Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Výstava Praha a její dcery ukazuje genderově korektní pojetí historických událostí hlavního města

Praha a jeji dcery
Praha a její dcery
30.10.2011 12:07 | Výstavní projekt Muzea hlavního města Prahy s názvem „Praha a její dcery“, připravený při příležitosti oslavy 130. výročí založení muzea (3. 10. 1881), je pokusem přiblížit pražské dějiny očima a prostřednictvím osudů jejích obyvatelek.


Dějiny vždy byly především sledem významných událostí veřejného života, vzniků i zániků říší a států, vyhraných či prohraných bitev a válek, panovníků a vojevůdců, vynálezů a technologického pokroku, to vše nazíráno především z mužského úhlu pohledu. Během posledního půlstoletí se dějepisci začali věnovat také každodennímu životu člověka v různých historických obdobích. V současné době se navíc objevuje fenomén rozdílného pohledu na dějiny z mužského a ženského hlediska, což slibuje další obohacení našeho povědomí o dosud neznámé oblasti historie společenského i individuálního života. V odborných kruzích probíhá již nějakou dobu řada diskusí, zda existují ženské dějiny, zda v tom případě existují i mužské dějiny, kde jsou hranice historiografie a dalších oborů při zkoumání dějin žen a ženství. Projekt „Praha a její dcery“ si klade za cíl zprostředkovat dnešnímu člověku ženský svět v průběhu historie a v současnosti. Chceme specifickými výstavními prostředky, částečně uměleckými, symbolickými, zkratkou, vyjádřit ženský svět obyvatelek města, obyvatelek známých jménem i těch neznámých. Ve sbírkách Muzea hlavního města Prahy i mnoha dalších institucí se nalézá řada předmětů, vzniklých činností Pražanek v různých obdobích, množství artefaktů, které ženy používaly, i některá umělecká díla, která zobrazují ženu v různých jejích životních úlohách a postaveních.


Součástí výstavy bude doprovodný program především v podobě konference, seminářů a setkání, prostřednictvím kterých představíme zajímavé ženy i muže, kteří chtějí a mají k danému tématu co říci. Chceme oslovit ženy i muže, mladé, starší i celé rodiny a přispět tak ke vzájemné komunikaci i k vzájemnému chápání rozdílů v myšlení, vnímání i uchopování světa, které lze obecně nazvat genderovými a jejichž ignorování je často zdrojem mnohých nedorozumění až fatálního charakteru. Starosti i radosti žen byly a jsou v mnohém jiné než starosti a radosti mužů, pojďme si o nich vyprávět…

V jednom ze sálů výstavy bude instalován funkční dámský salon s občerstvením.
Praha a její dcery / Prague and her Daughters 5. 10. 2011 – 15. 4. 2012

Přidej komentář