak drží dohromady? Působí jako hravý element a zároveň jako děsivý městský červ, prožírající vnitřnosti města (Point).
Nevyhnutelným prvkem, který utváří celkovou instalaci v prostoru, se stala časosběrná videomontáž sledující proměnu prostředí v toku doby, která určuje celému galerijnímu/městskému prostoru jednotnou atmosféru prostřednictvím ruchů a šumů městského života (Skarf). Vedle zkázu dokumentující projekce příchozí čeká návštěva cukrárny plné atypických sladkostí s estetikou ve stylu 60. let, množství neonů a světelných cedulí s roztodivnými nápisy, tak trochu ve stylu Karlíkovi továrny na čokoládu od Tima Burtona, působící na hranici umění a kýče (Pasta). Za cukrárnou najdeme zmenšeninu panelového domu o třech patrech, kde lze pozorovat životní epizody surreálných postaviček, které jednotlivá patra obývají a doslova vidět, co se jim honí v hlavě (Masker).
Vedle paneláku na návštěvníky z výšky shlíží shluky mrakodrapů, které ve svých tvarech vytvářejí majestátní nápis TRON, podle jména svého autora. Působivou světelnou instalaci dotváří proměnlivé blikající nápisy, připomínající futuristickou vizi měst.

Umělci:
Tato skupina umělců, která se učila na ulici, pro mnohé překvapivě absolvovala přední české vysoké umělecké školy, studovala v zahraničí a postupem času vystavovala v mnoha českých i zahraničních galeriích a na festivalech umění. Patří dnes mezi nejaktivnější výtvarníky v oboru.

CRYPTIC 257 (*1982) je umělec, jehož práci asi nejvýstižněji popisuje věta: „To podstatné se děje venku.“ Ať už budeme v jeho případě hovořit o překonání hranic graffiti nebo o streetartu, či umění ve veřejném prostoru, veškeré tyto škatulky se při „bližším ohledání“ jeho děl stanou zbytečnými a omezujícími. Důvtip, vnímavost a bystrost, s nimiž zasahuje do našeho společného veřejného prostoru a jemnými nuancemi přetváří to, co považujeme za obvyklé v nevšední. Zdánlivě jednoduché nápady mají silné vyznění, nechybí v nich ironie, humor a nevtíravý příběh. Nejdůležitější je ale svoboda a jistý druh pokory, s nimiž k přetvářenému přistupuje. POINT (*1978) aka Cakes prošel dvěma pražskými vysokými uměleckými školami, zcestoval graffiti festivaly např. v Berlíně, Moskvě, Manchesteru, Amsterdamu či Gothebourgu. V roce 2008 uspořádal velkorysý mezinárodní festival streetartu a graffiti v Čechách s názvem NAMES. Patří k legendám české scény (DSK crew). Zabývá se nejen klasickým graffiti s talentem pro dynamické, barevně hravé kompozice, ale tvoří i streetartové objekty rozličných formátů, nebojí se experimentovat a úspěšně tak posouvá hranice oboru. Rozmáchlý graffiti styl na plátně zredukoval na soustředěný minimalistický projev v duchu Pieta Mondriana. Jeho tvorba se v posledních letech přesunula z části do galerií, zasahovat do městského prostoru ovšem nepřestal. Mezi nezapomenutelné práce patří Pomník obětem graffiti, který v roce 2007 umístil na jednom z frekventovaných míst Prahy, 3D sošky tzv. pointíků (barevných dráčků složených z písmen POINT) na římsách desítek budov a bezpočet barevných pieců po celé ČR. www.onepoint.cz

MASKER (*1981) je malíř a kreslíř, který svoje figury a malířské techniky přenáší do streetartu a techniky streetartu zpátky do malby. Absolvoval ateliér malby u Doc. V. Skrepla na Akademii výtvarných umění v Praze a stáže v Londýně a New Yorku. Jeho šedomodré monumentální obrazy obvykle nepostrádají růžové plačící postavičky, lehce erotické výjevy nebo popisují absurdní situace mezilidských vztahů. Zjednodušenou ilustrativní kresbou zhmotňuje svůj sarkastický pohled na civilizaci a její zlozvyky. Velkoformátové malby na stěny a stropy přenáší na plátna a naopak. Mezi jeho nejvýraznější práce patří strop barokního zámku v českých Třebešicích, několikametrová černobílá malba na cihlové stěně v Londýně nebo autorská kniha Fax you vydaná na faxovém papíře v limitované edici. Okrajově se věnuje videu a 3D objektům. www.masker1.net

