Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Výstava Rožmberkové, rod českých velmožů a jeho cesta dějinami, stále láká návštěvníky

rozmberkove
01.08.2011 14:25 | Již pouze do 11. srpna bude možné spatřit na výstavě Rožmberkové, rod českých velmožů a jeho cesta dějinami, dvě unikátní středověká díla – Madonu z Trhových Svinů a reliéf Smrti Panny Marie z Kájova. Do středu oltářů budou opět vráceny kvůli blížícímu se velkému křesťanskému svátku Nanebevzetí Panny Marie. 15. srpna je možné navštívit komentovanou prohlídku výstavy zaměřenou na díla s mariánskou tématikou. Výstava Rožmberkové ve Valdštejnské jízdárně v Praze je prodloužena až do 21. srpna.


Naprostým unikátem na výstavě je po tři sta letech znovu zrekonstruovaný středověký oltář z Trhových Svinů. „Patří mezi největší zachované skříňové archy v České republice,“ upřesnil Mgr. Roman Lavička, kurátor výstavy. Jeho střed tvoří velmi kvalitní a pozoruhodná socha trůnící Panny Marie s Ježíškem na klíně. Za zády Bohorodičky je umístěna deska, na jejíž přední straně je v dolní polovině namalován kobercový závěs se vzorem granátového jablka. „Horní polovinu desky vyplňuje modrá barva, která symbolizuje korunování Panny Marie na nebesích. Motiv granátového jablka se opakuje i na zadní straně desky a připomíná ráj,“ doplňuje Roman Lavička.

K oltáři patří pohyblivá křídla, která mají na vnitřní straně umístěny deskové obrazy s výjevy ze života Panny Marie – Klanění tří králů, Útěk do Egypta, Obětování v Chrámu a Smrt Panny Marie. „Při zavření oltáře bylo možné spatřit další čtyři výjevy ze života Ježíšovy matky, dodnes se nám však dochoval pouze jeden zachycující Navštívení Panny Marie,“ prozrazuje Roman Lavička. Pozdně gotický oltář plnil svůj účel celá dvě staletí a poté, co dosloužil, byl rozebrán na jednotlivé díly. Socha Panny Marie s malovanou deskou byly umístněny na novém barokním oltáři, ale křídla již použita nebyla. Na přelomu 19. a 20. století byla rozdělena na jednotlivé deskové obrazy, které byly umístěny do muzejních expozic. Nyní jsou obrazy součástí sbírek Alšovy jihočeské galerie, odkud byly na výstavu Rožmberkové také zapůjčeny. „Považujeme za velký úspěch, že se nám podařilo vytvořit velmi věrnou, i když jen náznakovou rekonstrukci monumentální podoby skříňového oltáře, který se v kněžišti tyčil až do výšky 10 metrů. Na krátkou dobu v historii jsou všechny části oltáře opět pohromadě,“ uvedl Roman Lavička.

Sochu Panny Marie mohou návštěvníci na výstavě spatřit jen do 11. srpna, přestože výstava potrvá až do 20. srpna. „Bude odvezena zpět do kostela, aby mohla sloužit při blížícím se křesťanském svátku Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna,“ objasňuje Roman Lavička. Sochu původně doplňovaly dva vznášející se andílci, kteří kladli korunu na její hlavu. Socha vznikla roku 1520 zřejmě na objednávku měšťanů a farnosti v dílně bavorského sochaře Hannse Leinbergera (* kolem 1475/1480; † 1531), působícího v Landshutu, a odtud byla dovezena na jih Čech a dodatečně umístěna na oltář.

Pouze do 11. srpna bude k vidění také reliéf Smrti Panny Marie z Kájova, který zpodobuje Bohorodičku při poslední modlitbě v kruhu dvanácti apoštolů. Vzácný výjev zachycený formou plochého, přesto však bohatě pročleněného reliéfu přináší individuální, skoro až portrétní rysy jednotlivých tváří apoštolů. Díky ustálenému typu zobrazení však bezpečně poznáváme mladou a bezvousou tvář Jana Evangelisty, který podpírá podklesávající Pannu Marii, stejně tak díky charakteristické podobě rozeznáváme sv. Petra s pootevřenou knihou po Mariině pravé straně. Řezbářské dílo nechal zhotovit v 90. letech 15. století kájovský farář Michael Pils (* kolem 1430/1435; † 1503) jako střední část hlavního oltáře v nově opraveném raně gotickém kostelíku Smrti Panny Marie.

Často v přítmí a vysoko na oltářním nástavci si není možné řadu mistrovských děl středověkého řezbářství detailně prohlédnout tak dobře, jako na výstavě. Navíc vzhledem k zajištění ochrany před světlem, prachem či z liturgických důvodů nadlouho anebo již nikdy vystavena nebudou. Proto využijte jedinečné možnosti a navštivte výstavu Rožmberkové, kde jsou uvedená díla a řada dalších předmětů vystavena vůbec poprvé. Navíc můžete využít také komentovaných prohlídek výstavy, právě 15. srpna bude prohlídka zaměřena na díla s mariánskou tématikou.

*** Více na www.rozmberskyrok.cz, www.npu.cz, www.ngprague.cz


Přidej komentář