Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Výstava na Hradě představí posledního korunovaného českého krále spolu s uměním jeho doby

Einsle Antonín Hrad cz
Einsle Antonín: Podobizna císaře Ferdinanda V. Dobrotivého, Vídeň, 1842, olej na plátně, sbírky Pražského hradu (Zdroj: hrad.cz)
23.07.2012 12:09 |

Datum konání: 1. 6. 2012 - 9. 9. 2012
Místo konání: Letohrádek královny Anny a Císařská konírna

Poslední korunovaný český král Ferdinand V. Dobrotivý byl i přes své vrozené vady velmi pokrokovým panovníkem. Mluvil pěti jazyky, velmi se zajímal o vědu a hudbu. Po výbušném roce 1848, kdy byl okolnostmi donucen odstoupit, ještě několik desítek let žil na Pražském hradě. Právě tehdy se hradní interiéry změnily pod vlivem tzv. druhého rokoka.

Z doby jeho pobytu se dochovalo mnoho památek, jejichž vystavení bude tvořit jádro výstavy. V Letohrádku bude mj. vystaven kočár, kterým Ferdinand jezdil mezi Pražany, stejně tak bude v náznakové expozici představeno několik hradních salonů, ve kterých Ferdinand žil a pracoval. V Císařské konírně zároveň bude prezentováno umění Ferdinandovy doby – obrazy, sochy a umělecké řemeslo. Rozsáhlá výstava se koná pod záštitou manželky prezidenta, paní Livie Klausové.

Životopisná data
Císař a král Ferdinand V. Dobrotivý
● 1793 – narozen 19. 4. ve Vídni
● 1835 – stává se rakouským císařem
● 1836 – je jako poslední panovník korunován českým králem
● 1848 – pod tlakem okolností abdikuje, nicméně zůstává na Pražském hradě, kde také v roce
● 1875 – umírá (je pohřben spolu se svou ženou v císařské hrobce kapucínského kláštera ve Vídni)

Info o výstavě
● Místo konání: Letohrádek královny Anny a Císařská konírna
● Doba konání: 1. červen 2012 – 9. září 2012
● Hlavní autor a kurátor: Jaroslav Sojka
● Architekt výstavy: Jaroslav Obst

 

hrad.czPřidej komentář