Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Výstava: Ladislav Postupa Fotografie

Humanity protuktion
Humanity protuktion
12.10.2010 10:23 | redakce ZaKulturou.cz

České centrum fotografie, Galerie Greisen & Galerie Portheimka Vás srdečně zvou na výstavu Ladislav Postupa Fotografie.


Výstava
U Ladislava Postupy je nutno zdůraznit výtvarné aspekty, jež dynamicky prostupují celým procesem jeho tvoření. Své fotografie stále více spojuje s grafickým vyzněním, aby vznikl jednolitý a neopakovatelný celek. Jde už vlastně o svébytnou kategorii fotografické grafiky, kdy se grafický projev ztvárňuje pomocí fotografických variant. Nápaditá je autorova adjustační technika fotografií i fotografických grafik, zejména jejich interpretace na deskách v podobě nástěnných obrazů. Svéráznou součástí je pak rovněž uplatnění velkoplošné a dokonale graficky řešené fotografie v četných společenských interiérech a nábytkovém designu. Ladislav Postupa vytvořil za svůj život velké a rozsáhlé dílo. Znám je především svými fotografiemi tajemných předmětů a grafik, méně známé jsou však jeho fotografie aktů. Některé z jeho fotografií je možné i nyní získat přímo od autora a doplnit si tak svou sbírku.

Ladislav Postupa se narodil 21. 9. 1929 v Náchodě a po nedlouhém profesním působení projektanta se od roku 1959 plně věnuje životní dráze profesionálního výtvarníka. Jeho počátky inspirovaly stejné imaginativní trendy jako Emílii Medkovou a Viléma Reichmenna, aby ovšem zcela novou metodou modifikoval klasickou estetiku „nalezených objektů“ či „ready mades“. Sám se odvolává, vzhledem k užitým surrealistickým symbolům, na myšlenkové i výtvarné podněty, jež získával poznáním díla André Bretona, René Margitta a Karla Teigeho. Filozofický podtext je u něho patrný od samého počátku tvorby a blíží se velmi těsně k existencionalismu, který byl východiskem většiny surrealistů. Surrealismus se stal principem, o nějž opíral převážnou část svých prací i v budoucnu.

Umělec uskutečnil desítky vlastních souborových výstav a zúčastnil se mnoha kolektivních výstav české fotografie doma i v zahraničí. Jeho dílo, nevšedně oceňované odbornou kritikou, je zastoupeno v důležitých světových sbírkách ve Francii, Velké Británii a USA.


Adresa: Letohrádek Portheimka Štefánikova 12 (Matoušova 9) 150 00 Praha 5 tel.: 222 313 653 Výstava potrvá do 5. 11. 2010 otevřeno pondělí až pátek od 10:00 - 18:00 h.Tagy: Výstava


Přidej komentář