Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Vynálezci a vynálezy v Národním muzeu

airosane
Aerosáně jsou ve střední Evropě bezpochyby ojedinělým zjevem.
28.10.2011 23:57 | Vynálezci a vynálezy (27. 9. 2011 – 30. 4. 2012) Národní muzeum – Nová budova, Vinohradská 1, Praha 1

„Navrhuji zrušení patentního ústavu. Všechno už bylo vynalezeno a nic nového nelze objevit,“ tvrdil v roce 1832 ředitel patentního úřadu ve Washingtonu. Naštěstí se hluboce mýlil. Věda a technika pokračovaly vpřed mílovými kroky. Řada vynálezů a objevů má své kořeny v českých zemích. Resselův lodní šroub, Wichterleho čočkostroj, Heyrovského polarograf, Kaplanova turbína, ruchadlo bratranců Veverkových či hlubotisk Karla Klíče.

Základní myšlenkou výstavy Vynálezci a vynálezy, kterou Národní muzeum pořádá ve spolupráci s Národním technickým muzeem a Technickým muzeem v Brně za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, je přiblížit návštěvníkům vynálezy a objevy významných osobností české vědy, seznámit je v širších souvislostech s jejich vznikem a dalším využitím v každodenním životě. Výstava je zaměřena na vynálezce a objevitele, kteří byli českého původu nebo na našem území působili převážnou část svého života od počátku 17. do konce 20. století. Výstava je plná zajímavých exponátů, z nichž si mnohé můžete nejen prohlédnout, ale také vyzkoušet, jak fungují. Co daly české země Evropě a světu?

Návštěvníci se mohou těšit převážně na objevy z oblasti exaktních věd, jejichž výsledky je možné názorně předvést. Stranou však nezůstávají ani vědy humanitní, především působení české egyptologie a orientalistiky v celosvětovém kontextu. Další část výstavních prostor patří výrobkům české provenience, které mnozí už ani nevnímají jako tuzemské. Protipólem, na odlehčení, jsou pak ukázky nápadů, které nebyly z různých důvodů uskutečněny. Kuriozitám vévodí aerosáně Tatra V855, objednané za druhé světové války zřejmě Wehrmachtem, jež se dochovaly pouze ve formě nerealizovaného prototypu.

Výstava návštěvníkům připomíná přibližně dvacet významných osobností českých vědců a vynálezců, kteří se zapsali do dějin vědy a techniky. Nechybí František Křižík, Josef Ressel, Prokop Diviš, Josef Božek, Jan Jánský, Karel Raška, František Burian, Otto Wichterle, Jaroslav Heyrovský, Johann Gregor Mendel, Jan Evangelista Purkyně, Václav a František Veverkové, Karel Václav Klíč a mnozí další. Dozví se, která osobnost zjednodušila náš dnešní život, za jakých okolností spatřil vynález světlo světa i to, jaké byly jeho další osudy.

„Národní muzeum patří k předním vědeckým institucím v České republice. Zároveň je jeho posláním poutavou formou přispívat ke vzdělanosti naší společnosti. Popularizovat špičkové vědecké výsledky a srozumitelně je vysvětlovat návštěvníkům. Na výstavě Vynálezci a vynálezy se návštěvníci seznámí se životními osudy výjimečných lidí a mohou nejen spatřit, ale i vyzkoušet si jak fungují jednotlivé objevy a vynálezy. Národní muzeum se již léta snaží být pro návštěvníky příjemnou a otevřenou institucí. Na této výstavě zcela jistě nenajdete cedulku s nápisem NEDOTÝKAT SE, právě naopak!“ říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Kromě unikátních exponátů, zajímavých textů a bohatého doprovodného audiovizuálního programu, upoutají pozornost kreslené komiksy s životopisy vybraných osobností a tematické hry, na nichž si můžete prověřit svou šikovnost i vědomosti. Ve výstavních sálech bude připraveno přes patnáct interaktivních stanovišť s možností ponořit se do světa vědy, vyzkoušet si, jak některé vynálezy a objevy fungují. Výstava také nabídne v rámci muzejní prezentace novinku - animaci, která simuluje jízdu dalším českým vynálezem – dálníkem (kapotovaná motorka). „Ačkoliv jsme spolupracovali s Národním technickým muzeem a Technickým muzeem v Brně, výstava není pojata čistě technicky. Snažili jsme se vyzdvihnout leckdy dramatické osudy jednotlivých prezentovaných osobností a zasadit je do kontextu doby. V pojetí scénografického a grafického zpracování výstavy jsme vsadili na výrazné prvky, jako jsou rozměrné interaktivní knihy, které skrývají množství obrazových i textových informací,“ vysvětluje za autorský tým Vanda Marešová.

Přidej komentář