Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Vikýře PLAY v Malostranské besedě

Orbis Pictus PLAY
Orbis Pictus PLAY
20.03.2013 22:44 | redakce ZaKulturou.cz ORBIS PICTUS PLAY autorů Jiřího a Radany Waldových je mezinárodní projekt putovních výstav a doprovodných akcí, který startuje ve čtvrtek 28. března v Malostranské besedě v Praze.
Základem projektu, který měl svou premiéru v roce 2006 v Paříži, jsou interaktivní expozice Brána do světa tvořivé lidské fantazie, Labyrint světla, Leporelohra, Golem, PLAY a Sensorium inspirované dílem humanistického myslitele Jana Amose Komenského Labyrint světa a ráj srdce.

Výstavy jsou připravovány podle umělecké koncepce Petra Nikla ve spolupráci s českými a zahraničními umělci. Jejich scénář vychází ze zkušeností nabytých při interaktivních výstavách Hnízda her – Galerie Rudolfinum 2000 a Zahrada fantazie a hudby – česká expozice na EXPO 2005 v japonském Aichi.

Jednotlivé expozice se snaží rozvíjet imaginaci a fantazii prostřednictvím interaktivních nástrojových objektů. Jednotlivé instrumentální soubory se zaměřují zejména na fenomén hry – na kreativní poznávání světa i sebe sama skrze vlastní smysly.

Exponáty jsou nástroje, z nichž tvůrčí dílo vzniká teprve po zapojení aktivní fantazie diváka. Jsou to tedy jakési biostroje na kreativitu. Hlavním cílem je vytvoření komunikačního kanálu napříč národnostní příslušností, sociálními vrstvami či náboženským vyznáním. Projekt tak nejenom zrcadlí sílu tvořivé touhy po poznání, ale dokazuje, že fenomén hry dokáže fungovat jako univerzální komunikační prostředek bez ohledu na národnost, náboženství či věk, a tím zhmotňuje a rozvíjí nadčasové myšlenky Jana Amose Komenského.

Vývojový interaktivní projekt pro výstavní prostory Malostranské besedy v Praze

V souladu s koncepcí projektu ORBIS PICTUS PLAY a v návaznosti na dosažené výsledky (výstavy uspořádané v několika evropských zemích i v Kanadě, které shlédlo více než 2,5 milionu návštěvníků) je navržena expozice Vikýře PLAY pro Malostranskou besedu, kulturní a společenské centrum v srdci Prahy.

Výstava Vikýře PLAY je umělecky koncipována Petrem Niklem jako dlouhodobý proměnlivý inventář herních instalací a nástrojů, speciálně připravených pro vybrané sály, místnosti a podkroví Malostranské besedy.

Jedná se o soubor herních podkrovních hnízd, využívajících magického potenciálu půdního prostředí s výhledy na Malostranské náměstí. Atmosféra půdního prostoru v samém srdci Prahy inspiruje k vytvoření tajůplného kabinetu, koncentrujícího souhrn zážitků pro všechny smysly. Tak jako všechny předešlé expozice projektu ORBIS PICTUS PLAY, bude i výstava Vikýře PLAY plně interaktivní a svými nástrojovými objekty reagující na dané prostředí. Bude po určitých fázích obměnitelná a proměnlivá. Bude určena návštěvníkům bez rozdílu věku. Nabídne jim aktivní tvůrčí prostředí, plné překvapení, sebereflexe, imaginace a spoluhry. Malostranská beseda se tak stane ještě více okem i uchem Malostranského náměstí.

Hlavní částí expozice Vikýře PLAY bude systém pěti podstřešních komůrek, patřících jednotlivým oknům půdy. Kromě soustředěného pohledu do okolí chrámu svatého Mikuláše očima holubů budou tato hnízda poskytovat kreativní výbavu v podobě nejrůznějších zvukových, optických a kinetických nástrojů. Každá z komůrek bude obsahovat jiný nástroj, jehož vyzněním se budou lišit. Vymezení komor bude dáno čtvercovými dřevěnými podestami. Každé hnízdo přitom pojme maximálně deset lidí.

Středová patrová věžička se stane hlavní pozorovatelnou se zavěšeným nebo stojícím zvukovým nástrojem, může se stát jakousi ztišenou zvonicí. Zbylé čtyři komory se podělí o nejrůznější nástroje. Jedno z těchto hnízd u okna se stane kreslícím pozorovacím stanovištěm. Optický systém čoček a otvorů, umístěných do okna, umožní detailní pozorování exteriéru promítaného na matnici a jeho postupné zakreslování. Jiné z hnízd bude akustickými trubicemi propojeno s exteriérem a bude uvnitř tlumočit symfonii složenou z mixu venkovních zvuků. Další nástroje budou umístěny na dlažbě půdního prostoru, některé objekty mohou jednotlivé komůrky propojovat. Tyto další objekty budou snadno přemístitelné. Kdykoli se tak může uvolnit místo pro komorní koncertní a divadelní produkce. Některé drobnější nástroje mohou viset v trámoví krovů jako netopýři.

