Magazín kulturního dění v Praze a okolí

V Galerii NoD probíhá Posun o devadesát stupňů

Posun o 90 stupnu
Posun o 90 stupnu
23.03.2012 23:48 |

Posun o devadesát stupňů v Galerii NoD

Vystavující umělci: Matěj Al-Ali, Magdalena Stanová, Jiří Kovanda, Jan Kratochvíla, Pavla Sceranková, LPJT Válka, Karíma Al-Mukhtarová, Marek Meduna, Jiří David, Jan Pfeiffer

Kurátoři :
Viktor Čech a Karíma Al-Mukhtarová

 

Výstava potrvá do 9.4.2012


Úhel devadesáti stupňů je něco, co patří v naší civilizaci k základním determinantám vztahování se k prostoru, ve kterém se pohybujeme a
žijeme. Tento geometrický řád proniká s menší či větší přesností prakticky všemi oblastmi našeho života. V tomto výstavním projektu kurátorům
jde o využití tohoto prostého faktu v pozměněném kontextu. Posun o úhel devadesáti stupňů se zde stává pravidlem, které naopak určuje
odklon od vžitého řádu. Výstava poukazuje na význam a pozoruhodnou variabilitu, jíž tento zdánlivě prostý moment nabízí.

Matěj Al-Ali, se ve svém videu zaobírá především oním zvláštním posunem, k němuž dojde, když je dílo přemístěno z místa svého vzniku - ateliéru do galerijního prostředí. Devadesát stupňů je zde chápáno především jako podobenství posunu významu a vztahu díla k divákovi.

Moment posunu v rovinně reprezentace díla řeší ve své práci i Magdalena Stanová, která se ve své ,,úvaze” zaobírá především specifickou a ve skutečnosti ne tak přirozenou konvencí jednoho vizuálního média.

Jiří Kovanda připravil realizaci, která v dobré tradici jeho již klasické starší tvorby operuje na hraně nenápadného osobního konání a zásahu do veřejného prostoru ostatních.

Naopak výrazným gestem zaujme svoje stanovisko k dané problematice svým instalačním a performačním zásahem Jan Kratochvíla.

Instalace Pavly Sceránkové je pak posunem, jenž nejen mění pozici fyzikálního objektu, ale díky této změně dochází i ke vzniku nových kvalit u jeho funkce, což autorka dovádí k poněkud paradoxnímu řešení.

Karíma Al-Mukhtarová chápe toto téma především jako změnu situace, kde ústřední roli hraje moment přechodu.

LPJT Válka si procesem tohoto posunu pohrává poněkud i na účet diváka, který je donucen k aktivní interakci s jeho dílem, spočívající v poměrně náročném naplnění autorova zadání.

Naprosto odlišnou strategii zaujal Marek Meduna, jehož díla na výstavě jsou především vtipným a výtvarně pozoruhodným komentářem k danému tématu.

Jiří David založil svoji práci na objevu výskytu tohoto pro nás skoro všudypřítomného geometrického řádu v jiném systému, kde naopak pravidla porušuje.

Jan Pfeiffer rozehrává moment posunu o devadesát stupňů prací zaujímající působivou autonomí estetickou pozici, současně se však i vztahující k ideologické symbolice s ním spojené. Přidej komentář