Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Výstava Renesance now v Novoměstské radnici

renesance now
Renesance now
18.04.2012 14:50 |

Vilém Kabzan, Dominik Mareš, Dušan Mravec, Petr Písařík. Výstava, na které se poprvé společně představí tito čtyři umělci, si dává za cíl obnovit ideu renesance. Jejím hlavním rysem zůstává důraz na člověka, jakožto jedince, a jeho organické myšlení.  Přesně o to autorům jde, a přestože se každý věnuje jinému oboru - fotografii, objektům, abstraktním a reálným obrazům - je to právě nesourodost sebevyjádření a společné názory, které je v tomto unikátním prostoru spojují. Současnost interpretují především svou rozmanitostí mezi obory. Společná touha po znovuzrození historického místa se stala jedním z hlavních důvodů vzniku této výstavy.

 

Novoměstská radnice, Karlovo nám. 1/23, Praha 2

Otvírací doba: út-ne: 10-18h

 

 

Vilém Kabzan (1971) vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze, kde prošel ateliéry Jiřího Davida, Milana Knížáka a Michaela Bielického. V posledních letech pracuje často s konceptuální fotografií a instalacemi. Je členem skupiny Luxsus, začínal s malbou, ale věnuje se i tvorbě objektů, instalací a videí. Na této kolektivní výstavě se představí intermediální tvorbou z posledních let.

Více na:http://panos.tvorba.com/kabzan/bookindex.html?false

 

Dominik Mareš (1972) se po dokončení fakulty ekonomie již plně věnuje malbě, která je ovlivněna jak drsným prostředím jeho rodné Ostravy, tak je inspirována i pozdějším cestováním po Asii. Jeho díla jsou součástí soukromých sbírek ve více než dvaceti zemích. Své obrazy v duchu strukturální abstrakce doposud prezentoval na čtyřech desítkách samostatných výstav v Čechách i zahraničí. Na této výstavě budou zastoupena díla z let 2010-2012, která jsou silně ovlivněna jeho svatojakubskou poutí do Santiaga de Compostela. Na této cestě našel klid, smířlivost a uvědomil si jedinečnost svobodného putování, což se odrazilo v jeho „bílé“ tvorbě. Čerstvě  má též za sebou cestu po mnišském poloostrově Athos.

Více na: www.dominikmares.eu

 

Dušan Mravec (1980) studoval na Akademii umění v Banské Bystrici a AVU v Praze v ateliéru intermediální tvorby Milana Knížáka, v ateliéru klasických malířských technik Zdeňka Berana a v ateliéru konceptuálních tendencí Miloše Šejna. Věnuje se realistické malbě, která má fotorealistické, hyperrealistické a expresionistické tendence. Tématicky se ve svých pracích soustřeďuje na zátiší, krajiny a portréty, které někdy spojuje do velkoformátových cyklů. Tento slovenský umělec zde ukáže malby inspirované realitou.

Více na:www.dusanmravec.com

 

Petr Písařík (1968) je absolventem pražské Akademie výtvarných umění, kde studoval v ateliérech Stanislava Kolíbala, Milana Knížáka a Aleše Veselého. V devadesátých letech byl zakládajícím členem skupiny Pondělí, zaměřující se především na objekt. I dnes se paralelně ke své hlavní malířské činnosti věnuje vytváření asamblážových plastik. U příležitosti této výstavy budou prezentovány jeho poslední objekty z let 2010-2012.

Více na:http://www.ad-astra.cz/vystavy/24

http://www.galeriepn.cz/umelci/petr-pisarik

 

 

Záštitu nad touto výstavou poskytl předseda správní rady Akademie múzických umění Petr Hejma

 

9. května 2012 se od 13h koná malování s dětmi za účasti autorů výstavyPřidej komentář