Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Zlatá bula sicilská, 1212 - 800 let mezi realitou a mýty

Výstava: Zlatá bula sicilská - 800 let mezi realitou a mýty
Výstava: Zlatá bula sicilská - 800 let mezi realitou a mýty
26.09.2012 15:19 | redakce ZaKulturou.cz

Dnes 26. září 2012 je tomu přesně 800 let, kdy designovaný císař Fridrich II. potvrdil v Basileji českému králi Přemyslu Otakarovi I. výsadu dědičného královského titulu. Tato listina, provázená ještě dalšími body, v české historické tradici zdomácněla pod názvem Zlatá bula sicilská.


U příležitosti tohoto významného výročí pořádají Národní archiv a Historický ústav AV ČR ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK v Praze a Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity výstavu a odborné kolokvium s názvem „Zlatá bula sicilská, 1212. 800 let mezi realitou a mýty“.


Výstava se koná v budově Národního archivu na Chodovci (Praha 4). Pro veřejnost je tato výstava otevřena od 27. do 30. září 2012, vždy od 10.00 hod. do 18.00 hod. Vstup na výstavu je zdarma.
Připraveny jsou tři volně přístupné doprovodné přednášky dne 27. a 28. září.


Doprovodné akce u příležitosti 800. výročí vydání Zlaté buly sicilské:
Kromě krátkého vystavení významných listin včetně Zlaté buly sicilské připravil Národní archiv ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR a Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity ještě další akce určené veřejnosti nebo pozvaným hostům:

Odborné kolokvium Akce je určená zvaným odborníkům, kteří budou diskutovat na téma shodné s názvem výstavy – Zlatá bula sicilská, 1212. 800 let mezi realitou a mýty. Přednáškový sál Národního archivu, Archivní 4, Praha 4 – Chodovec. Zahájení 26. září 2012 ve 13.30 hodin. Přednášející: Lenka Bobková, Denko Čumlivski, Christian Friedl, Martin Wihoda, Josef Žemlička

Popularizační přednášky
Popularizační přednášky jsou určeny pro širokou veřejnost. Vystoupí významní čeští historici, specialisté, zabývající se obdobím raného a vrcholného středověku. Přednášky se konají vždy v sídle Národního archivu, Archivní 4, Praha 4 – Chodovec. Vstup volný.

Přemysl Otakar I. a jeho vztahy k římským vládcům.
Prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. čtvrtek 27. 9. 2012 16.30 hod., Přednáškový sál Josef Žemlička je respektovaným českým historikem. Vede oddělení dějin středověku Historického ústavu Akademie věd České republiky, působí mj. i v Centru medievistických studií, přednáší vysokoškolským studentům v rámci semináře středověkých dějin Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ve své výzkumné a publikační činnosti se mj. specializuje na problematiku počátků a rozmachu přemyslovského státu v kontextu evropských dějin, na dějiny měst, otázky středověkého osídlení či formování šlechty.

Zlatá bula sicilská: Místo paměti nebo prostor k zamyšlení.
Prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. pátek 28. 9. 2012 10.00 hod., Přednáškový sál Martin Wihoda studoval v Brně, Würzburku a Marburku. Nyní na Masarykově univerzitě přednáší obecné dějiny středověku. Jeho vědecký zájem je soustředěn na proměny středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku. Je autorem dvou vědeckých monografií o Zlaté bule sicilské.

Zlatá bula sicilská – součást fondu Archiv České koruny. Místa uložení a péče o fyzický stav v letech 1212–2012.
PhDr. Denko Čumlivski pátek 28. 9. 2012 13.00 hod., Přednáškový sál Denko Čumlivski je dlouholetým odborným správcem řady archivních souborů Národního archivu, mj. i Archivu České koruny, Kapituly vyšehradské či Archivu pražského arcibiskupství. Zabývá se systematicky obdobím středověku a raného novověku.

5. setkání přátel Národního archivu Ve středu dne 26. 9. 2012 od 15 hodin proběhne 5. setkání přátel Národního archivu. Pozvaní spolupracovníci a příznivci archivu, dárci významných archiválií i představitelé sdružení občanů budou mít možnost shlédnout výstavu o Zlaté bule sicilské. Představitelé archivu jim touto formou chtějí poděkovat za pomoc při záchraně a uchování Národního archivního dědictví.

Návštěva zahraničních Čechů v Národním archivu
V pátek dne 28. 9. 2012 od 14.30 hodin navštíví výstavu Národního archivu o Zlaté bule sicilské účastníci konference "Krajané a problém generací", kterou pořádá Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů. Konference, na níž se setkají zástupci zahraničních Čechů z celého světa, je součástí oslav Dne české státnosti "Češi ve světě".

více info www.nacr.czTagy: 1212, 800 let, Národní archiv, Výstava, Zlatá bula


Přidej komentář