Intimní místnost s oknem do dvora se stane Studiem PLAY, opatřeným menším nahrávacím zařízením, které umožní jednotlivcům i skupinám „nastudovat“ vlastní hudební dílka v případě zájmu si na CD, DVD nebo jiném médiu odnést z výstavy audio či video záznam své tvořivosti pro další využití. Tato zcela unikátní hudební sekce umožní např. připravit soutěž o nejlepší rodinný/firemní hudební výkon. Podkroví může být dále propojeno s místnostmi druhého a prvního patra kuličkovou drahou, umístěnou podél schodiště.

Ve 2. patře se Videokavárna v sousedství bioobčerstvení může stát workshopovou interaktivní zónou a místem pro besedy a projekce. Další intimní výstavní místnost druhého patra se stane leporeloherní kreslírnou. Foyer v prvním patře u Hudebního a divadelního klubu bude hostit Sensorium, rozvíjející dvanáct smyslů člověka dle představ Jana Amose Komenského a Rudolfa Steinera.

Tato koncepce vytváří předpoklad pro vznik hravého prostoru pro společné trávení volného času pro rodiny s dětmi, vzdělávání žáků a studentů ze škol všech úrovní, ale i pro zapojení firemní klientely (prostřednictvím nabídky firemních akcí, školení zaměstnanců nebo kurzů teambuildingu přímo v prostorách výstavy). Termín zahájení výstavy pro veřejnost připadá na 28. 3. 2013, který je i dnem učitelů a dnem narození Jana Amose Komenského, autora nadčasového díla Labyrint světa a ráj srdce, které se stalo inspirací celého projektu ORBIS PICTUS PLAY. Otevřená zóna

Naším hlavním záměrem je poskytnout prostor a nástroje k přímé spoluúčasti v komunikaci a tvořivé kreativitě, neboť cítíme absenci těchto možností. Vycházíme přitom z předpokladu, že obrovský potenciál tvůrčí energie je uložen a zakódován v každém člověku. Většina lidí k této své dispozici však z výchovných, materiálních, či sociálních důvodů nabyla falešný despekt. Je frustrována a předem se odsuzuje do pasivní role příjemců hodnot. Zvláště dnes – v době mediálních a informačních boomů, tlaků a ataků. Přímý a fyzický kontakt s životními jevy, přímá a spontánní komunikace s druhými ustupuje do pozadí před virtuálními napodobeninami nápodob a vzorů, tvářících se jako skutečnost. Výstava Vikýře PLAY v Malostranské besedě je koncipována jako oáza svobodné invenční komunikace, jako pokus o vytvoření podmínek kontinuálního autentického dění. Nabízí vstup do procesu tvoření, nikoli pouze do sálů, prezentujících výsledky – artefakty. Energie a atmosféra, vycházející z nitra zóny, je tím hlavním okamžitým a stále proměnlivým výsledkem, na němž se podílí všichni přítomní návštěvníci.

Tato komunikační zóna přitom nechce být relaxačním střediskem. Vyhýbá se principu zábavních center, apelujících převážně na adrenalinovou motivaci, která bývá ve svém důsledku sebestředná. Je alternativou k naprogramovaným počítačovým hrám, nabízejícím citovou virtualitu. Není druhem sportovního klání, emocí plynoucích ze soutěživosti. Neklade si za cíl, jak vyzrát nebo jak vyhrát nad druhým. Interaktivní výstava Vikýře PLAY v Malostranské besedě chce nastavit zrcadlo a zintenzivnit vnímání, imaginaci a dále povzbudit zpětnou vazbu z přirozené komunikace, posílit a nastražit všechny smysly.

Domníváme se, že aktivní zážitek tvůrčího procesu rozevírá úhel pohledu a rozšiřuje obzor poznání. Vstřebává vše nové a zdánlivě podivné bez předsudků a stereotypů... Jsme přesvědčeni o životaschopnosti takového komunikačního prostoru, jakési stálé laboratoře – živého centra s pružným a proměnlivým inventářem nástrojů, umožňujících rozvíjet fantazii a poznání. Výstava je určena všem věkovým i sociálním skupinám.

Více informací na www.malostranska-beseda.cz


Sensorium Jiřího Walda a Oldřicha Hozmana
Vikýře PLAY


Tagy: Malostranská beseda, Orbis Pictus Play, Výstava


Přidej komentář