Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Výstavy Chudá Praha a Dýmová hora o podobách chudoby a sociálního vyloučení

Výstava Chudá Praha
Výstava Chudá Praha
15.05.2019 19:32 | redakce ZaKulturou.cz

Chudá Praha a Dýmová hora. To jsou dvě výstavy o podobách chudoby a sociálního vyloučení, které připravilo Muzeum hlavního města Prahy. Chudá Praha je pohledem na chudobu ve městě v 19. a zejména v 1. polovině 20. století z několika perspektiv. Historické obrazové materiály - především fotografie a tisky - dokumentují každodenní starost nejchudších vrstev o jejich skromné živobytí. Unikátní snímky zachycují místa, která chudí obývali nebo na kterých se zdržovali. Návštěvníci mají zároveň možnost seznámit se s vybranými institucemi, ve kterých nejchudší lidé nalézali útočiště a podporu. A nahlédnout tak i způsoby, jakými se společnost s chudobou vyrovnávala prostřednictvím chudinské a sociální péče, jak se formovala od josefínských dob. Výstava Chudá Praha poodkrývá stinné stránky velkoměsta a umožňuje uvidět je v širších souvislostech. Nabízí tak návštěvníkům srovnání historické a současné reality.

Jak žijí lidé bez domova v Praze dnes? Kde bydlí, čím se zabývají, o čem sní? Odpovědí na tyto otázky se zabývá výstava Dýmová hora, kterou připravil současný umělec EPOS 257. Pomocí fotografií, filmů a hmotných artefaktů zachycuje historii nedávno zaniklé bezdomovecké komunity v Praze na Třebešíně, a to včetně subjektivní roviny legend a mýtů, které se k tomuto místu váží. Výstava vrcholí projektem kamenného pomníku Dýmové hory, který autor spolu s Marcelem, bývalým obyvatelem tohoto místa, v podmínkách bezdomoveckého života vytvořil.

Termín 17. 4. 2019 – 25. 8. 2019

Kontakt pro bližší informace:
www.muzeumprahy.cz


Výstava Dýmová hora


Tagy: Chudá Praha, Dýmová hora, výstava


Přidej komentář