PASTA (*1979) patří k průkopníkům české streetartové scény, působí jako vydavatel a šéfredaktor jediného českého streetart-graffiti magazínu Clique. Podílel se na vzniku první české knihy mapující vývoj graffiti v Čechách – In Graffiti We Trust. Ulice zdobí sítotisky, samolepkami, záplavou plakátů s výraznými texty a „subvertisingem“. Jak už je ale pro jeho generaci typické, neomezuje se pouze na intervenci v městském prostoru a jeho mobiliáři a s úplnou samozřejmostí vstupuje do galerií a klasických uměleckých disciplín. Vytváří čistý grafický styl s kořeny v americkém pop-artu a reklamy 60. let, jeho práce odkazuje na Andyho Warhola, Roye Lichtensteina, či Claese Oldenburga. Neodlučitelnou součástí jeho děl je časté zobrazování tuby pasty v různých „životních“ situacích. V poslední době baví sebe a návštěvníky klubů jako dj, krátce měl s Pointem vlastní radiový pořad o české graffiti scéně. Nepravidelně navrhuje oblečení a design výrobků. www.pastaoner.cz

TRON (*1978) patří k expresivnější vlně českých (pražských) writerů s velkým množstvím realizací. Věnuje se nespočetnému množství grafických činností časopisem Rooftop, Free Magazine a Upstream počínaje přes vizuály festivalů, knih, obalů CD hudebních skupin, webdesign, tvorbu vlastních fontů až po design plakátů a pozvánek kulturních akcí. Mezi grafické projekty za poslední dobu patří např.: Names festival, Kick the shit! Bitch!, OBR, Festival otrlého diváka pro kino Aero, IFP, vizuály pro label Bigg Boss apod. Kromě počítačové grafiky se věnuje také kresbě a airbrushi. Svou pestrou imaginaci přenáší do graffiti a vizuálních efektů. Člen CAP, NUTS, DSK a TOYZ! http://www.834.cz/

SKARF (*1977) vystudoval pražskou Filmovou akademii múzických umění v oboru animované tvorby a hrané režie, je známý jako tvůrce krátkých filmů, TV znělek a hudebních videoklipů, za které pravidelně úspěšně sbírá různá ocenění. Jeho animátorský talent je snadno rozpoznatelný a vychází v mnoha případech z jeho streetartových kořenů. Tento osobitý režisér (animátor, výtvarník) patří mezi první graffiťáky v Čechách a byl mimo jiné členem oblíbené české hip-hopové skupiny WWW. Působil několik let jako vedoucí Dílny experimentálního filmu na Literární akademii Josefa Škvoreckého v Praze. http://vimeo.com/user578549/videos

Blanka Čermáková (*1979) pracuje od roku 2006 na Akademii výtvarných umění v Praze jako kurátor a fundraiser. Je členem o. s. Trafačka, které spravuje alternativní výstavní a rezidenční prostor v pražských Vysočanech. Kromě pravidelných výročních skupinových výstav Diplomanti v Národní galerii v Praze se podílela např. na realizaci Mezinárodního streetart a graffiti festivalu NAMES, který se odehrál v Praze roku 2008.


Mezi doprovodné programy výstavy patří projekce dokumentu LÉTO V ŠANGHAJI Saši Dlouhého z čínské Šanghaje, večer ve stylu Pecha Kucha Night, kde se budou jednotliví umělci prezentovat vlastními portfolii, projekce kultovních videí Kick the Shit, komentované prohlídky se samotnými autory, debatní večer na téma Dobytí veřejného prostoru a mnoho dalších. Doprovodné programy k projektům centra DOX probíhají obvykle v pondělí a ve čtvrtek od 18 hod. v přednáškovém sále nebo v kavárně. Více informací na www.doxprague.org.

Výstavu doprovází dvě publikace: česko-anglický katalog k výstavě v centru DOX a obsáhlejší anglicko-čínský katalog, vydaný u příležitosti prezentace na EXPO 2010 v Šanghaji.

Tagy: Grafitti


Přidej komentář