Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Výstava Tváře přináší do Galerie Rudolfinum fenomén lidského obličeje ve videoartu

2660781--fiona-tan-saint-sebastian-instalace-z-tate-modern
Fiona Tan Saint Sebastian instalace z Tate modern Londýn 2005
10.07.2012 02:06 |

 

Fenomén tváře ve videoartu

Lidská tvář byla tradičně jedním z hlavních témat výtvarného umění, v němž utvářela základní prvek žánru portrétu a autoportrétu. Příchod pohyblivého obrazu – nejprve filmu, později videoartu –  ve 20. století otevřel zcela nové možnosti a dimenze jejího znázorňování. Výstava Tváře, představující osmnáct děl převážně klíčových uměleckých osobností videoartu od jeho počátku v 60. letech
do 21. století, dokládá sílu oné aliance, která se v posledních padesáti letech vytvořila mezi tváří
a videem. Nabízí pohled na to, jak specifický charakter a možnosti videa a videoinstalace nejen přinesly nové způsoby zachycení tváře v obraze, ale také různé polohy jejího fungování coby obrazu.


Video a videoinstalace umožnily zobrazit tvář a aspekty jejího významu a vnímání, které starší vizuální média nezachytila – především dovolují zachytit pohyb tváře a dynamiku jejího výrazu a tím zkoumat její roli svébytného obrazového média. Tím se znovu dostala do popředí některá z tradičních velkých témat výtvarného umění - vztah podoby a Já, zkoumání identity, emocí a jejich výrazu či zobrazení stavů mysli. Vystavená díla dokládají nezastupitelnou roli, která v současnosti videoartu náleží
v reflexi nad těmito základními kategoriemi lidství. Současně ukazují, jak se tvář – jako námět, obrazový „materiál“ a fenomén – stala primárním prostředkem, skrze nějž může video obrazově reflektovat svoji vlastní piktorialitu a povahu audiovizuálního média.
Kurátor výstavy / Ladislav Kesner

Více informací naleznete na webu Galerie Rudolfinum

 
Vystavující umělci:
Marina Abramović
Vito Acconci
Peter Campus
Juan Manuel Echavarría
Douglas Gordon
Franz Gratwohl
Freya Hattenberger
Nan Hoover
Bruce Nauman
Nam June Paik
Ulrike Rosenbach
Steina
Miloš Šejn
Fiona Tan
Bill Viola
Peter Weibel


Doprovodné programy:
čtvrtek 28. 6. 2012 od 18:00, Rudolfinum
Komentovaná prohlídka výstavy „Tváře“ s kurátorem Ladislavem Kesnerem.
čtvrtek 6. 9. 2012 od 18:00, Rudolfinum
Přednáška kurátora výstavy „Tváře“.

Otevírací doba:
út – st, pá – ne: 10:00 – 18:00
čt: 10:00 – 20:00

Vstupné:
Plné 130 Kč
Snížené 80 KčPřidej komentář